Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Івано-Франківської міської ради

76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Грюнвальдська, 15
тел.: +38(0342)55-18-41
e-mail: if_mr.archive_if@arch.gov.ua
 

Графік роботи:
понеділок–четвер
п'ятниця
обід

Прийом громадян:
щодня


8:00–17:15
8:00–16:00
12:00–13:00


9:00–10:00

Начальник архівного відділу:
Сливанюк Василь Дмитрович

 

Міський архів у м. Станіславі (із 1962 р. – м. Івано-Франківськ) створений у І кварталі 1941 р. Після війни в місті діяло два архіви – міський і районний. У вересні 1944 р. для міського архіву було виділено три кімнати на вул. Л.Українки, 5, а районний архів розміщувався в мікрорайоні під назвою "Софіївка".

Тривалий час на посаді завідувача міського архіву працювали: у 1959–
1976
 рр. – Захарова Марія Митрофанівна, у 1976–1990 рр. – історик-архівіст Алтухова Олена Іванівна. Із приходом нової демократичної влади в місті розпорядженням міського голови від 15.06.1990 р. № 159 на посаду завідувача Івано-Франківським міським архівом була прийнята Мицан Катерина Петрівна, яка за короткий період своєї роботи розробила Положення про Івано-Франківський міський державний архів, виготовила печатку, провела заміну старих бланків та запровадила облікову документацію на українській мові. У зв'язку з призначенням К. П. Мицан директором Державного архіву Івано-Франківської області на посаду завідувача з 01.09.1993 р. було прийнято Ульченко Лілію Федорівну, колишнього директора ДАІФО. Із 01.10.1997 р. і на сьогоднішній день начальником архівного відділу працює Василь Дмитрович Сливанюк.

Двадцять шість років – із 1983 до 2009 р. – спеціалістом 1 категорії відділу працювала Судук Марія Михайлівна, яка здійснювала експертизу, відбір та впорядкування документів у організаціях і установах міста.

На даний час у штаті архівного відділу є три одиниці: начальник, провідний спеціаліст Пішак Галина Василівна, архіваріус Рожевич Ольга Михайлівна.

Міський архів знаходиться у подвійному підпорядкуванні. У організаційно-методичному плані, він як і інші райархіви, підпорядковувався:
     
19401941 – Архівному відділу УНКВС Станіславської області,
      
19441946 – Відділу державних архівів УНКВС Станіславської області,
      
19461956 – Архівному відділові УМВС Станіславської області,
      19561960 – Архівному відділові УВС Станіславського облвиконкому,
      
19601963 – Архівному відділові виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих,
      
19631977 – Архівному відділові виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих;
      
19771988 – Архівному відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів.
З 04.10.1988 р.
Державному архіву Івано-Франківської області. Як орган виконавчої влади архівний відділ підпорядковується виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради та міському голові.

У 2002 р. міський державний архів реорганізовано в архівний відділ виконкому Івано-Франківської міської ради. Положення про архівний відділ Івано-Франківського виконкому міської ради затверджено рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 10.10.2002 р.

Згідно Положення на архівний відділ покладено такі функції:
      - забезпечення зберігання, облік, охорона документів НАФ
      - організація роботи по включенню документів до НАФ або їх
       
виключення з нього;
      - підготовка матеріалів для проведення державної реєстрації
        документів;
      - контроль за збиранням на території міста документальних пам'яток;
      - інформування Держархіву області про виявлення документів, що не
        мають власника;
      - складання списку юридичних осіб-джерел формування НАФ, які
        передають документи на державне зберігання;
      - складання списку юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються
        документи НАФ;
      - приймання справ на державне зберігання;
      - контроль за веденням діловодства в установах, організаціях,
        підприємствах;
      - надання на договірних засадах послуг підприємствам та установам
        із упорядкування документів;
      - розгляд номенклатур справ, поданих установами та описів на справи
        постійного терміну зберігання й довідкового характеру;
      - передача документів до Держархіву області у визначені ним терміни;
      - створення та вдосконалення довідкового апарату до документів НАФ;
      - інформування органів державної влади, установ, підприємств про
        склад і зміст документів, що зберігаються в архіві;
      - виконання запитів соціально-правового характеру;
      - вивчення та узагальнення досвіду роботи архівних установ.

Труднощі в роботі міського архіву спричиняли часті переїзди. У зв'язку з переїздом Івано-Франківського міськвиконкому з вул. Грушевського, 31 на вул. Грюнвальдську, 11 міський архів був змушений звільнити архівосховище на вул. Грушевського, 31, а в лютому 1993 р. перемістити документи в напівпідвальне приміщення на вул. Лермонтова, 17 (площею 75,82 м2). та в сире підвальне приміщення на вул. Грюнвальдській, 11, у яких не було умов для належного зберігання документів. У 1994 році незручності подвоїлись – архівосховище і робочий кабінет розміщувались у різних місцях. У 1998 р. здійснено переміщення архівних документів міського державного архіву у виділене на першому поверсі приміщення площею 131,57 м2 за адресою: вул. Грюнвальдська, 15, у якому архів розміщується на сьогоднішній день.

У 1994 р. у міському архіві зберігалось всього 46 фондів (13 261 одиниць зберігання (од. зб.)). У кінці дев'яностих років до архіву значно зросло надходження документів із особового складу за рахунок організацій і установ, які припинили свою діяльність. Протягом 2000–2012 рр. було прийнято на зберігання 10 165 од. зб. і передано до Державного архіву області 5 235 од. зб.

Станом на 01.01.2014 р. у архівному відділі на зберіганні знаходиться 46 фондів (15 705 од. зб. за 1944-2013 рр.) документів НАФ та 580 фондів (9550 од. зб.) документів із особового складу. У 2013 р., зокрема, на зберігання до відділу було прийнято 953 од. зб. документів НАФ та 832 од. зб. документів із особового складу.

Загалом у відділі є документи 20-ти організацій і установ, які є джерелами формування НАФ – це, перш за все, управлінські документи міської ради і виконавчого комітету та їх основних відділів, а також Вовчинецької, Крихівецької, Микитинецької, Угорницької, Хриплинської сільських рад та їх виконавчих комітетів, прокуратури, Штабу місцевої протиповітряної оборони м. Станіслава, громадських організацій (товариства Знання, Товариства охорони природи, ДТСААФ, міського комітету Червоного Хреста та ін.), окремих установ освіти й науки та підприємств місцевої промисловості.

Науково-довідковий апарат відділу: описи, картки обліку фондів, журнали обліку та ін. У 2002 р. міський державний архів було комп'ютеризовано, в результаті чого почали створюватись бази даних для пошуку документів із особового складу та рішень і розпоряджень Івано-Франківської міської ради. У 2013 р. до відділу надійшло 836 запитів соціально-правового характеру, з яких 780 виконано із позитивним результатом.

Послуговуються документами відділу студенти, історики, краєзнавці для написання рефератів, статей, історичних довідок та ін. Для роботи дослідників обладнано робоче місце.

Із 2007 р. у відділі впроваджена система управлінню якістю (СУЯ), що передбачає надання послуг споживачам згідно Державного Стандарту України ІSO 9001–2000. Архівним відділом розроблено інформаційні й технологічні картки з надання послуг заявникам, які розміщені на сайті міськвиконкому та стенді "Архівний вісник".

Під контролем архівного відділу Івано-Франківської міської ради здійснено розробку нових положень про архівні підрозділи та експертні комісії в організаціях і установах, документи яких передаються на державне зберігання. У 2013 р. було впорядковано й затверджено на ЕПК Держархіву області описи на 568 од. зб. управлінської документації.

Основною метою працівників відділу є виявлення, збереження архівних документів та надання якісних послуг відвідувачам.


 

Список установ, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в архівному відділі Івано-Франківської міської ради станом на 01.02.2012р. (Файл у форматі PDF)


 
Loading