Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіДорадчі органи

Колегія

• Рішення колегії № 2/1 (Файл у форматі PDF)

• Рішення колегії № 3/1 (Файл у форматі PDF)

• Рішення колегії № 3/2 (Файл у форматі PDF)

• Рішення колегії № 4/3 (Файл у форматі PDF)

• Рішення колегії № 4/1 (Файл у форматі PDF)

• Рішення колегії № 4/3 (Файл у форматі PDF)

2016 рік

 

Науково-методична рада (НМР)
(склад затверджений наказом директора архіву № 7 від 25.01.2017 р.):

Білінчук
Дмитро Володимирович

Заступник директора Державного архіву області (Голова ради);

Сміжак
Андрій Романович

Головний спеціаліст відділу використання інформації документів Державного архіву області (секретар ради);

Григорак
Марія Володимирівна

Начальник відділу формування Національного архівного фонду, діловодства  та науково-технічного опрацювання документів  Державного архіву області;

Гапишин
Віталій Олегович

Заступник начальника відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату Державного архіву області;

Малишева
Ярослава Миколаївна

Начальник відділу використання інформації документів Державного архіву області;

Марчук
Василь Васильович

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
(за згодою)

Янош
Володимир Михайлович

Головний спеціаліст відділу використання  інформації документів   Державного архіву області;

 

• Протокол засідання НМР № 1 від 18.01.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання НМР № 2 від 02.03.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання НМР № 3 від 15.08.2017 (Файл у форматі PDF)

2016 рік

 

Експертно-перевірна комісія (ЕПК)
(склад затверджений наказом директора архіву від 25.04.2017 р. № 35)

Білінчук Д. В. – заступник директора держархіву області, голова комісії;

Пазяк І. Я. – головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів держархіву області, секретар комісії.

 

Члени комісії:
Борчук С. М. – доцент кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук (за згодою);

Богачик М. С. – головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів держархіву області;

Горошко А. В. – начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату держархіву області;

Григора М.В. – начальник відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів держархіву області, заступник голови комісії;

Гушпіт Н. Н. – голова Івано-Франківського обласного комітету профспілки працівників державних установ (за згодою);

Данилюк С. С. – архівіст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів держархіву області;

Іваницька І. В. – провідний науковий співробітник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату держархіву області;

Какалець Н. Г. – заступник начальника відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів держархіву області;

Малишева Я. М. – начальник відділу використання інформації документів держархіву області;

Маланюк М. Б. – головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів держархіву області;

Щербатюк О. С. – начальник управління документообігу та контролю апарату обласної державної адміністрації (за згодою).

 

• Протокол засідання ЕПК № 1 від 27.01.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання ЕПК № 2 від 24.02.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання ЕПК № 3 від 31.03.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання ЕПК № 4 від 05.05.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання ЕПК № 5 від 26.05.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання ЕПК № 6 від 30.06.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання ЕПК № 7 від 28.07.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання ЕПК № 8 від 29.08.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання ЕПК № 9 від 29.09.2017 (Файл у форматі PDF)

• Протокол засідання ЕПК № 10 від 12.10.2017 (Файл у форматі PDF)

2016 рік

 

 

Список
працівників відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів,
які закріплені кураторами по галузях області

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

Григорак М. В. – начальник відділу
Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу
Богачик М. С. – головний спеціаліст
Маланюк М. Б. – головний спеціаліст

Юстиція. Прокуратура. Суд

Григорак М. В. – начальник відділу
Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу
Маланюк М. Б. – головний спеціаліст

Фінансування, кредитування, оподаткування, митна служба

Григорак М. В. – начальник відділу
Богачик М. С. – головний спеціаліст

Економіка, статистика, стандартизація.

Григорак М. В. – начальник відділу
Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу
Богачик М. С. – головний спеціаліст
Маланюк М. Б. – головний спеціаліст

Промисловість (енергетика, паливна промисловість, хімічна та нафтохімічна металообробка, приладобудування, промисловість будівельних матеріалів, легка та текстильна, харчова)

Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу
Маланюк М. Б. – головний спеціаліст

Сільське, водне господарство, землевпорядкування, землекористування

Григорак М. В. – начальник відділу
Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу
Богачик М. С. – головний спеціаліст

Охорона навколишнього середовища, природокористування

Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу

Будівництво, архітектура, житлово-комунальне господарство

Григорак М. В. – начальник відділу
Богачик М. С. – головний спеціаліст

Транспорт, шляхове господарство

Богачик М. С. – головний спеціаліст

Зв'язок, радіомовлення, телебачення, преса

Григорак М. В. – начальник відділу
Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу

Торгівля, споживча кооперація, матеріально-технічне постачання та збут

Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу

Наука і наукове обслуговування

Григорак М. В. – начальник відділу
Богачик М. С. – головний спеціаліст

Вища, загальна і спеціальна освіта

Григорак М. В. – начальник відділу
Богачик М. С. – головний спеціаліст

Культура і мистецтво

Григорак М. В. – начальник відділу

Охорона здоров'я

Григорак М. В. – начальник відділу

Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу

Фізкультура і спорт, молодіжна політика

Григорак М. В. – начальник відділу
Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу
Маланюк М. Б. – головний спеціаліст

Праця, соціальний захист і страхування

Григорак М. В. – начальник відділу
Богачик М. С. – головний спеціаліст
Маланюк М. Б. – головний спеціаліст

Громадські, політичні, релігійні організації (об'єднання)

Какалець Н. Г. – заст. начальника відділу

 

 

Список
працівників державного архіву області - експертів,
закріплених  за архівними відділами райдержадміністрацій
 та міських рад міст обласного значення

Богачик М. С. – головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Долинської, Коломийської райдержадміністрацій

Горошко А. В. – начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Калуської, Снятинської райдержадміністрацій

Григорак М. В. – начальник відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Богородчанської, Надвірнянської, Рожнятівської райдержадміністрацій

Данилюк С. С. – архівіст відділу формування національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Тлумацької райдержадміністрації, Калуської міської ради

Іваницька І. В. – провідний науковий співробітник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Галицької райдержадміністрацій, Болехівської міської ради

Какалець Н. Г. – заступник начальника відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Івано-Франківської, Яремчанської міських рад, Тисменицької райдержадміністрації

Малишева Я. М. – начальник відділу використання інформації документів

Верховинської, Косівської, райдержадміністрацій

Маланюк М. Б. – головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Городенківської, Рогатинської райдержадміністрацій, Коломийської міської ради

 

 


 
Loading