13 вересня   2022 року відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву Івано-Франківської області, одним з питань порядку денного стало схвалення другого тому Путівника: Фонди періоду після 1939 року. Пропонований путівник є продовженням довідково-методичної роботи архівістів Державного архіву області і став результатом їхньої багаторічної клопіткої праці.

Він містить довідкову інформацію про матеріали фондів періоду після 1939 р. Це перше систематизоване видання про три групи документів архіву: радянського періоду (1939–1941, 1944–1991 рр.), періоду нацистської окупації (1941–1944 рр.) та періоду незалежної України (1991–2021 рр.).

Основна мета Путівника – ознайомлення дослідників та користувачів зі змістом фондів та полегшення доступу до ретроспективної інформації.

Путівник містить вступ, передмову, 21 розділ, додатки. Розділи складені за проблемно-хронологічним принципом:

Розділ 1 – Органи державної влади та державного управління.

Розділ 2 – Органи державного i народного контролю.

Розділ 3 – Органи юстиції, суду, прокуратура. Адвокатура, нотаріат, арбітраж.

Розділ 4 – Військово-адміністративні установи.

Розділ 5 – Органи планування i статистики.

Розділ 6 – Фінансові організації, банки, організації державного страхування.

Розділ 7 – Органи управління народним господарством, промислові підприємства і об’єднання.

Розділ 8 – Організація шляхового господарства, транспорту й зв’язку.

Розділ 9 – Установи, організації та підприємства сільського, лісового та водного господарства.

Розділ 10 – Будівельні та архітектурні організації.

Розділ 11 – Заклади комунального господарства та побутового обслуговування населення.

Розділ 12 – Торгівля, заготівельні, продовольчі та постачальні організації.

Розділ 13 – Кооперативні організації.

Розділ 14 – Органи охорони здоров’я, фізичної культури та добровільні спортивні товариства.

Розділ 15 – Установи народної та професійної освіти. Навчальні заклади.

Розділ 16 – Науково-дослідні, проектні та метрологічно-стандартизаційні установи.

Розділ 17 – Культурно-освітні заклади, видовищні підприємства, заклади мистецтв та масової інформації.

Розділ 18 – Заклади праці й соціального забезпечення.

Розділ 19 – Професійні та інші громадські організації.

Розділ 20 – Фонди особового походження.

Розділ 21 – Фонди установ періоду нацистської окупації.

Важливим є те, що автори-упорядники Путівника залучили такі важливі елементи описової статті до фондів, як «історична довідка» та «історія фонду», оскільки ознайомлення із структурою і функціями установ (фондоутворювачів), зміною їхніх назв, шляхів проходження документів дає можливість власне окреслити коло фондів, у складі яких можуть зберігатися документи, що цікавлять дослідника.

Пропонований Путівник входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою «Архівні зібрання України» і розрахований на широке коло дослідників та стане добрим порадником історикам, краєзнавцям, науковцям, усім, хто цікавиться історичною спадщиною України.