Звернення громадян

 

• Графік особистого прийому громадян керівництвом Державного архіву області (Файл у форматі PDF)

• Графік прийому громадян працівниками відділу використання інформації документів та відділу звернень громадян, діловодного забезпечення та контролю Державного архіву Івано-Франківської області (Файл у форматі PDF)

• Узагальнена інформація про організацію в Держархіві області роботи із зверненнями  громадян (Файл у форматі PDF)

• Закон України "Про звернення громадян"

Засвідчення та проставлення апостилю на архівних документах в Укрдержархіві

• Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів) (Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 р. № 295/5) (Файл у форматі PDF)

• Список організацій, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в Державному архіві Івано-Франківської області (Файл у форматі PDF)

• Наказ Держархіву області № 46 від 09 липня 2018 р. "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Івано-Франківської області" (Файл у форматі PDF)

• Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Івано-Франківської області (Файл у форматі PDF)

• Взірці заяв (Файл у форматі MS Word)

• Бланки на сканування (Файл у форматі MS Word)

• Різновиди та порядок виконання запитів (Файл у форматі PDF)

• Переліки безкоштовних та платних послуг

• Порівняльний аналіз розгляду звернень громадян та задоволення запитів на інформацію (Файл у форматі Power Point)

• Прейскурант цін на роботи (послуги) у сфері використання архівних документів (Файл у форматі PDF)