«Крізь віки до незалежності»

до Дня Української Державності

Фото 1 – Звернення Станіславівської повітової УНР «До мешканців міста Станіславова і Станіславівського повіту» про встановлення української влади в повіті з 1 листопада 1918 року. ДАІФО, Ф.636. оп. 1. спр.8, арк. 11.

Фото 2 – Звернення до українців про об’єднану незалежну державу від 10 січня 1919 року. ДАІФО, Ф. 636. оп. 1. спр. 9, арк. 3.

Фото 3 – Оголошення товариства «Молода Громада» про читання лекцій на тему «Підстави української державності». Початок березня 1919 року. ДАІФО, Ф. 636. оп. 1. спр. 9, арк. 43З

Фото 4 – Звернення до жителів м. Станіслава про незалежність Української Держави від 01 травня 1919 року. ДАІФО, Ф. 636. оп. 1. спр. 9, арк. 7.

Фото 5 – Ухвала Української Національної Ради від 03.01.1919 р. про злуку Західно-Української Народної Републики з Українською Народною Республікою. – Вісник державних законів і розпорядків Західної Области Української Народної Республики. – Станиславів. – 1919. – Випуск 1 (31 січня – 5 травня). – С. 1.

Фото 6 – Відозва ОУН «Український народе!» (січень 1934 р.). ДАІФО, ф. 6, оп. 1, спр. 393, арк. 235.