«Втрачений світ»

Документальна онлайн-виставка до 78-ї річниці депортації етнічних українців із теренів Польщі

Фото 1. Інформація про розселення та влаштування українського населення, евакуйованого з Польщі в райони Станіславської області станом на 20 грудня 1945 року. ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 6, арк. 76.

Фото 2 – 4. Постанова бюро Станіславського обласного комітету КП (б) У від  10 серпня 1946 року «Про розселення та господарське влаштування українського населення, евакуйованого з території Польщі в Більшівцівський та Жовтневий райони Станіславської області». ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 9, арк. 33 – 35.

Фото 5 – 7. Постанова виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих та бюро обкому КП (б) У від 5 вересня 1946 року «Про стан господарсько-побутового влаштування українського населення, евакуйованого з території Польщі в Станіславську область». ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 9, арк. 44 – 46.

Фото 8 – 10. Звіт про господарсько-побутове влаштування українського населення, евакуйованого з території Польщі в Станіславську область. ДАІФО, ф. П-1, оп. 1, спр. 576, арк. 55 – 57.