Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіМіжнародні контакти

2013

Продовжувалось  виконання  зобов'язань  за Угодою, укладеною між Державним архівом Івано-Франківської області та Американським Меморіальним  Музеєм Голокосту.

 

2012

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Транснаціональні сім'ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв'язання" (22 березня 2012 р., м. Львів) із доповіддю "Шлюбно-сімейні відносини трудових емігрантів (кінця ХХ – початку ХХІ століття)" взяла участь провідний науковий співробітник Держархіву області Т. В. Середюк.

У складі української делегації у тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії й Білорусі та у роботі Міжнародної наукової конференції "Стан, проблеми та перспективи діяльності регіональних архівів" (27 травня – 1 червня 2012 р., м. Ужгород), взяв участь директор Держархіву Івано-Франківської області Ігор Іванович Гриник.

На ХІІ Міжнародній конференції країн Центральної та Східної Європи з циклу "Colloquia Jerzy Skowronek dedicta" , яка проходила 4–5 жовтня 2012 року у м. Варшава, із доповіддю "Використання документів створених репресивними органами: потреби і очікування" виступив директор Державного архіву Івано-Франківської області Ігор Іванович Гриник.

 

2011

Продовжувалось виконання зобов'язань за Угодами, укладеними між Державним архівом Івано-Франківської області та Американським Меморіальним Музеєм Голокосту.

Працівники архіву брали участь у роботі:
     - Міжнародної наукової конференції "Скит Манявський у духовному і культурному житті України та зарубіжжя: до 400-річчя заснування" (м. Івано-Франківськ, 29–30 вересня 2011 р.)
     - Міжнародної конференції "Князівства Галицької і Волинської земель у міжнародних відносинах ХІ-ХІV ст." (м. Івано-Франківськ, 20–22 жовтня 2011 р.).

Із доповіддю "Порівняльний аналіз німецької та угорської зон окупації Галичини (на прикладі подій літа 1941-го у Львові й Станіславі" на Міжнародній науковій конференції "Шоа і міжнаціональні відносини у Львові в 1941–1944 роках: маловивчені сторінки життя в умовах нацистської окупації" (м. Львів, 28 жовтня 2011 р.) виступила заступник начальника відділу інформації та використання документів Л. М. Соловка.

Провідний науковий співробітник Т. В. Середюк із доповіддю "Характер зайнятості трудових емігрантів із Західної України протягом ХХ – початку ХХІ століття" виступила на ІІІ міжнародно-практичній конференції "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (м. Львів, 24–26 листопада 2011 р.).

 

2010

Продовжувалось виконання зобов'язань за Угодами, укладеними між Державним архівом Івано-Франківської області та Американським Меморіальним Музеєм Голокосту.

Укладено договір про співробітництво між Держархівом області та Фундацією Європейських досліджень "Сарматія" (Польща).

 

Директор Держархіву області І. І. Гриник у складі делегації українських архівістів взяв участь у щорічній тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії і Білорусі (27 вересня – 1 жовтня 2010 р., м. Гомель, Республіка Білорусь).

 

Провідний науковий співробітник Середюк Т. брала участь у Міжнародному конгресі "Діаспора, як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє" (22–25 червня 2010 р., м. Львів) та у Міжнародній науковій конференції "Миграционные процессы в современной Европе: эволюция миграционных взаимодействий ЕС и стран Центральной и Восточной Европы" (24–25 вересня 2010 р.,
м. Одеса).

Заступник начальника відділу інформації та використання документів Соловка Л. М. брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції "ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту", де виступила із доповіддю "Прикарпаття: етнонаціональний вимір регіону у міжвоєнний період та після геноцидів (Голокосту, Голодомору 1946–1947 рр. та ін.) середини ХХ століття" (22–23 жовтня, м. Житомир).

 

2009

Продовжувалось виконання зобов'язань за Угодами між Державним архівом Івано-Франківської області та Американським Меморіальним Музеєм Голокосту.

Директор архіву К. П. Мицан брала участь у засіданні Міжнародної конференції Круглого столу архівів "Архівіст ХХІ ст.: нові стратегії освіти та навчання" (Мальта).

Заступник начальника відділу інформації та використання документів Соловка Л. М. виступила із доповіддю "Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана пам'ять") на Міжнародній науково-практичній конференції "Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини в Україні (до 70-річчя початку Другої світової війни), яка проходила у
м. Житомирі 23–24 жовтня 2009 року.

 

2008

Продовжувалось виконання зобов'язань за Угодами, укладеними між Державним архівом Івано-Франківської області з Генеалогічним Товариством ЮТА (США) та Американським Меморіальним Музеєм Голокосту.

Заступник начальника відділу інформації та використання документів
Л. М. Соловка взяла участь у XV щорічній міжнародній конференції з юдаїки, де виступили з доповіддю "Борьба за построение еврейского государства: деятельность сионистских партий и организаций г. Станислава в 30-х годах XX века", яка проходила 29–31 січня 2008 р. у м. Москві.

 

2007

Виконувались зобов'язання згідно договорів між Державним архівом Івано-Франківської області з генеалогічним Товариством ЮТА (США) та Американським Меморіальним Музеєм Голокосту.

 

2006

Упродовж року виконувались зобов'язання згідно договорів між Державним архівом Івано-Франківської області генеалогічним товариствам ЮТА (США) та Американським Меморіальним Музеєм Голокосту.

 

2005

На виконання рішення колегії Держкомархіву України від 16 березня
2004 року "Про дотримання Держкомархівом України положень Закону України "Про міжнародні договори", "Положення про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру" впродовж 2005 року виконувались зобов'язання, взяті за договорами, укладеними Державним архівом Івано-Франківської області
з Генеалогічним Товариством ЮТА (США) (5 червня 2003 р.) та Американським Меморіальним Музеєм Голокосту (1 грудня 2004 р.).

Працівники архіву брали участь:
    - у Міжнародному семінарі з проблем зберігання архівних фондів "Архіви і катастрофи" (м. Хмельницький);
    - у міжнародному семінарі-практикумі "Стан і перспективи розвитку подальшої співпраці державних архівів України з Генеалогічним товариством Юта (США)" (м. Миколаїв);
    - у конференції Євразійського відділення Міжнародної ради архівів (ЄВРАЗІКА), м. Львів;
    - у семінарі, присвяченому міжнародним конфліктам довкола культурних цінностей і їх власності (Польща, м. Казімеж Дольни).

 

 


 
Loading