Державний архів Івано-Франківської області   
СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ (НЕФОНДОВИХ КОМПЛЕКСІВ)

в яких  виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації
репресивних органів
за період 1917-1991 роки

Фонди (нефондові комплекси), що містять архівну інформацію репресивних органів

№ з/п

Номер, назва фонду, крайні дати документів фонду, номер опису

Кількість справ (частин, томів справи), (одиниць обліку/одиниць зберігання аудіовізуальних документів)

Характеристика документів (фільтраційні, судово-слідчі, особові справи, управлінська документація, тощо)

Правосуддя. Юстиція

1

Управління Міністерства юстиції УРСР в Станіславській області,м.Станіслав, з листопада 1962 року-м.Івано-Франківськ ф.Р-539 оп.1, 2, 1944-1954, 1971-1991 рр.

417 од.зб.

Протоколи обласних нарад народних суддів, судових виконавців і нотаріусів, оперативних нарад. Квартальні плани роботи. Місячні, квартальні звіти про роботу судів І-ї інстанції. Доповідні записки, звіти і огляди про роботу органів юстиції. Листування з питань основної діяльності. Акти перевірки народних судів. Фінансові звіти. Звіти про роботу. Штатні розписи і кошториси видатків.  Звіти про роботу судових органів і облуправління. Статзвіти про роботу народних судів з розгляду кримінальних і цивільних справ. Директивні вказівки народним судам області. Аналізи роботи кримінальної колегії облсуду. Доповіді, огляди у вищі органи про роботу відділу юстиції.

Суди

2

Станіславський обласний суд, м.Станіслав, з листопада 1962 року-м.Івано-Франківськ

ф.Р- 564 оп.1, 1а, 1953-1991 рр.

153 од.зб.

Накази голови суду з основної діяльності. Узагальнення судової практики з цивільних справ. Квартальні плани роботи, доповідні записки, статзвіти про роботу з кадрами, документи профкому та народного контролю.

Народні суди

3

Народний суд Більшівцівського району, смт.Більшівці Станіславської області

ф.Р – 386 ,оп.1, 1944-1946 рр.

10 од.зб.

Вироки і рішення суду з кримінальних і цивільних справ.Кримінальні і цивільні справи.

4

Народний суд Богородчанського району, смт.Богородчани Станіславської області

ф.Р-808, оп.1, 1944-1954 рр.

28  од.зб.

Кримінальні і цивільні справи

5

Народний суд Болехівського району, м.Болехів Станіславської області

ф.Р – 525 , оп.1, 1944-1945 рр.

6 од.зб.

Кримінальні і цивільні справи

6

Народний суд Букачівського району, смт. Букачівці Станіславської області

ф.Р – 743 ,оп.1, 1946-1949 рр.

41 од.зб.

Кримінальні справи

7

Народний суд Бурштинського району, смт. Бурштин Станіславської області

ф.Р – 424 ,оп.1, 1944-1945 рр.

124 од.зб

Справи про встановлення права власності на домоволодіння.

8

Народний суд Вигодського району, с-ще Вигода Станіславської області

ф.Р – 1486, оп.1, 1945-1953 рр.

97 од.зб

Протоколи сесій, засідань виконкому сільради та загальних зборів громадян. Плани роботи виконкому та постійних комісій. Протоколи голосування та реєстрації кандидатів у депутати. Квартальні плани роботи. Бюджети сільради та звіти про їх виконання.   

9

Народний суд Долинського району, м.Долина Станіславської області

ф.Р – 1488 ,оп.1, 1945-1954 рр.

173 од.зб.

Цивільні та кримінальні справи. Рішення суду.

10

Народний суд  Жовтневого району, смт.Жовтень Станіславської області

ф.Р – 627 ,оп.1, 1-ос,1944-1955рр.

491 од.зб.

Накази, директивні вказівки управління Міністерства юстиції.  Протоколи оперативно-виробничих нарад. Плани роботи суду. Місячні звіти про роботу суду та судовиконавців. Рішення та ухвали засідань судової колегії щодо цивільних і кримінальних справ. Акти перевірок роботи суду. .

11

Народний суд Заболотівського району, смт.Заболотів Станіславської області

ф.Р – 428 ,оп.1, 1944-1955рр.

7 од.зб.

Цивільні справи

12

Народний суд І-ї дільниці м.Коломия Станіславської області

ф.Р-19 ,оп.1, 1939-1941рр.

60 од.зб.

Накази і директиви Народного комісаріату юстиції СРСР і УРСР,обласного управління  юстиції.Постанови пленуму Верховного суду СРСР.Протоколи загальних зборів працівників підприємств міста зі звітами народного судді перед виборцями.

13

Народний суд ІІ-ї дільниці м.Коломия Станіславської області

ф.Р-20 ,оп.1, 1939-1941рр. 

62 од.зб.

Постанови,накази,інструкції Народного комісаріата юстиції,Верховного суду СРСР, обласного управління юстиції. Квартальні і місячні звіти про рух цивільних і кримі-нальних справ,про роботу судовиконавців.Вироки і рішення по кримінальних і цивільних справах.

14

Народний суд ІІІ-ї дільниці м.Коломия Станіславської області

ф.Р-21 ,оп.1, 1939-1941рр. 

35  од.зб.

Управлінська документація, кримінальні і цивільні справи

15

Народний суд Косівського району, м.Косів Станіславської області

ф.Р-266 , оп.1,1939-1941, 1945рр.

25 од.зб.

Накази, директивні листи Народного Комісаріату Юстиції УРСР.Рішення обласного суду з  розгляду кримінальних справ.Вироки і рішення суду з кримінальних і цивільних справ.

16

Народний суд Коршівського району, смт.Коршів Станіславської області

ф.Р- 927 ,оп.1, 1940,1944-1952 рр

49 од.зб.

Звіти про роботу суду. Журнали обліку цивільних та кримінальних справ. Вироки суду.

17

Народний суд Лисецького району, с-ще Лисець Станіславської області

ф.Р-1481 ,оп.1, 1945 –1955 рр.

59 од.зб.

Кримінальні і цивільні справи

18

Народний суд Надвірнянського району, м.Надвірна Станіславської області

ф.Р-97 ,оп.1, 1939-1941, 1944-1951рр.

333 од.зб.

Те саме

19

Народний суд Отинянського району, с-ще Отиня Станіславської області

ф.Р-1480 ,оп.1, 1944-1953 рр.

28 од.зб.

Те саме

20

Народний суд І-ї дільниці в м. Станіслав

ф.Р-17 ,оп.1, 1940-1941рр.

18 од.зб.

Те саме

21

Народний суд Тисменицького району, с-ще Тисмениця Станіславської області

Р-18 ,оп.1, 1940-1941,1944-1955 рр.

785 од.зб.

Книга наказів. Квартальні  і місячні звіти  по розгляду кримінальних і цивільних справ.Цивільні і кримінальні справи.Вироки і ухвали по кримінальних і цивільних справах.

22

Народний суд Тлумацького району, м.Тлумач  Станіславської області

Р-1492 ,оп.1, 1945-1953 рр.

91 од.зб.

Вироки суду по кримінальних справах. Рішення суду по цивільних справах.

23

Народний суд Яремчанського району, м.Яремча Станіславської області

ф.Р-1537 ,оп.1, 1946-1954 рр.

175 од.зб.

Кримінальні і цивільні справи

Прокуратура

24

Прокурор Станіславської області, з листопада 1962 року- Івано-Франківської, м.Івано-Франківськ

ф.Р-584 сч ,оп.1, 1с, 1944-1991рр.

657 од.зб. 11с

Кримінальні справи. Квартальні плани роботи, протоколи оперативних нарад, довідки перевірок, фінансові звіти. Спецчастина

25

Прокуратура м.Станіслав, з листопада 1962 року- м.Івано-Франківськ

ф.Р-2508 ,оп.1, 1945-1982рр.

583  од.зб.

Управлінська документація, кримінальні справи

26

Прокурор  Войнилівського району, смт.Войнилів Станіславської області

ф.Р-333 ,оп.1, 1946-1954 рр.

44од.зб.

Журнали реєстрації кримінальних справ,обліку слідчих справ.Наглядові справи.

27

Прокурор  Жовтневого району, смт.Жовтень  Станіславської області

ф.Р-337, оп.1, 2, 1945-1954 рр.

49од.зб

Плани роботи.Огляди,статзвіти,донесення про роботу прокуратури.Штатні розписи і кошториси витрат.Жу-рнали обліку слідчих справ.Наглядові справи.

28

Прокурор  Коршівського району, смт.Коршів  Станіславської області

ф.Р-455 ,оп.1, 2, 1945, 1948-1952 рр.

21од.зб

Наглядові справи. Журнали реєстрації  кримінальних справ.

29

Прокурор  Кутського району, смт.Кути Станіславської області

ф.Р-334 ,оп.1, 2, 3, 1946-1954рр.

197 од.зб

Плани роботи.Огляди,аналізи про виконання наказів Генерального прокурора.Оперативні статзвіти.Кримі-нальні  і наглядові справи.Книги обліку кримінальних справ.

30

Прокурор  Лисецького району, смт.Лисець  Станіславської області

ф.Р-335 ,оп.1, 2, 1946-1954

21 од.зб

Журнали слідчих справ. Наглядові справи.

31

Прокурор  Обертинського району, смт.Обертин Станіславської області

ф.Р-338 ,оп.1, 1946-1954

12 од.зб

Накази, директиви, розпорядження і циркуляри Генерального прокурора СРСР і прокурора області.Огляди з окремих галузей  прокурорсько-слідчої роботи.

32

Прокурор  Отинянського району, смт.Отиня Станіславської області

ф.Р-466 ,оп.1, 1945-1951 рр.

16 од.зб

Накази прокурора. Журнали реєстрації кримінальних справ. Наглядові справи.

33

Прокурор  Тисменицького району, с-ще Тисмениця Станіславської області

ф.Р-1516 ,оп.1, 1944-1955 рр.

18 од.зб

Кримінальні та цивільні справи.

34

Прокурор  Тлумацького району, м.Тлумач Станіславської області

ф.Р-1489 ,оп.1, 1949-1957рр.

58 од.зб

Журнали слідчих справ.

35

Прокурор  Чернелицького району, смт.Чернелиця Станіславської області

ф.Р-332 ,оп.1, 1944-1955рр.

32  од.зб

Плани роботи,звіти,огляди,доповідні записки про роботу.Наглядові справи.Журнали  слідчих справ і реєстрації кримінальних справ.

36

Прокурор  Яремчанського району, смт.Яремча Станіславської області

ф.Р-854 ,оп.1, 1945-1952 рр.

14 од.зб

Накази прокурора СРСР і УРСР. Річні статистичні звіти.

Адвокатура

37

Організаційне бюро колегії адвокатів по Станіславській області Народного Комісаріату юстиції УРСР, м.Станіслав

ф.Р-2057,оп.1, 1944-1976

257 од.зб

Протоколи засідань президії, оргбюро, загальних зборів колегії адвокатів.Плани роботи президії і юридичних консультацій. Статзвіти. Довідки, акти перевірок і обстежень президії і юридичних консультацій.

Арбітраж

38

Державний арбітраж при виконавчому комітеті Станіславської обласної ради  депутатів трудящих, м. Станіслав ,з листопада 1962 року – Івано-Франківської, м. Івано-Франківськ

ф.Р-349,оп.1, 1945-1972

118 од.зб.

Положення про держарбітраж.Доповідні записки, огляди, статзвіти  і пояснювальні записки про роботу. Плани з праці і звіти про їх виконання.

Міліція та державна безпека

39

Управління Служби безпеки України по Станіславській області,  з листопада 1962 року Івано-Франківській  

ф.Р-2157, оп.1,2, 1945-1956 рр.

29323 од.зб,

оп.1

26006 од.зб

Фільтраційні справи (остарбайтери)

оп.2

3317 од.зб

Кримінальні справи реабілітованих

Військово-адміністративні та оборонні установи
Міські та районні військові комісаріати

40

Станіславський обласний військовий комісаріат (облвійськкомат) м.Станіслав

ф.Р-753, оп.1,1944-1991 рр.

152 од.зб.

Директиви і вказівки штабу Київського військового округу і облвійськкомату.Накази облвійськкомату. Звіти міських і районних військоматів по облку кадрового офіцерського складу.Відомості і донесення військкоматів про хід чергових призовів, про кількість промислових підприємств. Листування з міськрайвійськоматами по персональному обліку втрат рядового і сержанського складу Радянської Армії.

41

Богородчанський районний військовий комісаріат, смт. Богородчани Богорадчанського району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-787, оп.1,1945-1948 рр

9 од.зб.

Директиви та накази облвійськкомату. Рішення звуженого засідання райвиконкому. Плани військових навчань з призовниками. Звіти про проведення мобілізації та облік військовозобов’язаних. Довідки про військово-економічний стан району.

42

Болехівський районний військовий комісаріат, м. Болехів Болехівського району Станіславської області

ф.Р-792, оп.1,1944-1948 рр    

4 од.зб.

Донесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату.

43

Більшівцівський районний військовий комісаріат, смт. Більшівці Більшівцівського району Станіславської області

ф.Р-762, оп.1,1944-1948 рр

17 од.зб.

Директиви, інструкції, вказівки облвійськкомату. Статзвіти з обліку військовозобов’язаних. Звіти про кількісний склад офіцерського та рядового складу, про підготовку допризовників та проведення призову. Довідки про військово-економічний стан району. Відомості про надання допомоги сім’ям військовослужбовців. Списки військових, які загинули.

44

Бурштинський районний військовий комісаріат, смт. Бурштин Бурштинського району Станіславської області

ф.Р-760, оп.1,1944-1948 рр

11 од.зб.

Інструкції, вказівки облвійськкомату. Рішення звуженого засідання райвиконкому. Статзвіти з обліку військовозобов’язаних. Відомості про військово-економічний стан району. Списки дизертирів.

45

Вигодський районний військовий комісаріат, смт. Вигода Вигодського району Станіславської області

ф.Р-755, оп.1,1944-1948 рр

21 од.зб.

Книги наказів райвійськкомату. Політдонесення про стан роботи в районі.

46

Войнилівський районний військовий комісаріат, смт. Войнилів Войнилівського району Станіславської області

ф.Р-774, оп.1,1944-1948 рр

9 од.зб.

Директиви, накази обласного військкомату. Звіти про призови та відправку призовників. Довідки про військово-економічний стан району. Листування з облвійськкоматом. Алфавітні книги обліку призовників. Журнали реєстрації таємної документації.

47

Галицький районний військовий комісаріат, м. Галич Галицького району Станіславської області, з листопада 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-824, оп.1,1944-1954 рр

30 од.зб.

Накази облвійськкомату. Протоколи звуженого засідання обласної та районної Рад депутатів трудящих. Довідки про військово-економічний стан району. Звіти про стан військового обліку в районі. Списки військовослужбовців, які загинули, померли та зникли безвісти.

48

Гвіздецький районний військовий комісаріат, смт. Гвіздець Гвіздецького району Станіславської області

ф.Р-771, оп.1,1944-1948 рр

16 од.зб.

Директиви та накази облвійськкомату. Звіти про облік військовозобов’язаних та їх бойову підготовку. Довідки про військово-економічний стан району. Листування з облвійськкоматом про розшук і облік нагороджених. Списки загиблих, зниклих безвісти та померлих військовослужбовців. Списки нагороджених.  

49

Городенківський районний військовий комісаріат, м. Городенка Городенківського району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-766, оп.1,1944-1991 рр

50 од.зб.

Директиви та накази облвійськкомату. Звіти про підготовку допризовників та проведення призову. Довідки про військово-економічний стан району. Журнали реєстрації таємної документації.

50

Долинський об’єднаний районний військовий комісаріат, м. Долина Долинського району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-756, оп.1,1944-1948 рр

20 од.зб.

Директиви, інструкції, вказівки облрайвійськкоматів. Книги наказів. Листування з облвійськкоматом про надзвичайні ситуації. Звіти про хід призову. Політдонесення про стан роботи в районі. Акти ревізій фінансової діяльності. Відомості нарахування зарплати.

51

Жаб’ївський районний військовий комісаріат (райвійськкомат), с-ще Жаб’є Жаб’ївського району Станіславської області, з 1962 року – Верховинського району Івано-Франківської області

ф.Р-752, оп.1,1944-1949 рр

6 од.зб.

Протоколи звуженого засідання обласної та районної Рад депутатів трудящих. Відомості про військово-економічний стан району. Листування з облвійськкоматом про персональний облік втрат рядового і сержанського складу, про матеріальне забезпечення сімей військовослужбовців та інвалідів війни

52

Жовтневий районний військовий комісаріат, смт. Жовтень Жовтневого району Станіславської області

ф.Р-825, оп.1,1944-1948 рр

6 од.зб.

Списки загиблих, зниклих безвісти та померлих військовослужбовців. Відомості про надання допомоги їх сім’ям та інвалідам.

53

Заболотівський районний військовий комісаріат, смт. Заболотів Заболотівського району Станіславської області

ф.Р-773, оп.1,2, 1944-1955 рр

53 од.зб.

Директиви, накази обласного військкомату. Плани, програми та звіти про навчання офіцерського складу. Звіти про підготовку призовників та проведення призову, про загальні навчання військовозобов’язаних запасу. Довідки про військово-економічний стан району. Журнали реєстрації таємної документації. Іменні списки загиблих та зниклих безвісти. Накази районного воєнкома. Протоколи засідань медкомісій. Списки призовників, колишніх військовослужбовців.

54

Івано-Франківський міський військомат

ф.Р-2171, оп.1,1980-1990рр.

13 од.зб.

Рішення і протоколи звужених засідань міськвиконкому. Листування з міськвиконкомом та облвійськкоматом.

55

Калуський міський військовий комісаріат, м. Калуш Калуського району Івано-Франківської області

ф.Р-2152, оп.1,1965-1991рр.

42 од.зб.

Рішення і протоколи звужених засідань міськвиконкому і військкомату. Плани роботи.

56

Калуський  районний військовий комісаріат, м. Калуш Калуського району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-777, оп.1,2, 1944-1947 рр

8 од.зб.

Книги наказів райвійськкомату. Списки військовозобов’язаних. Журнали реєстрації таємної документації.

57

Коломийський районний військовий комісаріат, м. Коломия Коломийського району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-763, оп.1, 1944-1946,1949-1981 рр

27 од.зб.

Статистичні звіти. Довідки про військово-економічний стан району. Донесення про дизертирів.

58

Коломийський об’єднаний міський військовий комісаріат, м. Коломия Коломийського району Івано-Франківської області

ф.Р-764, оп.1, 1944-1948 рр

72 од.зб.

Накази міськвійськкомату. Довідки про військово-економічний стан району. Звіти про чисельний склад військкомату. Журнали реєстрації таємної документації.

59

Коршівський  районний військовий комісаріат, смт. Коршів Коршівського району Станіславської області

ф.Р-776, оп.1, 2, 1944-1954 рр

21од.зб.

Накази командуючого Львівським військовим округом та облвійськкомату. Рішення звуженого засідання райвиконкому. Довідка про військово-економічний стан району за 1946 р. Списки призовників та військовозобов’язаних. Відомості про надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців.

60

Косівський районний військовий комісаріат, м. Косів Косівського району Станіславської області, з листопада 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-837, оп.1, 1944-1948 рр  

14 од.зб.

Накази облвійськкомату. Відомості про військово-економічний стан району. Відомості про хід мобілізації військовослужбовців, про залучення їх до господарських робіт.

61

Кутський районний військовий комісаріат, смт. Кути Кутського району Станіславської області

ф.Р-838,оп.1, 1944-1948 рр

8 од.зб.

Те саме

62

Ланчинський районний військовий комісаріат, смт. Ланчин Ланчинського району Станіславської області

ф.Р-786, оп.1,1944-1947 рр

6 од.зб.

Те саме

63

Лисецький районний військовий комісаріат, смт. Лисець Лисецького району Станіславської області

ф.Р-781, оп.1,1944-1948, 1955-1958 рр.

13 од.зб.

Те саме

64

Надвірнянський районний військовий комісаріат, м. Надвірна Надвірнянського району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-768, оп.1,1944-1948 рр.

13 од.зб.

Те саме

65

Обертинський районний військовий комісаріат, смт. Обертин Обертинського району Станіславської області

ф.Р-783, оп.1,1944-1948 рр.

8 од.зб.

Те саме

66

Отинянський районний військовий комісаріат, смт. Отиня Отинянського району Станіславської області

ф.Р-775, оп.1,1944-1950, 1954 рр.

7 од.зб.

Те саме

67

Перегінський районний військовий комісаріат, смт. Перегінськ Перегінського району Станіславської області

ф.Р-772, оп.1,2, 4, 1944-1959 рр.

23 од.зб.

Рішення звуженого засідання райвиконкому. Книги обліку особового складу військовослужбовців. Іменні списки. Книги обліку особового складу військовослужбовців.

68

Печеніжинський районний віськовий комісаріат, смт. Печеніжин Печеніжинського району Станіславської області

ф.Р-765, оп.1,1944-1954 рр.

14 од.зб.

Довідки про військово-економічний стан району. Журнали реєстрації таємної документації.

69

Рогатинський районний військовий комісаріат, м. Рогатин Рогатинського району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-759, оп.1,1944-1948 рр.

1 од.зб.

Відомості про військово-економічний стан району.

70

Рожнятівський районний військовий комісаріат, смт. Рожнятів Рожнятівського району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-780, оп.1, 1-ос, 1944-1948 рр.

5 од.зб.

Довідка про військово-економічний стан району. Списки військовозобов’язаних.

71

Снятинський районний військовий комісаріат, м. Снятин Снятинського району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-769, оп.1,1944-1989 рр.

53 од.зб.

Директиви та накази облвійськкомату. Звіти про облік військовозобов’язаних та проведення призовів, про чисельний склад райвійськкомату. Довідки про військово-економічний стан району. Листування з облвійськкоматом про розшук і облік нагороджених. Копії нагородних листів.

72

Солотвинський районний військовий комісаріат, смт. Солотвин Солотвинського району Станіславської області

ф.Р-782, оп.1,1944-1948 рр.

6 од.зб.

Директиви, накази обласного військкомату. Звіти про проведення мобілізації рядового та сержантського складу. Довідки про військово-економічний стан району. Листування з облвійськкоматом.

73

Тисменицький районний військовий комісаріат, смт. Тисмениця Тисменицького району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-784, оп.1, 1 ос,1944-1948,  1960-1979 рр.

61 од.зб.

Директиви, накази обласного військкомату. Звіти про проведення призовів. Довідки про військово-економічний стан району. Листування з питань розшуку військовослужбовців та військовозобов’язаних. Книга протоколів засідань військово-лікарської комісії за 1947 рік.

74

Тлумацький районний військовий комісаріат, м. Тлумач Тлумацького району Станіславської області, з 1962 року – Івано-Франківської області

ф.Р-778, оп.1,1944-1954 рр.   

24 од.зб.

Директиви, накази облвійськкомату. Звіти про проведення призовів. Довідки про військово-економічний стан району. Списки загиблих, зниклих безвісти, померлих військовослужбовців та про надання допомоги їх сім’ям.

75

Чернелицький районний військовий комісаріат, смт. Чернелиця Чернелицького району Станіславської області

ф.Р-767, оп.1,1944-1948 рр.

3 од.зб.

Директиви та накази облвійськкомату. Звіти про підготовку допризовників та проведення призову. Довідки про військово-економічний стан району. Відомості про загиблих військових та зниклих безвісти. Журнали реєстрації таємної документації.

76

Яблунівський районний військовий комісаріат, смт. Яблунів Яблунівського району Станіславської області

ф.Р-770, оп.1,1944-1948 рр.

4 од.зб.

Те саме

77

Яремчанський районний військовий комісаріат, смт. Яремче Яремчанського району Станіславської області

ф.Р-785, оп.1,1944-1948 рр.

15 од.зб.

Те саме

Архівні  відділи  райдержадміністрацій

 та міських  рад  міст   обласного   значення

Івано-Франківська область

СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ (НЕФОНДОВИХ КОМПЛЕКСІВ),

в яких  виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації
репресивних органів

за період 1917-1991 роки

Фонди (нефондові комплекси), що містять архівну інформацію репресивних органів
№ з/пНомер, назва фонду, крайні дати документів фонду, номер описуКількість справ (частин, томів справи), (одиниць обліку/одиниць зберігання аудіовізуальних документів)Характеристика документів (фільтраційні, судово-слідчі, особові справи, управлінська документація, тощо)
Органи юстиції  
 БОГОРОДЧАНСЬКИЙ АВ  
1.Прокуратура Солотвинського району ф.Р-54, оп.1, 1945-1958 рр.22 од.зб.Директивні вказівки, накази та розпорядження. Плани роботи. Огляди, статзвіти. Журнали реєстрації кримінальних справ. Наглядові справи. Управлінська документація.
2Прокуратура Богородчанського району ф.Р-55, оп.1, 1944-1983 рр.269 од.зб.Те саме
 АВ БОЛЕХІВСЬКОЇ М-Р  
3Болехівська районна прокуратура м. Болехів Болехівського району Станіславської області ф.Р-30, оп.1, 1944-1954 рр.  34 од.зб.Те саме
 ГАЛИЦЬКИЙ АВ Те саме
4Прокуратура Галицького району ф.Р-85, оп.1, 1949-1982 рр.69 од.зб.Те саме
 ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ АВ  
5Прокуратура  Городенківського району ф.Р-79, оп.1, 1954-1972 рр.26 од.зб.Те саме
6Прокуратура Гвіздецького району Станіславської області Прокуратура Обертинська ф.Р-323, оп.1, 1944-1962 рр.416 од.зб.Те саме
 ДОЛИНСЬКИЙ АВ  
7Прокуратура Вигодського району ф.Р-42, оп.1, 1951-1955 рр.6 од.зб.Те саме
8Долинська районна прокуратура ф.Р-44, оп.1, 1945-1980 рр.184 од.зб.Те саме
 АВ КАЛУСЬКОЇ М-Р  
9Прокуратура міста Калуша ф.Р-71, оп.1, 1972-1982 рр.59 од.зб.Те саме
 КАЛУСЬКИЙ АВ  
10Прокуратура Калуського району, м. Калуш Станіславської області ф.Р-86, оп.1, 1944-1948, 1963-1981 рр.73 од.зб.Те саме
 КОЛОМИЙСЬКИЙ АВ  
11Коломийська районна прокуратура м.Коломия ф.Р-215, оп.1, 1947-1982 рр.161 од.зб.Те саме
 НАДВІРНЯНСЬКИЙ АВ  
12Надвірнянська районна прокуратура, м.Надвірна ф.Р-69, оп.1, 1952-1984 рр.  215 од.зб.Те саме
 РОГАТИНСЬКИЙ АВ  
13Прокуратура Рогатинського району Станіславської області ф.Р-121, оп.1, 1949-1982рр.  236 од.зб.Те саме
 РОЖНЯТІВСЬКИЙ АВ  
14Прокуратура  Рожнятівського району ф.Р-19, оп.1, 1949-1978рр.158 од.зб.Те саме
15Прокуратура Перегінського району ф.Р-100, оп.1, 1944-1953рр.92 од.збТе саме
 ТИСМЕНИЦЬКИЙ АВ  
16Прокуратура Тисменицького району ф.Р-76, оп.1, 1967-1981рр.89 од.збТе саме
 ТЛУМАЦЬКИЙ АВ  
17Прокуратура Тлумацького району ф.Р-136, оп.1, 1958-1983рр.88 од.збТе саме
 АВ ЯРЕМЧАНСЬКОЇ М-Р  
18Прокуратура м.Яремче Івано-Франківської обласної прокуратури ф.Р-26, оп.1, 1978-1982рр.33од.збТе саме
Народні суди  
 КАЛУСЬКИЙ АВ  
19Калуський народний суд I дільниці, м. Калуш Калуського району Івано-Франківської області ф.Р-84, оп.1, 1945-1954рр.177 од.зб.Управлінська документація. Протоколи загальних зборів.Вироки і рішення по цивільних справах.
20Калуський народний суд II дільниці, м. Калуш Калуського району Станіславської області ф.Р-85, оп.1, 1944-1953 рр.  223 од.зб.Те саме
21Войнилівський народний суд, с. Войнилів Войнилівського району Станіславської області ф.Р-91, оп.1, 1945-1947 рр.    25 од.зб.Те саме
 РОЖНЯТІВСЬКИЙ АВ  
22Народний суд Рожнятівського району ф.Р-20, оп.1, 1948-1953 рр.125 од.зб.Те саме
23Народний суд Перегінського району ф.Р-101, оп.1, 1944-1953 рр.132 од.зб.Те саме