Науково-довідковий апарат

 

ДО ДОКУМЕНТІВ ПЕРІОДУ ДО 1939 РОКУ

Описи: 632

Каталоги:
систематичний;

тематичний;

географічний.

Огляди

Фондові:
ф. 2 Станіславське воєводське управління, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 6 Станіславське повітове староство, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 7 Магістрат м. Станіслав Станіславського повіту;

ф. 8 Коломийське повітове староство, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства;

ф. 9 Снятинське повітове староство, м. Снятин Снятинського повіт Станіславського воєводства;

ф. 10 Печеніжинське повітове староство, м. Печеніжин Печеніжинського повіту;

ф. 11 Печеніжинське повітове староство, м. Печеніжин Печеніжинського повіту Станіславського воєводства;

ф. 12 Комісар Косівського повіту, м. Косів Косівського повіту Чернівецької губернії;

ф. 15 Комісар Городенківського повіту, м. Городенка Городенківського повіту Чернівецької губернії;

ф. 26 Богородчанське повітове староство, м. Богородчани Богородчанського повіту Станіславського воєводства;

ф. 27 Станіславська міська управа, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 38 Станіславське повітове земельне управління, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 41 Cтаніславський воєводський сільськогосподарський інспекторат Львівської земельної палати, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 43 Станіславське окружне земельне управління, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 58 Станіславська фінансова палата, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 61 Акціонерне товариство з експлуатації калійних солей "TЕСП", м. Львів Львівського воєводства;

ф. 67 Станіславська в’язниця, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 68 Станіславське воєводське управління державної поліції, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 69 Станіславське повітове управління державної поліції, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 91 Тлумацьке повітове староство, м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства;

ф. 92 Станіславське воєводське бюро з фінансово-земельних питань, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 230 Станіславський окружний суд, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 231 Станіславський повітовий суд, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 260 Станіславське відділення еміграційного синдикату, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 262 Станіславський інспекторат праці 45-го округу, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 263 Станіславське воєводське бюро фонду праці, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 269 Станіславський шкільний інспекторат, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 270 Станіславська повітова шкільна рада, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 272 Тлумацька повітова шкільна рада, м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства;

ф. 378 Філія товариства “Просвіта” у м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 504 Станіславська греко-католицька єпископська консисторія, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;

ф. 519 Коломийський шкільний інспекторат, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства;

ф. 565 Калуське повітове староство, м. Калуш Калуського повіту Станіславського воєводства;

ф. 566 Рогатинське повітове староство, м. Рогатин Рогатинського повіту;

ф. 567 Рогатинське повітове староство, м. Рогатин Рогатинського повіту Станіславського воєводства;

ф. 568 Калуське повітове староство, м. Калуш Калуського повіту.


ДО ФОНДІВ ПЕРІОДУ ПІСЛЯ 1939 року

Описи: 4366

Каталоги:
- систематичний;

- тематичний

Картотеки:

- алфавітна (до ф. Р-2157 "Управління Служби безпеки України по Івано- Франківській області, м. Івано-Франківськ ");

- довідкова (відведення/передача земельних ділянок; передача приміщень; відкриття установ).

Огляди

Фондові:

ф. Р-3 Відділ народної освіти виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області;

ф. Р-6  Земельний відділ виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області;

ф. Р-7  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області;

ф. Р-295 Виконавчий комітет Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області;

ф. Р-2008  Об'єднання "Укрзахіднафтагаз" Управління нафтовидобувної промисловості при Раді Міністрів УРСР, м. Івано-Франківськ

 

Загальні довідкові видання

Архівні установи України: Довідник. – К., 2000. – С. 79-81.

Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Архівні установи України: Довідник. – К., 2005. – Т. 1. Державні архіви. – С. 285-295.

Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Українська архівна енциклопедія: Д–М. Робочий зошит / Державний комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2006. – С. 242-244.

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального дос­тупу до документів: Короткий довідник. – К., 2002. – С. 73-75.

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжарх. довідник. – К., 2005. – Т. 2. – Книга 1. – С. 390-434.

Зведенний каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України. – К., 2012. Т. 4 – с. 228–310.

 

 

Довідники архіву:

Путівник по Державному архіву Станіславської області / Упоряд.:

Л. А. Кудрява, Н. Л. Родинка, Д. М. Месінг, С. А. Шмирьов. Редкол.: П. М. Яцків (ред.) та ін. – Станіслав, 1960. – 171с.

Государственный архив Ивано-Франковской области: Путеводитель / Сост.: В. И. Гриценко, Л. А. Кирилюк, Н. К. Кучеров, Д. М. Месинг, Л. А. Подгайчук, С. М. Чапуга. Отв. ред. В. А. Замлинский. 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1983. – 221 с.

Державний архів Івано-Франківської області. – Івано-Франківськ, 1989. – 15 с.

 

Огляди

Тематичні:
з історії містобудування, архітектури, охорони пам’яток історії та культури;

з історії суспільно-політичного руху, діяльності політичних партій і організацій Станіславського воєводства в 19211939 рр.;

документи з історії євреїв у фонді Станіславського воєводського управління.