Фонд особового походження Романа Круцика

Державний архів Івано-Франківської області поповнив архівні фонди особового походження колекцією документів, що утворилися впродовж життя наукової, службової та громадської діяльності Романа Миколайовича Круцика. Уродженець Івано-Франківщини, Народний депутат України 2-го скликання, голова Київської міської організації Українського добровільного історико-просвітницького правозахисного благодійного товариства «Меморіал» ім. В. Стуса. З 1988 року член Української Гельсинської Спілки, голова першого в Івано-Франківській області осередку товариства «Меморіал»; пізніше – голова Івано-Франківської обласної організації товариства «Меморіал». Працював над дослідженням масових поховань жертв комуністичних репресій в урочищі Дем’янів Лаз на Івано-Франківщині. З 1989 по 1991 роки – голова Комітету сприяння УГКЦ. У 1992 році  був одним із засновників Конґресу українських націоналістів (КУН), очолив Івано-Франківську обласну орґанізацію КУН.

Документи особового походження потребують спеціальних підходів на всіх етапах роботи з ними. Надходження до архіву з різних джерел у неописаному вигляді та видове розмаїття творчих документів особового походження потребує особливих підходів.

Документи особового походження не завжди піддаються повноцінній науковій атрибуції, а подекуди їх зміст не завжди носить завершений характер. Нерідко у межах одного архівного фонду зосереджуються документи з різними носіями інформації, видами та способами фіксації, утворених кількома авторами за розбіжні хронологічні проміжки часу.

До ключового завдання Державного архіву області щодо формування НАФ документами особового походження відносять виявлення документів які підлягають внесенню до НАФ, визначення оптимального складу таких документів та забезпечення їх подальшого приймання на постійне зберігання.

Формування НАФ документами особового походження обумовлюється особливостями виникнення як самих документів, так і їх первинних документальних комплексів.

Документи особового походження виникають за ініціативи та задумом фізичної особи, є її власністю. Процес утворення, руху та направленого обігу для документів особового походження нормативно не прописаний. Види і

форми документів особового походження, а також носій та спосіб фіксації інформації для цих документів не регламентується сталими та обов’язковими нормами. Відтак, документи особового походження характеризуються різноманітністю, непослідовністю та довільністю викладу інформації; динамічністю і рухливістю, взаємопроникненням, а також частковою атрибуцією або її відсутністю.

На даний час працівники Державного архіву області систематизують документи для проведення експертизи цінності і відбору документів для внесення до НАФ. Науково-методичною основою експертизи цінності документів особового походження є критерії цінності документівяк системи науково обґрунтованих ознак, на підставі яких практично визначається ступінь цінності документів.

У процесі проведення експертизи цінності слід звернути увагу на ступінь вивчення життя і діяльності фондоутворювача та його творчої спадщини – чим більший вплив мав фондоутворювач і його діяльність на розвиток різних аспектів матеріального, духовного і соціального життя суспільства і чим менше ця діяльність вивчена, тим більшу цінність мають документи фонду.