Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Тлумацької районної державної адміністрації

78000, м. Тлумач,
вул. Січових Стрільців, 4
тел. +38(03479)2-27-66
e-mail: tlumach_rda.archive_if@arch.gov.ua

Графік роботи:
понеділок–четвер
п'ятниця
обід

Прийом громадян:
понеділок, п'ятниця


8:00–17:15
8:00–16:00
12:00–13:00


8:30–17:00

Начальник архівного відділу:
Олексишин Оксана Федорівна

 

Тлумацький районний архів створено у 1940 р. Це був один із перших укомплектованих архівів області, в якому станом на 20.11.1940 р. був завідуючий і виділене окреме приміщення. У першому кварталі 1941 р. документи із Тлумацького райархіву вже почали надходити до обласного архіву.

Діяльність райархіву була припинена в роки нацистської окупації в 1941–1944 рр., та, у зв'язку з ліквідацією Тумацького району, в 1963–1965 рр. Відновлена у 1965 році.

Першим завідувачем архіву був Григорій Петрович Дутчак. Згодом на цій посаді працювали Шпіпер Гольда Симонівна Печериця Лідія Василівна, Жердій Серафіма Григорівна, Михайлюк Марія Михайлівна, Буца Надія Дмитрівна (1964–1986), Паламарчук Любов Миронівна (1986–2009). Із жовтня 2009 р. та на даний час посаду начальника архівного відділу обіймає Оксана Федорівна Олексишин.

Тлумацький районний архів знаходиться у подвійному підпорядкуванні. В організаційно-методичному плані, він як і інші райархіви, підпорядковувався:
      1940–1941 – Архівному відділу УНКВС Станіславської області,
      1944–1946 – Відділу державних архівів УНКВС Станіславської області,
      1946–1956 – Архівному відділові УМВС Станіславської області,
      1956–1960 – Архівному відділові УВС Станіславського облвиконкому,
      1960–1963 – Архівному відділові виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих,
      1963–1977 – Архівному відділові виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих;
      1977–1988 – Архівному відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів.
З 04.10.1988 р. – Державному архіву Івано-Франківської області.

Крім цього, райархів підпорядковувався Тлумацькому райвиконкому. У 1992 р. Тлумацький районний архів реорганізовано в архівний відділ Тлумацької районної державної адміністрації.

Положення про архівний відділ затверджене розпорядженням районної державної адміністрації від 19.03.2008 № 200. Згідно Положення відділ підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, у галузі архівної справи й діловодства – Державному архіву області, Державній архівній службі України.

На даний час у відділі працює один працівник.

Основним завдання архівного відділу є реалізація державної політики у сфері архівної справи й діловодства, здійснення управління архівною справою в районі, наповнення Національного архівного фонду (НАФ) документами, що мають культурну цінність, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що містяться в них та ін.

У 2013 р., наприклад, було впорядковано та схвалено на засіданнях експертно-перевірної комісії (ЕПК) Держархіву області описи на 404 од. зб. управлінської документації та погоджено описи на 4824 справи із особового складу.

Загальна площа архівосховищ та робочих приміщень становить 186,3 м2, протяжність стелажного обладнання – 251 пог. м.

Станом на 01.01.2014 зберіганні в архівному відділі перебувало 14 232 одиниці зберігання (од. зб.) документів НАФ за 1944–2013 рр., об'єднані в 92 фонди (17 із яких періоду незалежності), та 12 641 од. зб. (38 фондів) із особового складу. Зокрема, тільки у 2013 р. на зберігання було прийнято 501 од. зб. НАФ та 4824 од. зб. документів із особового складу.

Найважливішою складовою частиною фондів архівного відділу є фонди органів управління і влади за період із 1992 року.

Інформація з цих документів досить широко використовується для наведення довідок із метою захисту прав і задоволення потреб громадян. У 2013 р. архівним відділом було виконано 938 запитів соціально-правового характеру, у т. ч. 911 із позитивним результатом.


 

Список ліквідованих установ, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в архівному відділі Тлумацької РДА (Файл у форматі PDF)


 
Loading