Державний архів Івано-Франківської області за кошти виділені Івано-Франківською обласною радою на виконання заходів регіональної цільової програми забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області частково придбав стелажне обладнання для архівосховища.