Нормативна база

 

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

Правила роботи архівних установ України

Положення про Державний архів Івано-Франківської області

Правила внутрішнього службового розпорядку 

Наказ Державного архіву області № 27 «Про внесення змін до цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості,науково - технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях та у сфері використання архівних документів, що виконуються Державним архівом Івано-Франківської області на договірних засадах»

Наказ Державного архіву області № 78 «Про затвердження цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості,науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях та у сфері використання архівних документів, що виконуються Державним архівом Івано-Франківської області на договірних засадах»

Закон України "Про державну службу. Дисциплінарна відповідальність державного службовця" 

Роз'яснення щодо порядку приймання на зберігання та фондування документів профспілкових організацій

Наказ №24 від 22.03.2021 "Про відновлення проєкту «Український мартиролог ХХ ст.»"

Проведення перевірок стану архівної справи в архівних установах районних державних адміністрацій та міських рад Івано-Франківської області