Розсекречення архівних документів

 

Режимно-секретна служба

Історія режимно-секретної служби Державного архіву Івано-Франківської області бере свій початок із 1940 року. Секретна частина з її архівними матеріалами була виділена в самостійну структурну одиницю Станіславського обласного державного архіву. Її працівниками здійснено великий об'єм роботи: всі матеріали до 1939 р. були сформовані по фондах, всередині фондів – по роках. Начальником відділу секретних фондів у 1941 р. була Новицька Кароліна Пилипівна. Згідно плану роботи секретної частини на 1941 р. з'ясовується, що всі матеріали вимірювались цифрою 600 кілограмів, тому що зберігалися розсипом. Тоді всього було сформовано 19 фондів, зокрема "Воєводська команда державної поліції в м. Станіславі", "Комісаріат державної поліції в м. Станіславі", "Слідчий відділ повітової команди поліції', 'Постерунки державної поліції Станіславського повіту" та ін. Робота з формування фондів продовжувалась і після війни.

У післявоєнні роки в секретній частині, яка носила назву 'Відділ секретних фондів Станіславського обласного державного архіву", працювали начальник відділу Колоколкіна Анастасія Миколаївна та наукові співробітники Архирєєв Микола Миколайович і Четкова Антоніна Андріївна. Працівники відділу займалися, в основному, обліком (складанням карток, листків, алфавітних картотек), видачею довідок, підшиванням газет та систематизацією плакатів періоду німецької окупації.

Після смерті Й. Сталіна (1953 рік), почався процес розсекречення документів. Зі звіту про роботу секретної частини Станіславського обласного архіву за 1957 р. відомо, що з метою розсекречення переглянуто 8 425 одиниць зберігання (од. зб.) із 175 фондів. Із них розсекречено 7 175 од. зб. У комісію по розсекреченню документів входили старші наукові співробітники Мессінг Д.М., Кудрява Л.А., Кухтар М.П. Проте, переглядаючи звіти роботи секретної частини архіву за 1960–1980-ті рр., можна стверджувати, що розсекречення майже не велося. За рік могли зняти гриф секретності з одного – двох фондів, не більше. Це були фонди: "Станіславська міжокружна каса соціального забезпечення", "Штаб місцевої цивільної оборони", "Станіславліспром" та ін.

Тільки з 1989 р. в Державному архіві Івано-Франківської області почався новий етап у розсекречуванні документів. Комісією в складі Майдан А.А., Мітченко Л.А. та Хвостіна Н.П., а пізніше в складі Лукань А.М., Новікової Т.В. та Фецинець В.Ю. за період із 1989 по 1991 р. переглянуто та розсекречено велику частину фондів польського періоду до 1939 р. На загальне зберігання було передано 13 612 справ 77-ми фондів, із них 11 фондів цілком таємних та 66 частково таємних. І хоча справи фондів до 1939 р. написані польською мовою, фахівці Держархіву професійно виконати свою роботу з розсекречення документів. На загальне зберігання були передані фонди: "Станіславське воєводське управління державної поліції", "Станіславське повітове управління державної поліції", "Станіславська в'язниця" та ін.

У роки незалежності України розсекречення документів продовжувалось і до 1994 р. на загальне зберігання було передано всі таємні справи й фонди періоду до 1939 року. Загалом у 1992–2011 рр. було розсекречено 12 074 од. зб. 130-ти фондів, із них 15 фондів цілком таємних. На загальне зберігання були передані 2700 од. зб. одного із найцінніших фондів ДАІФО – "Станіславського воєводського управління", фонди всіх повітових староств Станіславського воєводства, "Прокуратури Станіславського окружного суду", "Прокуратури Коломийського окружного суду", фонди повітових управлінь держполіції та ін.

На основі розсекречених документів, зокрема фонду "Станіславська міжокружна каса соціального забезпечення", видавались архівні довідки про роботу в період окупації на території Станіславської області.

У 1993 р. на загальне зберігання був переданий весь газетний фонд – всього 21 назва газет, виданих у 1919, 1926, 1941–1944 рр. у м. Станіславові, Тернополі, Кракові, Львові, Калуші, Рогатині. Найбільш цінними є періодичні видання періоду ЗУНР "Републіка" (1919), "Народ" (1919 ), а також періоду тимчасової німецької окупації "Українське слово" (1941), "Станіславське слово" (1941), "Самостійна Україна" (1941), "Воля Покуття" (1941), "Калуський голос" (1941), "Рогатинське слово" (1941) та ін. Переглядаючи газети, дослідники отримали можливість дізнатися про той чи інший період не з чийогось «зручного» викладу, а з преси тогочасного періоду. На сторінках цих періодичних видань постає все політичне, економічне й культурне життя Станіславова та Західної України того періоду: проведення Шевченківських днів у Станіславові, відновлення українських традицій, допомога дитячим садкам, відкриття церков тощо. Наприклад, у рубриці «Новинки» мова йде про допомогу сиротам, гастролі українського театру ім. І.Франка, меценатів, які збагатили бібліотеку ім. Т. Г. Шевченка в Станіславові, та ін.

Робота з розсекречення документів в Держархіві області ведеться постійно. Так, за 2010 рік було переглянуто 1387 справ, з яких розсекречено 957 справ. У 2011 році згідно річного плану роботи режимно-секретної служби (РСС) Держархіву області переглянуто 502 справи, з яких розсекречено 113 справ, 22 справам знижено гриф секретності з "таємно" на "Для службового користування". 367 справам гриф секретності залишено без змін зважаючи на об'єктивні причини: відсутність правонаступників, відсутність у правонаступників режимно-секретного органу, небажання деяких правонаступників співпрацювати з архівом тощо.

Серед розсекречених документів особливо цікавими є фонди: Р-302 "Головне управління статистики в Івано-Франківській області" (10 од. зб., 1992–2005 рр.), Р-332 "Прокурор Чернелицького району" (21 од. зб., 1951–1954 рр.), Р-333 "Прокурор Войнилівського району" (18 од. зб., 1948–1954 рр.), Р-334 "Прокурор Кутського району" (5 од. зб., 1953–1954 рр.), Р-337 "Прокурор Жовтневого району" (18 од. зб., 1945–1953 рр.,), Р-854 "Прокурор Яремчанського району" (14 од. зб., 1945–1952 рр.).

У 2012–2014 рр. держархівом області проводиться подальша робота з розсекречення документів.

Анотований реєстр розсекречених документів ДАІФО в 1987-2004 рр. (Файл у форматі PDF)

Анотований реєстр розсекречених документів ДАІФО в 2005-2009 рр. (Файл у форматі PDF)

Реєстр розсекречених архівних фондів ДАІФО в 2010-2011 рр. (Файл у форматі PDF)

Реєстр розсекречених архівних фондів ДАІФО в 2012-2014 рр. (Файл у форматі PDF)

Реєстр розсекречених архівних фондів ДАІФО в 2015 р. (Файл у форматі PDF)

Ф. Р-8 “Станіславський обласний торговельний відділ виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих” (13 од.зб., 1943–1953 рр.)

Ф. Р-887 “151-й загін воєнізованої охорони Міністерства нафтової промисловості СРСР в смт. Битків з 1945-1946 рр.; 263-й загін воєнізованої охорони Міністерства нафтової промисловості СРСР в смт. Битків з квітня 1946 по грудень 1946 рр.; 51-й загін воєнізованої охорони Міністерства нафтової промисловості СРСР в смт. Битків” (30 од.зб., 1947–1956 рр.)

Ф. Р-1577 “Відділ використання трудових ресурсів виконкому Івано-Франківської обласної ради народних депутатів” (10 од.зб., 1980–1988 рр.)

Ф. Р-893 “Станіславський комбінат хлібобулочних виробів (хлібокомбінат) Станіславського обласного Управління промислово-продовольчих товарів” (5 од.зб., 1947–1954 рр.)

Ф. Р-1530 “Івано-Франківський приладобудівний завод Міністерства приладобудування автоматизації та систем управління” (5 од.зб., 1959–1963 рр.)

Реєстри розсекречених документів в архівах України

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів довідник. Т. 1. Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн.1. Центральний державний архів громадських об'єднань України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та док-ства; Упоряд. С. Зворський. – К., 2009. – 244 с. (Файл у форматі PDF – 2,1 МБ)

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів довідник. Т. 2, кн. 1. Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та док-ства; Упоряд. С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2005. – 480 с. (Файл у форматі PDF – 2,1 МБ)

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів довідник. Т. 2, кн. 2. Розсекречені архівні фонди державних архівів Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської областей / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; Упоряд. С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2007. – 542 с. (Файл у форматі PDF – 2,4 МБ)

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів довідник. Т. 2, кн. 3. Розсекречені архівні фонди державних архівів Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та док-ства; Упоряд. С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. – К., 2007. – 512 с. (Файл у форматі PDF – 2,5 МБ)