Державні послуги

 

• Наказ Держархіву області № 78 від 08.11.2016 р. "Про затвердження цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях та у сфері використання архівних документів, що виконуються Державним архівом Івано-Франківської області на договірних засадах"
(Файл у форматі PDF – 3,9 МB)

• Наказ держархіву області № 27 від 07.05.2018 р. “Про внесення змін до цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в учтановах, організаціях та у сфері використання архівних документів, що використовуються Державним архівом Фвано-Франківської області на договірних засадах” (Файл у форматі PDF)

 

Перелік соціально-правових запитів щодо підтвердження законних прав та інтересів громадян, що виконуються державними архівними установами безкоштовно:

  1. Реєстрація актів громадянського стану.

  2. Освіта та навчання.

  3. Присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації.

  4. Трудовий стаж та заробітна плата.

  5. Участь у війнах та військових конфліктах.

  6. Поранення та лікування.

  7. Нагороди, присвоєння почесних звань.

  8. Пенсії.

  9. Служба у Збройних Силах УРСР, Українському війську.

10. Стан здоров'я, перебування на лікуванні.

11. Творча діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці.

12. Участь у Другій світовій війні, партизанському та підпільному русі, русі Опору, народному ополченні.

13. Перебування в евакуації, на окупованій території, у концтаборах, гетто, інших місцях примусового утримання, примусове вивезення до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи у період Другої світової війни.

14. Репресії, депортаціції, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав, конфіскація майна, реабілітація.

 

Перелік запитів, які виконуються державними архівними установами на платній основі:

  1. Тематичні.

  2. Генеалогічні.

  3. Підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно:
     - виділення земельних ділянок під будівництво об'єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень, гаражів;
     - надання дозволу на реконструкцію, перебудову існуючих споруд;
     - закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями;
     - введення в екплуатацію будівель та господарчих споруд;
     - виділення житла;
     - продаж домоволодінь;
     - виготовлення копій ситуаційних і будівельних планів;
     - виготовлення копій відповідних рішень виконкомів.

  4. Підтвердження родинних зв'язків з метою отримання спадщини.

  5. Біографічні (персональні запити щодо життя та діяльності, уточнення окремих фактів біографії).

  6. Фактологічні.

 

Нормативні акти, якими регулюється надання платних послуг архівними установами

Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами

Наказ Державного комітету архівів України № 32 від 14.03.2006 "Про роботу із запитами та зверненнями громадян у державних архівних установах"

Порядок користування документами Національного архівного фонду України у Державному архіві Івано-Франківської області
(Файл у форматі PDF)