Конституція незалежної України – минуле та сьогодення

до Дня Конституції України

Фото 1. Konstytucye Seymu extraordynaryinego w Warszawie. Warzawa. 1768. 352 s.

Фото 2. Przywileie y Konstytucye Seymowe za Pаnowania Jego Krolewskiey MciStanisława Augusta. Wasrzawa. 1764. 193 s.

Фото 3. My Prezes i Senatorowie Wolnego Niepodległego i ścisle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu. Warszawa. 1817. 104 s.

Фото 4. My Prezes i Senatorowie Wolnego Niepodległego i ścisle Neutralnego Miasta Krakowa. Warszawa, 1833. 107 s.

Фото 5. Kodeks praw i zwyczajόw wojny lądowej. Warszawa. 1914. 32 s.

Фото 6.Komarnicki W. Polskie prawo polityczne.Warszawa. 1922. 592 s.

Фото 7. Ustawa Konstytucyjna. Warszawa. 1935. 6 s.

Фото 8. Конституція України (проект, схвалений Конституційною комісією України 11 березня 1996 р.). Галичина. 1996. № 47 – 48. с. 3 – 8.

Фото 9. Зеленюк І. Конституція України – вибір народу. Рідна земля. 1996. № 28. С. 1.

Фото 10. Основний Закон нашої держави прийнято на сесії Верховної Ради. Галичина. 1996. №103. С. 1.

Фото 11. Мороз О. Слово про Конституцію. Прикарпатська правда. 2000. № 28. С. 6.