Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіПро архів

Історична довідка

Структура і напрямки діяльності
        Керівництво

        Відділи
                Відділ формування Національного архівного фонду,
                діловодства та науково-технічного опрацювання документів
                Вiддiл використання iнформацiї документiв
                Відділ звернень громадян, діловодного забезпечення та
                контролю
                Відділ забезпечення збереженості документів,
                обліку та довідкового апарату
                Відділ організаційно-аналітичної та
                режимно-секретної роботи
                Відділ бухгалтерського обліку та
                матеріально-технічного забезпечення
                Сектор реставрації

Фонди

Науково-довідковий апарат

Науково-довідкова бібліотека


 
Loading