Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Калуської районної державної адміністрації

 

77300, м. Калуш,
вул. Чорновола, 12
тел. +38(03472)6-52-13
E-mail: kalush_rda.archive_if@arch.gov.ua

Графік роботи:
понеділок–четвер       8:00–17:15,
п'ятниця                         8:00–16:00,
обід                              12:00–13:00

Прийом громадян:
понеділок                      9:00–12:00,
середа                           8:00–17:00

Начальник архівного відділу:
Москалик Марія Володимирівна

 

Калуський районний архів створено в листопаді 1940 р. У списках працівників архівних установ області станом на квітень 1941 р. завідувачем Калуського райархіву значиться С.А. Гобгарський. Після війни на даній посаді працювали Гринько Олександра Кирилівна (1944-1947 рр.), Волкова Анна Миколаївна (1947-1949 рр.), Зімма Олена Михайлівна (1949-1951 рр.), Коломийцева Віра Іванівна (1951-1963 рр.), Гільфанова Поліна Василівна (1963-1983 рр.), Мороз Віра Борисівна (1983-1998 рр), Кондратович Ніна Анатоліївна (1998-2008 рр.). Із 15.09.2008 р. і по даний час начальником архівного відділу Калуської РДА працює Москалик Марія Володимирівна, провідним спеціалістом – Калинчук Ольга Богданівна.

Калуський районний архів знаходиться у подвійному підпорядкуванні. В організаційно-методичному плані він, як і інші райархіви, підпорядковувався: 1940-1941 – Архівному відділу УНКВС Станіславської області, 1944-1946 – Відділу державних архівів УНКВС Станіславської області, 1946-1956 – Архівному відділові УМВС Станіславської області, 1956-1960 – Архівному відділові УВС Станіславського облвиконкому, 1960-1963 – Архівному відділові виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, 1963-1977 рр. – Архівному відділові виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих; 1977-1988 – Архівному відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів, а з 04.10.1988 р. – Державному архіву Івано-Франківської області.

Зміни в діяльності Калуського райархіву були пов'язані зі змінами в адміністративно-територіальному поділі області, й зокрема, із ліквідацією в грудні 1962 р. Болехівського, Войнилівського, та Рожнятівського районів. У 1963 р. Калуський райархів поповнився документами ліквідованих райархівів. У зв'язку із включенням Калуського району до складу укрупненого  Долинського  промислового  району,  створеного  у  жовтні  1963 р., фактично тимчасово була призупинена й діяльність Калуського райархіву, але в січні 1965 р, із постанням новоствореного Калуського району, повністю відновлена.

Калуський райархів підпорядковувався Калуському райвиконкому.

У 1992 р. районний архів реорганізований в архівний відділ Калуської районної державної адміністрації.

Положення про архівний відділ Калуської районної державної адміністрації затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.07.2008 р. № 412. Згідно з Положенням архівний відділ Калуської районної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Його основними функціями є: забезпечення зберігання, облік, охорона документів НАФ, реалізація державної політики в сфері архівної справи й діловодства, здійснення управління архівною справою й діловодством на території району, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій всіх форм власності в питаннях архівної справи й діловодства, внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться, здійснення контролю за діяльністю архівів та архівних підрозділів, служб діловодства в органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах району та забезпечення дотримання ними законодавства про НАФ та архівні установи, створення та вдосконалення довідкового апарату до документів НАФ, інформування органів державної влади, установ, підприємств про склад та зміст документів, що зберігаються в архіві, надання довідок соціально-правового характеру, копій та витягів із документів, вивчення та узагальнення досвіду роботи архівних установ.

У 2013 р., зокрема, працівниками архівного відділу було впорядковано та схвалено на ЕПК Держархіву області описів на 2475 одиниць зберігання (од. зб.) управлінської документації.

На державне зберігання до архівного відділу в 2013 р. прийнято 196 од. зб. документів Національного архівного фонду.

Площа архівосховищ архівного відділу Калуської РДА складає 69,8 м2.

Станом на 01.01.2014 в архівному відділі на зберіганні знаходиться 14 512 од. зб. (111 фондів) за 1944-2013 рр. документів НАФ та 4346 од. зб. (38 фондів) документів з особового складу.

В архіві зберігаються справи постійного зберігання та документи з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій.

Впродовж 2013 р. до відділу надійшло 975 запитів соціально-правового характеру, 891 із них виконано із позитивним результатом.


 

Список ліквідованих установ, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в архівному відділі Калуської РДА (Файл у форматі PDF)


 
Loading