Документальна онлайн-виставка «Великий терор»

до Дня пам’яті жертв політичних репресій


Архівно-слідча справа Лукача Семена Михайловича – єпископа, професора богослов’я Станіславської духовної семінарії, оголошеного Папою Римським блаженним, як новомученика і вірного слуги Божого Української греко-католицької церкви – репресованого в 1949 році за ст. 54-10 ч. 2-а КК УРСР. Ф. Р-2157, оп. 2, спр. 4733, арк. 111.


«Стенограма зборів обласного партійного активу про підсумки виконання постанови ЦК ВКП(б) про недоліки політичної роботи в західних областях України». Ф. П-1, оп. 1, спр. 163, арк. 36.


«Стенограма зборів обласного партійного активу про підсумки ІХ Пленуму ЦК КП(б) про підготовку до виборів у Верховну Раду СРСР, виконання планів хлібозаготівель, боротьбу з ОУН», 24 грудня 1945 р., Ф. П-1, оп. 1, спр. 259, арк.5 – 9.


«Витяг зі звіту Станіславського обкому КП(б) «Про виконання постанови ЦК КП(б) від 15.07.1950 р. «Про роботу Станіславського обкому КП(б)У», 14.12.1950, Ф. П-1, оп. 1, спр. 1153, арк. 137 – 138.