Науково-довідкова бібліотека

 

У ДАІФО функціонує науково-довідкова бібліотека, в якій станом на 01.01.2023 зберігаються 19 679 примірників книг та брошур XV–ХХІ ст., 28 194 номерів журналів, 2 199 річних підшивок газет.

На підставі розпорядження Представника Президента України в Івано-Франківській області    №  163 від 22.04.1993  р. про повернення Івано-Франківському єпархіальному управлінню УГКЦ релігійної літератури, яка була вилучена з духовних семінарій і церков, Держархів області згідно акту № 1 від 15.06.1993 р. передав бібліотеці Богословського катехитично-теологічного  інституту  1991  найменування  (в кількості 2 861 прим.) літератури. Серед них були й перші друковані видання в Україні (кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.): знаменита Острозька Біблія (1581), Євангеліє (Вільно, 1600), Часослов (Львів, 1600) та ін.

 

 

 

На даний час у бібліотеці архіву також зберігається багато книг і видань, які мають значну бібліографічну цінність.

Серед них:
- дві рукописні книги, написані старослов'янською мовою: "Трефолог" [1431] і "Трефологіон", які включають щомісячні євангельські читання, молитви;

- стародруки ХVІ-ХVІІ ст.;
- політична, історична, законодавча, довідкова, краєзнавча, природнича, філософська, релігійна література;
- вісники законів Австро-Угорщини, Галичини, Польщі;
- енциклопедії, словники та ін.
Видання ХVІ століття класифікують як інкунабули, тобто ті, які видавались у ранні роки існування книгодрукування. Серед стародруків ДАІФО, є рідкісні праці, видані у Венеції, Ліоні, Римі, Кошицах, Парижі, Вероні.

Цінним  надбанням  архіву  є  "Атляс  України  і  суміжних  країв",  виданий  у 1937 р. у Львові під загальною редакцією В. Кубійовича.
Бібліотека також зберігає колекцію місцевих газет і журналів, особливо цінними серед яких є газети періоду ЗУНР ("Република", "Републиканець"), "Діло", "Нова зоря", "Новий час", "Громадські вісті" та преса періоду німецької окупації ("Українське слово", "Станиславівське слово", "Самостійна Україна", "Рогатинське слово", "Краківські вісті" та ін.).

Нещодавно фонди науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Івано-Франківської області суттєво поповнилися численними виданнями – це більше п'ятдесяти примірників сучасних книг із всесвітньої історії, історії України, і зокрема Буковини, Прикарпаття та Коломийщини (із серій «Коломийська бібліотека» та «Енциклопедія Коломийщини»), збірники документів «Головна Руська Рада (1848–1851): протоколи засідань і книга кореспонденції» (Львів, 2002), презентаційні видання «Українські січові стрільці – лицарі рідного краю», «Українське мистецтво у старій листівці» та ін.

Видання подарував архіву професор кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, член Національної спілки краєзнавців України, Наукового товариства імені Шевченка, академік Академії наук вищої школи України – Іван Сергійович Монолатій.

Із виданнями бібліотеки відвідувачі мають змогу познайомитися в читальному залі архіву. Довідковий апарат бібліотеки включає: предметно-тематичний, географічний та алфавітний каталоги.
У середньому за рік в читальному залі архіву експонується більше 12-ти тематичних виставок.