Документальна онлайн-виставка «Втрачений світ»

до 77-ї річниці депортації етнічних українців із теренів Польщі


Інформація про розселення та влаштування українського населення, евакуйованого з Польщі в райони Станіславської області станом на 20 грудня 1945 року.

ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 6, арк. 76.

Постанова бюро Станіславського обласного комітету КП (б) У від  10 серпня 1946 року «Про розселення та господарське влаштування українського населення, евакуйованого з території Польщі в Більшівцівський та Жовтневий райони Станіславської області».

ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 9, арк. 33 – 35.

Постанова виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих та бюро обкому КП (б) У від 5 вересня 1946 року «Про стан господарсько-побутового влаштування українського населення, евакуйованого з території Польщі в Станіславську область».

ДАІФО, ф. Р-249, оп. 1, спр. 9, арк. 44 – 46.

Звіт про господарсько-побутове влаштування українського населення, евакуйованого з території Польщі в Станіславську область.

ДАІФО, ф. П-1, оп. 1, спр. 576, арк. 55 – 57.