Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Коломийської міської ради

 


78203 м. Коломия
вул. Чорновола, 26/4
тел. +38(03433)4-76-50
E-mail: kolomyya_mr.archive_if@arch.gov.ua

Графік роботи:
понеділок–четвер         8:00–17:15,
п'ятниця                           8:00–16:00,
обід                                 12:00–13:00

Дні прийому:
понеділок, четвер          8:00–17:15

Начальник архівного відділу:
Андріяшко Оксана Миколаївна


 

Коломийський міський архів займає провідне місце серед архівів області. Він був організований у 1940 році, і з перших днів розпочав розшук та прийом на збереження документів дорадянського, у т. ч. австрійського й польського, періодів, а після Другої світової війни фондів періоду німецької окупації.

Історичні документи зберігались у архіві ще в 1949 р., і тільки частково їх у 1949 р. було перевезено до Держархіву області. Таким чином, Коломийський міський архів довший час виконував роль філії Станіславського обласного історичного архіву.

У різний час в архіві працювали Куницька Анна Олексіївна, Фельд Мойсей Іудович, Луцький Владислав Іванович, Піскозуб Казимир Іванович, Пузанова Віра Григорівна, Сироткіна Раїса Андріївна. Із 1984 по 2010 р. на посаді завідуючої міським архівом виконавчого комітету Коломийської міської ради народних депутатів (із 2002 р. - начальника архівного відділу Коломийської міської ради) працювала Корбут Марія Василівна. У 2011 р. на цій посаді перебувала Беспалова Лідія Романівна, а з 2012 р. її обіймає Мисюга (Охрим) Валентина Ярославівна.

Штатна чисельність працівників відділу складає дві одиниці. Крім начальника, у відділі працює спеціаліст І категорії Волчинська Наталія Миколаївна.

Коломийський міський архів знаходиться у подвійному підпорядкуванні. У організаційно-методичному плані, він як і інші райархіви, підпорядковувався:
1940-1941 – Архівному відділу УНКВС Станіславської області,
1944-1946 – Відділу державних архівів УНКВС Станіславської області,
1946-1956 – Архівному відділові УМВС Станіславської області,
1956-1960 – Архівному відділові УВС Станіславського облвиконкому,
1960-1963 – Архівному відділові виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих,
1963-1977 – Архівному відділові виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих;
1977-1988 – Архівному відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів.
З 04.10.1988 р. – Державному архіву Івано-Франківської області.

Крім цього, Коломийський міський архів підпорядковувався також Коломийському міськвиконкому.

У 2002 р. міський архів виконавчого комітету Коломийської міської ради народних депутатів реорганізовано в архівний відділ Коломийської міської ради.
Положення про архівний відділ Коломийської міської ради затверджене рішенням Коломийської міської ради від 29.06.2006 р. № 74.

Архівний відділ є виконавчим органом Коломийської міської ради. Він створений відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Коломийської міської ради від 20.11.2002 р. № 163. Відділ підконтрольний та підзвітний Коломийській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Коломийської міської ради, керуючому справами виконкому, а з питань архівної справи і діловодства – Державному архіву Івано-Франківської області.

Основними завданнями відділу згідно Положення є: реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою й діловодством на території міста, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій всіх форм власності в питаннях архівної справи й діловодства, внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться, здійснення контролю за діяльністю архівів та архівних підрозділів, служб діловодства в органах державної влади, установах, організаціях на підприємствах міста та забезпечення дотримання ними законодавства про НАФ та архівні установи.

Зокрема, у 2013 р. працівниками відділу було впорядковано та схвалено на ЕПК Держархіву області описів на 32 од. зб. (одиниць зберігання) управлінської документації та погоджено описів на 21 од. зб. справ із особового складу.

Архівосховища архівного відділу розташовані у двох будівлях у різних частинах міста, їх загальна площа його становить 105 м2.

Станом на 01.01.2014 р. на зберіганні в архівному відділі Коломийської міської ради знаходиться 190 архівних фондів (14 963 од. зб.) документів НАФ та 9 фондів (5013 од. зб.) документів із особового складу.

У 2013 р. працівниками відділу виконано 802 запити соціально-правового характеру, всі з позитивним результатом.


 

Список установ та організацій, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в архівному відділі виконавчого комітету Коломийської міської ради (Файл у форматі PDF)


 
Loading