Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіЗапобігання проявам корупції – Аналітична та звітна інформація – 2015

12 лютого 2015 року головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організаційно-аналітичної та режимно-секретної роботи (Пилипчук Г. Й.) пройшла навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Впровадження нового законодавства про державну службу», яке відбулося в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

16–17 березня 2015 року заступник директора держархіву області Білінчук Д. В. пройшов навчання на тематичному семінарі організованому обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади на тему «Застосування антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади»

24 березня 2014 року в держархіві області проведено тематичний семінар з працівниками архіву , щодо роз’яснення порядку заповнення та подання ними декларацій про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру

26 березня 2015 року відбулося засідання колегії Державного архіву Івано-Франківської області на якому було розглянуто питання «Про стан дотримання антикорупційного законодавства в державному архіві області» та було прийнято такі рішення:
    - відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» та «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» продовжити здійснення необхідних організаційних, інформаційно-роз’яснювальних, методичних та профілактичних заходів для підвищення ефективності роботи щодо попередження, запобігання та протидії корупційним проявам у діяльності державних службовців, їх поінформованості з означених проблем;
    - забезпечувати дієвий контроль за дотриманням працівниками Державного архіву Івано-Франківської області вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», своєчасно виявляти та усувати причини та умови, що сприяють учиненню корупційних діянь, інших правопорушень, пов’язаних із корупцією;
    - забезпечувати дотримання працівниками архіву трудової дисципліни, негайно реагувати на випадки її порушення;

Заступнику директора архіву Білінчуку Д.В.:
    - забезпечити систематичне здійснення аналізу стану виконання Законів України «Про запобігання корупції» та «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» та своєчасне подання до Державної архівної служби України та Івано-Франківської обласної державної адміністрації достовірної аналітичної інформації за рік – до 15 січня та за перше півріччя – до 15 липня;
    - продовжити практику навчання та проведення тестів на знання основ Закону України «Про запобігання корупції»;

Начальнику відділу інформації та використання інформації документів Малишевій Я.М. продовжити роботу відділу в умовах відкритості, забезпечити розміщення інформації про роботу зі зверненнями громадян в друкованих та електронних засобах масової інформації, безперешкодний прийом відвідувачів, реагування на звернення, інформаційні запити тощо; термін виконання – постійно.


 
Loading