«Геноцид голодом»

до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні

Фото 1, 2. Стаття  в «Бюлетені  Крайової Екзекутиви ОУН на Західних землях України», в якій міститься інформація про голод на Радянській Україні. ДАІФО, ф. 402, оп. 1, спр. 11, арк. 2,4

Фото 3, 4, 5.    Годі мовчати. Розбудова нації. Прага. Річник VI. Ч. 7 – 8. ДАІФО, ф. 230, оп. 1, спр. 52, арк. 159, 160.

Фото 6. Лист Надвірнянського повітового управління поліції до Станіславського окружного суду про діяльність комітету допомоги голодуючим на Радянській Україні. ДАІФО, ф. 230, оп. 1, спр. 45, арк. 19.

Фото 7-16. Інформації постерунків поліції про жалобні богослужіння в церквах в пам’ять жертв голоду на Радянській Україні. ДАІФО, ф. 91, оп. 1, спр. 47, арк. 60 – 68.

Фото 17. Голод на Україні. З листа, надісланого до Чехії. Нова зоря. 1933. Ч. 75. 5 жовтня. С. 5.