Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської області



https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=514x10000:format=png/path/s182e2abfb7daf83a/image/i3f351772f9de78f1/version/1525677160/image.png

 

Паростки державної служби можна розпізнати у найперших державних утвореннях на території України. Природа державного ладу кожного з державних утворень визначала зміст діяльності державних органів та осіб, які слугували державі в особі цих органів.

На характер державності, форми держави та управління України впливали складні історичні, економічні та соціальні умови кожної епохи. Визначальним у системі управління державою в різні часи був вплив геополітичного розташування країни. Великий вплив на формування державного устрою та системи організації влади мали держави-сусіди, з якими межувала Україна. Протягом тривалого періоду землі України перебували під владою інших держав, тому Україна не змогла створити історично розвинутої, єдиної, заснованої на власних традиціях, цілісної системи державної служби. Хоча ці фактори в комплексі й зумовлювали створення історично виправданої служби державі.

Ще в Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві відбулося формування службовців, які слугували державі в особі правлячої влади. Особливе місце в історії державотворення України належить Українській козацькій республіці. Українська козацька держава була першою «демократичною республікою тогочасного світу. Після розпаду Російської та Австро-Угорської імперій український народ знову зробив спробу створити свою незалежну державу. Події 1917—1921 pp. увійшли в нашу історію як період визвольної боротьби українського народу за свою незалежність та позначались доволі доброю організацією державницького апарату на всіх рівнях. Наступні 70 років Україна була у складі СРСР. За тих часів в Україні не було самостійної державно-правової організації, а державний апарат був складовою партійного керівництва. З часу проголошення незалежності в 1991 р. Україна провела ряд реформ присвячених держслужбі, її удосконаленню, визначено основні засади та цілі, завдання, обов’язки, що на даний час є успішною ланкою в держуправлінні країною.

З метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв постановою Верховної Ради України від 8 лютого 2018 року № 2287-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році» встановлено поряд з іншими пам’ятними датами і ювілеями урочисто відзначити на державному рівні 30 травня 2018 року 100 років з дня формування української державної служби – ухвалення закону про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі.

 

Паростки державної служби можна розпізнати у найперших державних утвореннях на території України. Природа державного ладу кожного з державних утворень визначала зміст діяльності державних органів та осіб, які слугували державі в особі цих органів. 

На характер державності, форми держави та управління України впливали складні історичні, економічні та соціальні умови кожної епохи. Визначальним у системі управління державою в різні часи був вплив геополітичного розташування країни. Великий вплив на формування державного устрою та системи організації влади мали держави-сусіди, з якими межувала Україна. Протягом тривалого періоду землі України перебували під владою інших держав, тому Україна не змогла створити історично розвинутої, єдиної, заснованої на власних традиціях, цілісної системи державної служби. Хоча ці фактори в комплексі й зумовлювали створення історично виправданої служби державі.  

Ще в Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві відбулося формування службовців, які слугували державі в особі правлячої влади.  Особливе місце в історії державотворення України належить Українській козацькій республіці. Українська козацька держава була першою «демократичною республікою тогочасного світу. Після розпаду Російської та Австро-Угорської імперій український народ знову зробив спробу створити свою незалежну державу. Події 1917—1921 pp. увійшли в нашу історію як період визвольної боротьби українського народу за свою незалежність та позначались доволі доброю організацією державницького апарату на всіх рівнях. Наступні 70 років Україна була у складі СРСР. За тих часів в Україні не було самостійної державно-правової організації, а державний апарат був складовою партійного керівництва. З часу проголошення незалежності в 1991 р. Україна провела ряд реформ присвячених держслужбі, її удосконаленню, визначено основні засади та цілі, завдання, обов’язки, що на даний час є успішною ланкою в держуправлінні країною.

З метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв постановою Верховної Ради України від 8 лютого 2018 року № 2287-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році» встановлено поряд з іншими пам’ятними датами і ювілеями урочисто відзначити на державному рівні 30 травня 2018 ро ку  100 років з дня формування української державної служби – ухвалення закону про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі.


























 
Loading