Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Богородчанської районної державної адміністрації

 

77701, смт Богородчани,
вул. Шевченка, 65
тел. +38(03471)2-30-75
E-mail: bogorodch_rda.archive_if@arch.gov.ua

Графік роботи:
понеділок–четвер         8:00–17:00,
п'ятниця                           8:00–16:00,
обід                                 12:00–13:00

Дні прийому:
понеділок, четвер          8:00–17:00

Начальник архівного відділу:
Дмитерко Ірина Ярославівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Богородчанський районний архів створено у травні 1940 р. Це був один із перших архівів у області. Першими завідувачами райархівом були Іванус Іван Федорович та Кноль Тауба Єхілівна. У післявоєнний час на архівній ниві району працювали Рубан Ніна Іванівна, П'ятигорська Ольга Антонівна. Логиш Любов Василівна, Балаш Анна Дмитрівна. Із липня 1961 р. по жовтень 1992 р. завідуючою архівом була Дмитерко Марія Семенівна. Після виходу на пенсію вона продовжувала працювати з жовтня 1992 р. по лютий 2003 р. провідним архівістом госпрозрахункової групи при архівному відділі. З жовтня 1992 р. по квітень 1998 р. завідуючою архівного відділу РДА була Харук Ольга Василівна, з травня 1998 р. по серпень 2002 р. – Гаврилюк Ірина Миколаївна. Із вересня 2002 р. і по цей час начальником архівного відділу РДА працює Дмитерко Ірина Ярославівна.

Богородчанський районний архів знаходиться в подвійному підпорядкуванні. В організаційно-методичному плані, він як і інші райархіви, підпорядковувався:
      1940–1941 – Архівному відділу УНКВС Станіславської області,
      1944–1946 – Відділу державних архівів УНКВС Станіславської області,
      1946–1956 – Архівному відділові УМВС Станіславської області,
      1956–1960 – Архівному відділові УВС Станіславського облвиконкому,
      1960–1963 – Архівному відділові виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих,
      1963–1977 – Архівному відділові виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих,
      1977–1988 – Архівному відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів.
З 04.10.1988 р. – Державному архіву Івано-Франківської області.

Крім цього, Богородчанський райархів підпорядковувався Богородчанському райвиконкому. У червні 1992 р., коли була створена Богородчанська районна державна адміністрація, райархів реорганізовано в архівний відділ Богородчанської районної державної адміністрації.

Із 1 жовтня 2005 р. архівному відділу Богородчанської РДА надано статус самостійного з правом юридичної особи.
В архівному відділі працює п'ять штатних одиниць, три з яких – державні службовці (начальник, головний спеціаліст – Куртяник Тетяна Федорівна, провідний спеціаліст - Дерень Лілія Богданівна) та два службовці (головний бухгалтер – Приймак Віталія Іванівна, прибиральниця – Шимонівська Марія Антонівна).

Архівний відділ Богородчанської РДА знаходиться в орендованому приміщені відділу культури райдержадміністрації. Площа архівосховища – 150 м².

Положення про архівний відділ Богородчанської райдержадміністрації затверджено розпорядженням РДА № 428 від 10.12.2007 р. Розпорядженням РДА № 373 від 15.08.2008 р. внесено зміни до даного Положення. Згідно Положення відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові РДА, а у галузі архівної справи й діловодства – Державному архіву області, Державній архівній службі України.

Архівний відділ РДА забезпечує зберігання, облік і охорону документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, які діють (діяли) на території району та документів особового походження ліквідованих установ, колгоспів, приватних підприємств. Станом на 1 січня 2014 р. на зберіганні в архівному відділі знаходяться 197 фондів (26 196 одиниць зберігання (од. зб.)) за 1944-2013 рр., з яких 136 фондів (19 676 од. зб.) постійного терміну зберігання та 61 фонд (6 520 од. зб.) із особового складу.

У 2013 р. на зберігання до архівного відділу надійшло 304 од. зб. документів НАФ.

Архівний відділ надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам, селищним та сільським радам із упорядкуванням документів та використання відомостей, що містяться в них. Архівним відділом у 2013 р. упорядковано на договірних засадах 924 од. зб. управлінської документації постійного терміну зберігання На ЕПК Держархіву області схвалено описів на 924 од. зб. управлінської документації та погоджено описів справ з особового складу на 284 од. зб.

Цінними фондами, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі, є документи Богородчанської районної ради, районної державної адміністрації, сільських та селищних, відділів та управлінь райдержадміністрації (освіти, культури і туризму, фінансового управління, агропромислового розвитку, Пенсійного фонду, Державної казначейської служби в Богородчанському районі та ін.), колективних сільськогосподарських підприємств, товариств із обмеженою відповідальністю та ін. Саме ці документи активно використовуються для виконання запитів соціально-правового характеру, підготовки публікацій у засобах масової інформації. Так у 2013 році архівним відділом було виконано 905 запитів. Це в основному запити щодо підтвердження трудового стажу, заробітної плати та архівні витяги з рішень про встановлення майнових та земельних прав.

На сьогоднішній день архівний відділ Богородчанської райдержадміністрації – один із найкращих архівів у області, на його базі у лютому 2007 р. проходило одне з розширених засідань колегії Державного комітету архівів України.


 

Список ліквідованих установ, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в архівному відділі Богородчанської РДА (Файл у форматі PDF)


 
Loading