Інформуємо громадськість

2021

Для покращення роботи сайту Державного архіву Івано-Франківської області просимо надати відповідь на запитальник 

 

2019

• Звіт про виконання плану публікаційної роботи за 2018 рік (Файл у форматі PDF)• Звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи за 2018 рік (Файл у форматі PDF)

• Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування АФ, архівних установах, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях на 01.01.2019 (Файл у форматі PDF)