Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Калуської міської ради

 

77300, м. Калуш,
вул. Євшана, 9
тел. +38(03472)5-40-88
e-mail: kalush_mr.archive_if@arch.gov.ua

Графік роботи:
понеділок–четвер
п'ятниця
обід

Прийом громадян:
понеділок, середа


8:00–17:15
8:00–16:00
12:00–13:00


9:00–17:00

Начальник архівного відділу:
Корнага Олена Іллівна

 

Калуський міський державний архів створений у 1972 р. рішенням VII сесії Калуської міської Ради депутатів трудящих від 11.05.1972 р., у зв'язку з наданням місту Калушу статусу міста обласного підпорядкування і створенням виконавчих структур міської ради. Архів очолила Чауш Марія Йосипівна. Упродовж 1975-1991 рр. посаду керівника архіву обіймала Кудельська Марія Ярославівна. У цей період Калуський міський архів стає одним із кращих архівів області. За досягнуті успіхи в розвитку архівної справи в місті та перевиконання планових завдань, рішенням Колегії головного архівного управління при Раді Міністрів СРСР та Президії ЦК профспілки працівників держустанов від 25.04.1988 р. № 20/16 М. Я. Кудельська була нагороджена відзнакою "Відмінник архівної справи СРСР". Із квітня 1991 р. і на сьогоднішній день начальником архівного відділу працює Корнага Олена Іллівна – випускниця Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, історик-архівіст зі спеціалізацією "джерелознавство та архівознавство".

Перше архівосховище знаходилось у напівпідвальному приміщенні житлового будинку по вул. Грушевського. У 1980 р. у результаті успішно проведеної організаторської роботи, архіву було надано більше за площею приміщення на площі Героїв, 12, де були створені необхідні умови для зберігання документів, покращена матеріально-технічна база архіву, налагоджений облік архівних документів. Значно розширився список установ та підприємств-джерел комплектування Національного архівного фонду (НАФ). У 1998-2001 рр. через перенавантаження документами архівосховища, архів знову змінює місцезнаходження - спочатку по вул. Фабричній, а з червня 2001 р. вже займає приміщення адміністративної будівлі по вул. Євшана, 9.

Зміна приміщень дала змогу значно покращити умови зберігання та використання архівних документів, провести в повному обсязі приймання управлінської документації та документів довідкового характеру підприємств-банкрутів. У 2006 р. для зберігання документів ліквідованих підприємств архівному відділу під архівосховище №2 було надано додаткове приміщення по вул. Пушкіна, 9а. Це дало змогу зосередити в основному архівосховищі № 1 (вул. Євшана, 9) документи НАФ та обладнати читальний на чотири посадочних місця. Загальна площа архівосховищ становить 174,5 м² , площа робочих кімнат та читального залу – 55,5 м². Розроблені топографічні покажчики, здійснена постелажна нумерація, складений науково-довідковий апарат до документів, які знаходяться на зберіганні, розроблена довідкова картотека документів існуючих та ліквідованих підприємств міста.

Рішенням Калуської міської ради від 17.10.2002 року № 121 міський державний архів реорганізовано в архівний відділ Калуської міської ради та затверджено Положення про архівний відділ. Архівний відділ Калуської міської ради є виконавчим органом міської ради, підзвітний і підконтрольний раді, з питань здійснених делегованих йому повноважень органів виконавчої влади підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові, а у галузі архівної справи й діловодства – Державній архівній службі України, Державному архіву області.

Пріоритетними завданнями відділу є реалізація державної політики в сфері архівної справи й діловодства, здійснення управління архівною справою й діловодством на території міста, забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання наявної в них інформації.

Архівний відділ активно працює за усіма основними напрямками архівної справи - від забезпечення збереженості архівних документів, поповнення Національного архівного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази до всебічного використання їх інформації.

Штат архівного відділу з квітня 2008 року складається з трьох працівників, із них двоє – державні службовці (начальник відділу, спеціаліст 1 категорії Гамуляк Світлана Василівна) та Лосик Галина Іванівна.

За 2013 рік всі планові показники працівниками відділу перевиконано: прийнято й закартоновано 273 од. зб. управлінської документації та 84 од. зб. із особового складу; проведено перевіряння наявності 1026 од. зб. управлінської документації; схвалено на ЕПК Держархіву області описів на 586 од. зб. управлінської документації та погоджено описи на 4346 од. зб. документів із особового складу.

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд України та архівні установи» і Порядку утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1739, із 2003 р. у архівному відділі міської ради для проведення попередньої експертизи цінності документів утворена експертна комісія (ЕК). Положення про експертну комісію погоджено експертно-перевірною комісією (ЕПК) Держархіву області (протокол від 29.08.2003 р. № 8). На засіданнях ЕК архівного відділу Калуської міської ради розглядаються питання стану упорядкування, зберігання архівних документів, створення науково-довідкового апарату до документів, погодження номенклатур справ, положень про архівні підрозділи, експертні комісії в установах – джерелах комплектування та формування НАФ.

Станом на 01.01.2014 р. в архівному відділі Калуської міської ради нараховується 43 фонди (7254 од. зб.) документів НАФ та 95 фондів (9810 од. зб.) документів з особового складу ліквідованих підприємств.

У архівному відділі зберігаються документи міської ради, її виконавчого комітету (із 1992 р.), управлінь та відділів, органів державної влади, закладів освіти (із 1972 р.), у т. ч. управлінська документація, документи виробничої, наукової та освітянської діяльності, а також документи з особового складу ліквідованих підприємств. Цінними є документи фондів заводу «Нафтобурмашремонт», історія якого пройшла шлях із ремонтно-механічних майстерень до заводу з філіалами всесоюзного значення, заводу залізобетонних виробів та конструкцій, цегельного заводу, швейної фабрики. За обсягами документів найбільшими є фонди міської ради та її виконавчого комітету, управління фінансів міської ради, відділу робітничого постачання Калуського виробничого об'єднання «Хлорвніл», ремонтно-будівельно-монтажних управлінь та ін. Для забезпечення захисту соціально-правових інтересів громадян актуальними на сьогодні є приймання, зберігання та використання документів довідкового характеру підприємств-банкрутів.

Упродовж 2013 р. до відділу надійшло 1300 запитів соціально-правового характеру, із них 1266 виконано з позитивним результатом.Список ліквідованих установ та підприємств, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в архівному відділі Калуської міської ради (Файл у форматі PDF)


 
Loading