Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Галицької районної державної адміністрації

 

77100, м. Галич,
вул. Шевченка, 10
тел. +38(03431)2-14-95
E-mail: galych_rda.archive_if@arch.gov.ua

Графік роботи:
понеділок – четвер        8:00–17:15,
п'ятниця                           8:00–16:00

Дні прийому:
понеділок, середа          8:00–12:00

Начальник архівного відділу:
Уманська Олена Вікторівна

 

 

Архівний відділ створений у серпні 1944 року. Першим його завідувачем  15 серпня призначено Маркуса Шимоновича Розенблата (1922 р. н.., єврей, безпартійний, незакінчена вища освіта, у часи німецької окупації переховувався від переслідувань)[1]. 8 серпня 1946 року на посаду завідувача  було прийнято  Семена Гершковича Брайборта (1920 р. н., єврей)[2]; у 1948–1951 рр. завідувачем архіву працювала Ангеліна Іванівна Микульська (1929 р. н., безпартійна,  росіянка,  освіта – 7 класів)[3].

13 березня 1956 року на посаду завідувача архівною установою було призначено фахівця – випускницю історико-архівного інституту Емілію Іванівну Юськевич (Габіцьку), 1934 року народження, українку. На цій посаді вона пропрацювала до 15 травня 1991 року[4].

У 1991 році її змінила Турянська Галина Олександрівна, яка теж тривалий час – до 13 липня 2008 року пропрацювала на посаді  начальника архівного відділу районної державної адміністрації. У 2012–2014 рр. по на цій посаді перебувала Хащинська Любов Ярославівна. У 2008–2012 рр. та з жовтня 2014 року – Уманська Олена Вікторівна. У відділі 2 штатні одиниці, на посаді спеціаліста І категорії з липня 2007 року працює Ватраль Мар'яна Мирославівна.

Галицький районний архів знаходиться в подвійному підпорядкуванні. В організаційно-методичному плані, він як і інші райархіви, підпорядковувався: у 1944–1946 рр. – Відділу державних архівів УНКВС Станіславської області, 1946–1956 – Архівному відділові УМВС Станіславської області, 1956–1960 – Архівному відділові УВС Станіславського облвиконкому, 1960–1963 – Архівному відділові виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, 1963–1977 рр. – Архівному відділові виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих; 1977–1988 – Архівному відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів, а з 04.10.1988 р. – Державному архіву Івано-Франківської області.

Крім цього, Галицький райархів підпорядковувався Галицькому райвиконкому. У червні 1992 р., коли була створена Галицька районна державна адміністрація, районний архів реорганізовано в архівний відділ Галицької районної державної адміністрації.

Положення про архівний відділ Галицької районної державної адміністрації затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01.08.2008 року № 205. Відповідно до Положення відділ  є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та державному архіву області.

Основними завданнями відділу згідно Положення є: здійснення управління архівною справою на території району, контроль за діяльністю архівних підрозділів, служб діловодства в органах державної влади, установах, організаціях; внесення до Національного архівного фонду документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання документів; надання підприємствам та організаціям послуг із упорядкування документів; видача архівних довідок та завірених копій документів з метою захисту прав і задоволення соціальних потреб громадян.

У даний час архів знаходиться в приміщенні Державної податкової інспекції в Галицькому районі. Площа архівосховища  становить
122 кв. м, довжина стелажів – 282 пог. м. Температурно-вологісний режим у архівосховищі відповідає нормам.

Станом на 01.01.2014  в  архівному відділі нараховувалось 275 фондів (20 579 од. зб.)  за 1944-2013 рр. документів НАФ та 11 595 од. зб. документів з особового складу. В основному це – документи  управлінь та відділів райдержадміністрації (з 1949 р.), органів  місцевого самоврядування (з 1992 р.),  сільськогосподарських підприємств та інших установ і організацій. Після укрупнення районів у 1962 році до Галицького районного архіву надішли документи з Бурштинського та Більшівцівського  районних  архівів.

У 2013 році на зберігання прийнято 120 од. зб. НАФ та 200 од. зб. документів із особового складу. На ЕПК держархіву області схвалено описів на 1942 од. зб. управлінської  документації. Архівним відділом  виконано 852 запити соціально-правового характеру, з яких 791 з позитивним результатом.


[1] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 48

[2] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 53.

[3] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 48.

[4] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 67.

 


 

Список ліквідованих установ, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в архівному відділі Галицької РДА (Файл у форматі PDF)


 
Loading