Доступ до публічної інформації

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Роз'яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України як центрального органу виконавчої влади з формування та реалізації державної політики в інформаційній сфері щодо віднесення архівних відомостей до категорії публічної інформації при виконанні запитів та заяв юридичних і фізичних осіб.

Наказ Держархіву області № 35 від 29.06.2011 р. "Про доступ до публічної інформації" (Файл у форматі PDF)

Наказ держархіву області № 67 від 04.10.2013 р. "Про внесення змін до наказу держархіву області від 29.06.2011 № 35 "Про доступ до публічної інформації" (Файл у форматі PDF)

Порядок складання та подання запитів на інформацію в Державний архів Івано-Франківської області (Файл у форматі PDF)

Форма запиту на інформацію (Файл у форматі PDF)

 


 

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, що надходять до Державного архіву Івано-Франківської області:

головний спеціаліст – юрисконсульт – Петрів Назар Яремович

Тел.: +38(0342)54 90 77

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації

або його бездіяльності

 Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 


 

• Путівник ДАІФО по фондах періоду до 1939 року (Файл у форматі PDF)

• Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам
(Затверджено наказом Міністерства юстиції України 19.11.2013 № 2438/5)

• Порівняльний аналіз розгляду звернень громадян та задоволення запитів на інформацію (Файл у форматі Power Point)

• Наказ Державного архіву області № 6 від 13.01.2012 р. "Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", зареєстрований в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 30 січня 2012 р. за № 7/1104 (Файл у форматі PDF)

• Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (Файл у форматі PDF)

• Звіти про розгляд запитів на отримання інформації

• Система обліку публічної інформації

• Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізми їх витрачання тощо) (Файл у форматі PDF)