Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Снятинської районної державної адміністрації


78300, м. Снятин,
вул. Лотоцького, 18
тел. +38(03476)2-12-06
E-mail: snyatyn_rda.archive_if@arch.gov.ua

Графік роботи:
понеділок–четвер
п'ятниця
обід

Дні прийому:
понеділок


8:00–17:15
8:00–16:00
12:00–13:00


8:00–17:00

Начальник архівного відділу:
Семеняк Петро Петрович

 


Снятинський районний архів створений 11 травня 1940 р. Це був один із перших архівів у Станіславській (нині - Івано-Франківській) області, створений на підставі відповідної директиви Архівного відділу УНКВС Станіславської області № 43 від 15 березня 1940 р. про створення в області архівної мережі. Робота архіву була перервана в роки радянсько-німецької війни й відновлена 12 травня 1944 р. Вдруге діяльність райархіву була припинена в 1963-1965 рр., у зв'язку з ліквідацією Снятинського району, і відновлена у 1965 р.

Першим начальником архіву був лейтенант держбезпеки Мелехов. Тривалий час на архівній ниві району працювали: Лопухова Софія Іванівна (1948-1953), Нимчук Марія Петрівна (1954-1965), Пальона Олександра Олександрівна (1965-1977), Полішко Ганна Володимирівна (1977-1993), Сав'юк Зеновій Йосипович (1993-1997), Грицюк Лідія Омелянівна (1997-2002), Грицюк Ярослав Богданович (2002-2008). Із 2008 р. і на сьогоднішній день начальником архівного відділу працює Хомутецький Олександр Сергійович.

Снятинський районний архів знаходиться у подвійному підпорядкуванні. В організаційно-методичному плані, він як і інші райархіви, підпорядковувався:
      1940-1941 – Архівному відділу УНКВС Станіславської області,
      1944-1946 – Відділу державних архівів УНКВС Станіславської області,
      1946-1956 – Архівному відділові УМВС Станіславської області,
      1956-1960 – Архівному відділові УВС Станіславського облвиконкому,
      1960-1963 – Архівному відділові виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих,
      1963-1977 – Архівному відділові виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих,
      1977-1988 – Архівному відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів.
З 04.10.1988 – Державному архіву Івано-Франківської області.

Крім цього, Снятинський райархів підпорядковувався Снятинському райвиконкому.

У 1992 р. Снятинський районний архів реорганізовано в архівний відділ Снятинської райдержадміністрації.
Положення про архівний відділ Снятинської РДА затверджено розпорядженням голови адміністрації № 37-к від 14.07.2008 р. Згідно Положення відділ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольований голові районної державної адміністрації, Державному архіву області та Державній архівній службі України.

До основних функцій архівного відділу належать: здійснення управління архівною справою на території району, внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться з метою задоволення соціальних та майнових прав фізичних та юридичних осіб, ведення контролю за діловодством та забезпеченням дотримання законодавства про НАФ в установах, організаціях, та підприємствах району, за діяльністю архівних підрозділів, служб діловодства в органах державної влади, установах, організаціях, надання консультативно-методичної допомоги.

У відділі працює дві штатні одиниці - начальник та головний спеціаліст Оробець Катерина Іванівна.
На ЕПК Держархіву області схвалено описів на 1239 од. зб. управлінської документації.

Загальна площа архівосховищ та робочих приміщень архівного відділу складає 318,7 м2.

Станом на 01.01.2014 на зберіганні в архівному відділі знаходиться 148 фондів (16 802 одиниць зберігання (од. зб.)) за 1944-2013 рр., із них документи НАФ – 12 700 од. зб. (91 фонд), документи із особового складу – 4 102 од. зб. (57 фондів). У 2013 р. на зберігання до архівного відділу прийнято 182 од. зб. НАФ.

Найважливішою складовою частиною фондів архівного відділу Снятинської РДА є фонди органів управління і влади за період із 1992 р.

У 2013 р. працівниками відділу виконано 908 запитів соціально-правового характеру, з яких 863 з позитивним результатом.


 

Список ліквідованих установ, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в архівному відділі Снятинської РДА (Файл у форматі PDF)


 
Loading