Доступ до публічної інформації

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації;

Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1522/5 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції»;

Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1536/5 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України»;

Наказ Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2011 року № 3116/5 «Про затвердження Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 846/5 «Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року № 897/5 «Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 14 квітня 2017 року № 1277/5 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 06.11.2019 № 3412/5 «Про внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Наказ Держархіву області № 35 від 29.06.2011 р. "Про доступ до публічної інформації"

Наказ Держархіву області № 67 від 04.10.2013 р. "Про внесення змін до наказу держархіву області від 29.06.2011 № 35 "Про доступ до публічної інформації"

Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2020 № 2209/5 «Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи, та Форми для подання таких запитів»

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

 


 

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, що надходять до Державного архіву Івано-Франківської області:

Головний спеціаліст – юрисконсульт

Тел.: +38(0342)54 90 77

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації

або його бездіяльності

 Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 


 

• Путівник ДАІФО по фондах періоду до 1939 року (Файл у форматі PDF)

• Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам
(Затверджено наказом Міністерства юстиції України 19.11.2013 № 2438/5)

• Порівняльний аналіз розгляду звернень громадян та задоволення запитів на інформацію (Файл у форматі Power Point)

• Наказ Державного архіву області № 6 від 13.01.2012 р. "Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", зареєстрований в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 30 січня 2012 р. за № 7/1104 (Файл у форматі PDF)

• Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (Файл у форматі PDF)

• Звіти про розгляд запитів на отримання інформації

• Система обліку публічної інформації

• Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізми їх витрачання тощо) (Файл у форматі PDF)