12.04.2021 р. відбулось позачергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Івано-Франківської області (далі ‒ ЕПК), на якому було розглянуто питання щодо дарування Головою Державної архівної служби України Хромовим Анатолієм Володимировичем Державному архіву Івано-Франківської області фрагменту метричної книги містечка Кути за 1750-1779 роки на 2-ох аркушах. В документі є окремі записи з метричних книг церкви реєстрації шлюбів по м. Кути (з 1940 р. – смт. Кути) за 1750-1779 роки, зроблені священником Петром Козелковським.

ЕПК Державного архіву Івано-Франківської області проведено експертизу цінності документу з метою віднесення його до Національного архівного фонду.

Експертами ЕПК встановлено його історичну цінність та прийнято рішення про віднесення вищезазначеного документу до НАФ та включення його у Фонд 631 «Колекція метричних книг церков, костелів, синагог Станіславського воєводства» для подальшого зберігання у фондах Державного архіву Івано-Франківської області.