Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Городенківської районної державної адміністрації


78100, м. Городенка,
вул. Шевченка, 77
тел. +38(03430)22801
E-mail: gorodenka_rda.archive_if@arch.gov.ua 

Графік роботи:
понеділок–четвер
п'ятниця
обід


8:00–17:15
8:00–16:00
12:00–13:00

Дні прийому:
понеділок, вівторок

Санітарний день:
остання п'ятниця місяця

Начальник архівного відділу:
Козьмін Галина Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городенківський районний архів створений на початку 1941 року, на посаду першого завідувача архіву була призначена Фільварківна Олена Іллівна[1]. Збір історичних матеріалів та їх передача до державного архіву області, які розпочалися відразу після створення Городенківського райархіву, були перервані війною[2]. У акті про збитки, завдані Городенківському райархіву німецьким окупантами в 1941–1944 рр., зокрема, вказано, що "були розграбовані документальні матеріали закладів, організацій і підприємств за 1920–1939 рр., у кількості 20 фондів, 25 тисяч одиниць зберігання"[3].

Після звільнення Городенківщини від нацистських загарбників була відновлена робота райархіву зі збору архівних документів краю.

Загалом архівістами Городенківщини була проведена значна робота із збору історичних документів до 1939 року та періоду німецької окупації, які згодом поповнили фонди державного архіву області. В основному це були матеріали судів, Українського комітету, шкіл, повітового шкільного  інспекторатів та ін.[4]

15 травня 1944 р. завідувачем райархіву було призначено Фрішлінга Дова Афоновича ( (1922 р. н., єврей, уродженець  м. Городенки)[5], у 1944–
1945 рр. завідуючими працювали Лавгман Єфрем Михайлович та Бродовська Мирослава[6]; 1946–1947 рр. – Бєляніна Таїсія Іванівна
(1922 р. н., росіянка, освіта – незакінчена вища)[7]; 1947–1948 рр. – Артеменко Ніна Іллівна (1923 р. н., член ВЛКСМ, освіта – 9 класів)[8]; 1949–1952 рр. –  Самойленко Клавдія Петрівна (1926 р. н., українка, безпартійна, освіта – 7 класів)[9]; 1952–1958 рр. – Ощипко Євдокія Дмитрівна (1931 р. н., українка, освіта – 7 класів)[10]; до 18 травня
1992 року завідуючою районним архівом працювала Демчук Євдокія Петрівна; 1992–1995 рр. – Неміш Марія Василівна; 1995–1998 рр. – Максим'юк Олена Захарівна; 1998–2006 рр. – Ткачук Ольга Мар'янівна.

Із 8 серпня 2006 року на посаді начальника архівного відділу Городенківської райдержадміністрації працює Момот Наталія Володимирівна. Крім неї, у відділі також працюють Фрасовір Любов Йосипівна та Боднарчук Надія Ярославівна.

Площа архівосховища станом на 1958 р. становила 45 кв. м, а на зберіганні знаходилось 13 094 справи[11].

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року в нашій області було ліквідовано 19 районів і на їх базі утворено укрупнених шість сільських і один промисловий райони. Зокрема, до складу Городенківського району входили Городенківський, Гвіздецький, Обертинський, Снятинський, Тлумацький райони та Бортниківська, Грушківська і Королівська сільські ради Отинянського району. У першому кварталі 1963 року Городенківський райархів прийняв документи трьох ліквідованих районних архівів – Обертинського, Гвіздецького та Снятинського. На той час райархів знаходився у дерев'яному приміщенні в с. Котиківка. У двоповерховому будинку під архівосховище було відведено тільки три кімнати на першому поверсі, окремих робочих кімнат для архівістів не було[12]. Згодом було виділено ще одну кімнату, оскільки розміри стелажів становили 190 пог. м, а на зберіганні знаходилось 48 090 од. зб.

Архівний відділ райдержадміністрації діє на основі Положення про архівний відділ, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації №441 від 23.07.2008 р. та здійснює управління архівною справою і діловодством на території району, контролює діяльність архівних підрозділів, служб діловодства в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях. Всього в районі діє 44 юридичні особи, які  є джерелами формування Національного архівного фонду. А саме: райдержадміністрація, районна рада, міська, селищна і сільські ради; управління: фінансове, Державного казначейства, агропромислового розвитку, статистики, Пенсійного фонду; відділи райдержадміністрації: освіти, культури і туризму; Державна податкова інспекція і центральна районна лікарня. Архівні фонди цих установ постійно поповнюються. Всі установи мають номенклатури справ, Положення про архівний підрозділ та про експертну комісію, погоджені з держархівом області, майже всі упорядкували свої архіви, належно зберігають архівні документи. Архівний відділ райдержадміністрації постійно надає методичну та практичну допомогу з упорядкування справ, складання описів та ін.

Архівний відділ райдержадміністрації забезпечує облік і зберігання документів Національного архівного фонду та використання відомостей, що в них міститься. Для виконання довідок найчастіше використовуються справи фондів райдержадміністрації, районної, міської, селищної та сільських рад, колгоспів. Дослідники опрацьовують фонди органів влади, навчально-виховних закладів району та ін.

Оскільки площа архівосховищ, яка становила 39 кв. м, не задовольняла потреби для зберігання документів, сесія районної ради прийняла рішення про розширення архіву.

Станом на 01.01.2014 в архівному відділі райдержадміністрації зберігалося 169 фондів (14 032 од. зб.) документів НАФ та 8413 од. зб. з особового складу ліквідованих підприємств.

У 2006 та 2008 роках у державний архів області було передано 12 224 од. зб. постійного зберігання фондів виконавчих комітетів районної, міської, селищної, сільських рад за період 1944–1991 рр.

В архівосховищах зберігаються документи колгоспів, підприємств та організацій, починаючи
з 1944 року та документи райдержадміністрації, районної ради, міської, селищної і сільських рад за 1992–2002 рр., погосподарські книги
с. Монастирське та с. Родниківка та ін. У Городенківському райархіві й до цього часу зберігається частина документів місцевих Рад, колгоспів і організацій, ліквідованих у 1962 рр. Обертинського, Гвіздецького та Снятинського районів.

Архівний відділ райдержадміністрації створює та розвиває науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду та використовує в своїй роботі список фондів, картки фондів, каталог, описи фондів.  У 2006–2008 рр. вдосконалено та перероблено описи
на 8142 од. зб.  управлінської документації.

Архівний відділ Городенківської районної державної адміністрації є юридичною особою. Відділ надає платні послуги. За одержані кошти було проведено ремонтні роботи в робочому кабінеті та архівосховищах, встановлено охоронну сигналізацію, зроблено капітальний ремонт електроосвітлення, зміцнено матеріально-технічну базу, створено належні умови для зберігання документів. У 2008 році під архівосховища було виділено додаткове приміщення (загальна площа – 144 кв. м), де вже частково зроблено ремонт. Відділ забезпечений комп'ютерною і копіювальною технікою, канцелярським приладдям і ін.

У 2013 році в архівний відділ Городенківської райдержадміністрації прийнято на зберігання  226 од. зб. НАФ та  911 од. зб. документів із особового складу; закартоновано 216 од. зб., схвалено  ЕПК описів на 123 од. зб. управлінської документації; виконано  1843 запити соціально-правового характеру, з яких 1756 з позитивним результатом.


[1] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 14, арк. 25.

[2] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2, спр. 3, арк. 1-8; ф. Р-2151, арк. 1, спр. 2, арк. 16.

[3] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2, спр. 43, арк. 2-3.

[4] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2, спр. 24, арк. 1-5; ф. Р-909, оп. 1, спр. 44, арк. 73; ф. Р-2151, оп. 1, спр. 2, арк. 29.

[5] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2, спр. 30, арк. 5.

[6] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 44, арк. 14; спр. 65, арк. 125.

[7] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2, спр. 65, арк. 125; оп. 2д, спр. 46, арк. 3зв.

[8] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 48, арк. 2, 6.

[9] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 50, арк. 1, 18; ф. Р-909, оп. 1д, спр. 33,
арк. 57.

[10] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 67, арк. 4.

[11] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2 д, спр. 69а, арк. 5.

[12] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2, спр. 507, арк. 33; спр. 521, арк. 1.

 

 


 
Loading