Інформуємо громадськість

Інформаційне повідомлення для громадян перед початком обробки персональних даних у Державному архіві Івано-Франківської області

Відповідно до статті 6, пунктів 1, 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Державний архів Івано-Франківської області повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, які обробляються на паперових носіях, третіх осіб, яким передаються такі персональні дані та права суб’єкта персональних даних.
Володільцем та розпорядником персональних даних, що обробляються є Державний архів Івано-Франківської області:
- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 03494623;
- місцезнаходження: 76006, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, вул. Сагайдачного, буд. 42 а;
- номер контактного телефону – (0342) 54-90-77.
До складу персональних даних (їх зміст) включаються:
- прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи (заявника);
- поштова адреса;
- номери контактних телефонів, E-mail;
- серія та № паспорта;
- також за згодою заявника можуть зазначатися інші відомості, включаючи вік, місце роботи, посада, освіта.
Збирання персональних даних здійснюється шляхом надання особою своїх персональних даних під час звернення до Державного архіву Івано-Франківської області безпосередньо або за допомогою електронних сервісів, шляхом заповнення особою заяви яка розміщена на офіційному вебсайті Державного архіву області у рубриці «Громадянам» (Взірці заяв).
Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються під час надання архівних довідок та іншої архівної інформації.
Метою обробки (збору) персональних даних є надання доступу до архівних документів відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб здійснюється відповідно до статті 16 Закону України «Про захист персональних даних», та відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації».
Інші особи, що звертаються до Державного архіву Івано-Франківської області, мають право отримати персональні дані виключно на підставах, визначених законодавством України.
Доступ до інформації про особу (персональних даних) третіх осіб залежить від наявності у них законних підстав для цього, а саме – згоди суб’єкта персональних даних або норми закону.
Згідно частини першої статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.
Згідно із частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2022

Інформація про отримання юридичними та фізичними особами архівної довідки при ліквідації установи

Файли для ознайомлення (файл 1, файл 2)

2021

Основні показники діяльності Державного архіву Івано-Франківської області за вересень 2021 року

Файл для завантаження (MS Office .doc 81kB)


До відома громадськості!

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 р. № 981 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» та рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ЗМІНЮЮТЬСЯ умови роботи читального залу Державного архіву Івано-Франківської області передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

З метою забезпечення оптимальної та безпечної роботи читального залу встановлюється потижневий графік для різних категорій користувачів.

З 11.10. по 15.10.2021 р. в читальному залі організовується робота для користувачів, які мають негативні результати тестування на COVID-19, сертифікати про підтвердження вакцинації від COVID-19 або одужання особи від зазначеної хвороби, без обмежень щодо кількості посадкових місць.

З 18.10. по 22.10.2021 р. організовується робота для користувачів без підтверджуючих документів проходження COVID-19 тестування або щеплення з дотриманням відповідних обмежувальних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, визначених постановою Кабінету Міністрів України 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Нагадуємо, що перебування в приміщенні архіву можливе за наявності засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, рукавичок.

За додатковими роз'ясненнями просимо звертатися за номером телефону: (0342) 56-34-03, або ж на нашу електронну адресу: [email protected].


Враховуючи сучасні тенденції пов’язані з процесом цифровізації (диджіталізації) інформації, а також тими викликами, які постали в результаті поширення коронавірусної інфекції COVID-19, Державний архів Івано-Франківської області вдосконалює свою роботу по здійсненню ряду заходів щодо надання зручних, а головне якісних послуг як фізичним, так і юридичним особам в інформаційній площині шляхом інформатизації своєї діяльності.

Рекомендуємо ознайомитися з основним переліком платних послуг, які можуть надаватися ДАІФО, архівними відділами РДА та міськими архівними установами.

  1. У сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах:

- підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне виявлення документів;

- перевірка правильності посилань на архівні джерела у публікаціях документів, монографіях і дисертаційних роботах;

- наукове консультування про склад і зміст документів;

- підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб;

- переклад текстів документів, створених давніми та іноземними мовами;

- надання документів для копіювання;

- виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових;

- надання для перегляду кіно- та відеодокументів;

- надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кіно-зйомок та інших способів використання за межами архівної установи;

- підготовка виставок документів; демонстрування виставок документів та проведення екскурсій і занять у приміщенні архівної установи;

- звіряння текстів копій документів після друкування;

- підготовка документальних публікацій поза планом науково-дослідної роботи архівних установ;

- підготовка теле- та радіопередач;

- демонстрація документів та їх коментування під час фото-, відео-, кіно-зйомок у приміщенні архівної установи;

- надання у користування в читальному залі документів, що не належать державі, територіальним громадам (за згодою власника документів);

- надання у користування в читальному залі документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки;

- надання доступу до справ фондів, інших облікових документів, автоматизованих інформаційних систем;

- пошук і надання архівної інформації в електронній формі;

- проведення семінарів з питань архівної справи; (Пункт 1 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМУ № 508 від 18.05.2011)

- надання документів та мікрофотокопій у тимчасове користування поза архівною установою. (Пункт 1 доповнено підпунктом 20 згідно з Постановою КМУ № 508 від 18.05.2011).

  1. У сфері забезпечення збереженості архівних документів:

- копіювання документів з метою створення страхового фонду;

- реставрація, ремонт та консерваційно-профілактичне оброблення документів, друкованих видань, мікрофільмів, копій документів страхового фонду;

- палітурні та картонажні роботи;

- підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ;

- визначення фондової належності документів;

- систематизація документів для проведення експертизи їх цінності;

- проведення експертизи цінності документів;

- систематизація справ в архівних фондах;

- науково-технічне опрацювання документів;

- картонування справ;

- складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатур справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів, про непоправні пошкодження архівних документів, статистичних звітів про організацію зберігання архівних документів юридичними особами і паспортів архівних підрозділів юридичних осіб; (Підпункт 11 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 508 від 18.05.2011)

- розроблення переліків документів із зазначенням строків їх зберігання; типових, примірних та індивідуальних номенклатурних справ; інструкцій з діловодства; (Підпункт 12 пункту 2 в редакції Постанови КМУ № 508 від 18.05.2011)

- друкарські роботи, надання поліграфічних послуг;

- дострокове приймання документів на постійне зберігання;

- депоноване зберігання документів, що не належать державі;

- надання методичної допомоги з питань організації архівної справи та діловодства на підприємствах, в установах та організаціях.

Громадяни України та особи іноземних держав повинні пам’ятати, що будь-яка послуга з якою вони звертаються до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування включає в себе сукупність заходів виконуваних для задоволення потреб клієнта (володіє закінченістю та має певну вартість).

Ознайомитися з цінами можна на сайті Державного архіву Івано-Франківської області за посиланням https://if.archives.gov.ua/derzhavni-poslugy/

ДАІФО готовий до покращення надання послуг, посилаючись на пропозиції користувачів послуг архівних установ, просимо Вас надавати свої пропозиції на вищезазначене посилання.


Довідка:

  1. Про стан архівної справи в архівному відділі Івано-Франківської районної державної адміністрації
  2. Забезпечення збереженості та облік документів НАФ
  3. Організація розгляду звернень громадян

Файл для завантаження (MS Office .doc 37kB)


Порядок передавання документів на зберігання до архівних установ. Файл для завантаження ( MO Power Point .ppt,  2.6MB )


Cтаном на 10.09.2021 р. в читальному залі Державного архіву Івано-Франківської області зараєстровано 214 користувачів (10 з яких громадяни іноземних держав).

Загальна кількість відвідувань читального залу становить - 465 осіб.

Загальна кількість виданих стандартних документів з паперовим носієм користувачам - 3637 справ.

Видано описів справ - 655.

Найбільш запитуваною тематикою дослідження, що здійснюється користувачами в читальному залі Державного архіву Івано-Франківської області є:

- інформація, що стосується генеалогічного характеру; (дослідження власного родоводу, пошук родичів);

- пошук інформації з метою науково-дослідницької роботи (написання статей, курсових, магістерських та інших видів наукових робіт);

- пошук відомостей щодо рішень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських та районних рад (перейменування вулиць, діяльності різного роду установ та організацій, релігійних об’єднань громадян та ін.).

Читальний зал Державного архіву Івано-Франківської області запрошує дослідників до цікавої та плідної роботи.


Перспективний план оцифрування науково-довідкового апарату (файл у форматі PDF - 1.78 МБ)


Для покращення роботи сайту Державного архіву Івано-Франківської області просимо надати відповідь на запитальник 

2019

Звіт про виконання плану публікаційної роботи за 2018 рік (Файл у форматі PDF)

Звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи за 2018 рік (Файл у форматі PDF)


Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування АФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях на 01.01.2019 (Файл у форматі PDF)