Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіДокументальні видання

Боротьба трудящих Прикарпаття за своє визволення і возз'єднання з Радянською Україною 1921-1939 рр. Документи і матеріали. – Станіслав, 1957. – 317 с.

Документи розповідають. 1215-1964. Документи і матеріали. – Ужгород, 1971. – 192 с.

 

 

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали:
у 5-ти томах 8-ми книгах / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. – Івано-Франківськ, 2001–2013.

 

Том 1. Західно-Українська Народна республіка. 1918–1923: Історія / Керівник авторського колективу й відповідальний редактор Олександр Карпенко. – Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. – 628 с.

Том 2. Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. – 712 с.

Том 3. Книга 1: Соціально-економічні відносини і визвольні змагання / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 644 с.

Том 3. Книга 2: Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 680 с.

Том 4. Збройні сили у боротьбі за свободу, незалежність, соборність / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. – 886 с.

Том 5 : у трьох книгах. – Книга 1: Зовнішня політика і міжнародне становище. 1918-1919 рр. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. – 944 с.

Том 5 : у трьох книгах. – Книга 2: Зовнішня політика і міжнародне становище. 1920-1921 рр. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2011. – 948 с.

Том 5 : у трьох книгах. – Книга 3. Зовнішня політика і міжнародне становище. 1922–1923 рр. / Укладачі: Олександр Карпенко, Катерина Мицан ; передм. : Микола Кугутяк. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2013. – 992 с.

Унікальне у світовій історичній науці видання, яке через призму документів й матеріалів висвітлює історію держави від моменту виникнення до кінця існування, Співупорядником цього 5-томного збірника "Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали" є колишній багаторічний директор архіву Катерина Петрівна Мицан.


Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відп. ред. М. Кугутяк. – Том 1. – Книга 1 (1919–1929). – Івано-Франківськ, 2012.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті: Документи і матеріали. – Том 1. – Книга 2: (1929–1939) / Відп. ред. М. Кугутяк; Упорядн.: М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, І. Гурак, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, А. Міщук, Г. Паславська, Т. Ходак. Івано-Франківська обласна державна адміністрація; Івано-Франківська обласна рада; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; Інститут історії, політології і міжнародних відносин; Державний архів Івано-Франківської області; Науково-дослідний інститут історії, етнології і археології Карпат; Навчально-науковий центр дослідження українського національно-визвольного руху ім. О. Карпенка. – Івано-Франківськ: КПФ «ЛІК», 2014. – 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том 2. – Книга 1 (1939 -1945). – Івано-Франківськ: КПФ „Лік", 2009. – 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том 2. – Книга 2 (1945-1946). – Івано-Франківськ: КПФ „Лік", 2010. – 696 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Том 2. – Книга 3 (1947-1957). – Івано-Франківськ: КПФ „Лік", 2011. – 768 с.

У виданні, здійсненому Науковим центром дослідження українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника та Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України за підтримки Івано-Франківської ОДА та обласної ради опубліковані й надані Державним архівом області документи й матеріали про національно-визвольні змагання українців на Прикарпатті в 1939-1945 рр., висвітлено маловідомі широкому загалу героїчні сторінки боротьби українських повстанців проти німецьких загарбників та радянського тоталітаризму.

 

Станиславів і Голодомор 1932-1933 рр.: Документальні свідчення про реакцію станиславівців на геноцид українського народу 1932-1933 рр. / Упорядники  І. Монолатій, Л. Соловка. – Івано-Франківськ, 2009. – 64 с.

У виданні із серії „Моє місто", співупорядником якого є заступник начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву Івано-Франківської області, опубліковані документи архіву про протесні акції станиславівців проти геноциду своїх братів у Радянській Україні.

 


 
Loading