Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Болехівської міської ради

 

77202 м. Болехів,
пл. І. Франка, 3
тел.:             +38(03437) 3-42-35
тел./факс:   +38(03437) 3-42-52
e-mail: bolehiv_mr.archive_if@arch.gov.ua

Графік роботи:
понеділок–четвер
п'ятниця
обід


8:00–17:15
8:00–16:00
12:00–13:00

Дні прийому:
понеділок, четвер

Начальник архівного відділу:
Калапунь Марта Романівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з організації Болехівського районного архіву розпочалась у середині 1940 р., але до початку війни так і не була завершена. Фактично райархів розпочав свою діяльність із відновленням роботи державних архівів після звільнення області від нацистських загарбників. 30 грудня 1962 р., у зв'язку з ліквідацією Болехівського району, припинив існування й Болехівський райархів.

Створення Болехівського міського архіву також було пов'язано зі змінами в адміністративно-територіальному поділі області та наданням м. Болехову статусу міста обласного підпорядкування. Відповідно до рішення виконкому Болехівської міської Ради народних депутатів від 22 грудня 1993 року 396, був утворений Болехівський міський державний архів.

У новостворений архів із Долинського районного архіву були передані документи тих фондів, установи-фондоутворювачі яких перейшли в підпорядкування Болехівської міської Ради народних депутатів. Крім того, міський архів із часу створення почав поповнюватися документами постійного зберігання від установ-джерел комплектування, і таким чином на зберігання надходили нові фонди.

Відповідно до рішення другої сесії 4-го демократичного скликання Болехівської міської ради від 15 серпня 2002 року № 10-2/2002 Болехівський міський державний архів перейменовано в архівний відділ виконкому Болехівської міської ради. У 1993–2000 рр. архів очолювала Гаєвська Володимира Михайлівна, у 2003–2006 рр. – Бурило Володимир Миколайович, у 2000–2003 рр. та з 2007 р. і на сьогоднішній день на посаді начальника архівного відділу працює Калапунь Марта Романівна.

Положення про архівний відділ затверджено рішенням Болехівської міської ради від 10 жовтня 2007 року № 04-21/07. Архівний відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету Болехівської міської ради, його штатна чисельність складає одну одиницю. Архівний відділ знаходиться у подвійному підпорядкуванні. Крім виконкому Болехівської міської Ради, в організаційно-методичному плані він підпорядковується Державному архіву Івано-Франківської області.

Відділ згідно Положення реалізовує державну політику в сфері архівної справи й діловодства, здійснює управління архівною справою та діловодством на території міста, а також координує та контролює діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у питаннях архівної справи і діловодства. Крім того, вносить архівні документи, що мають місцеве значення, до НАФ, веде їх облік, зберігає та використовує відомості, що в них містяться.

Джерелами формування НАФ є 14 юридичних осіб, які передають документи на зберігання до архівного відділу виконкому Болехівської міської ради. Крім цього, відділ веде контроль за веденням діловодства та впорядкуванням справ із особового складу в 28 установах міста.

Впорядкування документів в установах і організаціях проводиться на договірних засадах. У 2013 р., зокрема, відділом було впорядковано 311 од. зб., управлінської документації та 39 од. зб. із особового складу. На ЕПК Держархіву Івано-Франківської області в 2013 р. було схвалено описи на управлінську документацію постійного зберігання – 223 од. зб.

У архівному відділі виконкому Болехівської міської ради створено експертну комісію, на засіданнях якої проводиться розгляд та погодження положень про ЕК та архівні підрозділи установ, номенклатур справ, описів та актів про вилучення до знищення документів установ, підприємств і організацій списку № 2.

Станом на 01.01.2014 у архівному відділі на обліку стоїть 30 фондів управлінської документації, що нараховує 30 фондів (3869 од. зб.) за 1944–2013 роки. Крім цього, зберігається 1935 од. зб. (7 фондів) документів із особового складу за 1945–2013 рр. Документи ліквідованих установ, підприємств  і  організацій  об'єднано   в один фонд-колекцію, яка нараховує 596 од. зб. У 2013 році на зберігання в архівний відділ було прийнято 545 од. зб. управлінської документації та 79 од. зб. документів з особового складу.

Серед фондів, які знаходяться на зберіганні  в  архівному  відділі,  і систематично поповнюються – документи виконкомів міської та сільських рад, управлінь та відділів міськвиконкому, центральної міської лікарні, Прикарпатського лісогосподарського коледжу. На зберіганні знаходяться також фонди ліквідованих колгоспів та документи постійного терміну зберігання Болехівського лісокомбінату. У 2011 р. із документів виборчих комісій було утворено об'єднаний архівний фонд "Виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад та сільських і міського голів" на базі існуючого фонду № 21 "Болехівська міська виборча комісія".

На підставі документів, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі, видаються довідки, архівні витяги та копії. Найчастіше використовуються документи виконкомів міської та сільських рад, колгоспів.

У 2013 р., наприклад, у архівний відділ надійшло та виконано 332 запита соціально-правового характеру, з яких 148 – щодо підтвердження трудового стажу та призначення пенсій на пільгових умовах. Крім того, було виконано 5 запитів тематичного характеру.


 

Список установ та організацій, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в архівному відділі виконавчого комітету Болехівської міської ради (Файл у форматі PDF)


 
Loading