Відомості про розсекречені фонди Державного архіву
Івано-Франківської області протягом 2003-2023 років

Виклад інформації по кожному розсекреченому архівному фонду структуровано за єдиним принципом у вигляді описової статті, що включає вісім пронумерованих пунктів (елементів) у такій чіткій послідовності:

1. Номер фонду.

2. Назва (заголовок) фонду.

3. Лаконічний виклад історії фондоутворювача.

4. Кількість справ (одиниць зберігання), розсекречених у даному фонді.

5. Хронологічні межі (крайні дати) розсекречених документів.

6. Рік (роки), коли проводилося розсекречування даного фонду.

7. Коротка анотація змісту розсекречених документів фонду. 8. Мова (мови), якими написано документи.

8. Мова (мови), якими написано документи

1.
1. Р-1
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Станіславської обласної Ради  депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області
3. Створений обласною Радою в грудні 1939 р. як фінансовий відділ виконавчого комітету Станіславської (з листопада 1962 р. – Івано-Франківської) обласної Ради депутатів трудящих. Підпорядковувався у своїй діяльності Міністерству фінансів УРСР та обласному виконкому. У період тимчасової нацистської окупації (1941–1944 рр.) відділ припинив свою діяльність, відновив роботу в квітні 1944 р. Відповідно до наказу Міністерства фінансів УРСР № 25 від 18 березня 1985 р. фінансовий відділ було перейменовано у фінансове управління виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради народних депутатів, з 2000 р. – у Головне фінансове управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Підпорядковувалося Івано-Франківській обласній державній адміністрації та Міністерству фінансів України. У функції входило складання і забезпечення виконання обласного бюджету; керівництво роботою міських і районних фінансових відділів з питань збирання податків; розгляд звітів про виконання бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, кошторисів витрат обласних управлінь і відділів, інших установ, що фінансуються з обласного бюджету; брати участь у роботі щодо створення ринку цінних паперів в області.
4. 136 справ
5. 1944 – 1991
6. 2010, 2013 рр.
7. Вказівки, директиви облфінвідділу. Звіти.
8. Російською мовою
2.
1. П-1
2. Івано-Франківський обком Компартії України
3. Станіславський обком КП/б/України створений 27 листопада 1939 року.  10 грудня 1939 року відбулося перше засідання бюро.
На основі Указу Президента Верховної Ради УРСР від 20 січня 1940 року були ліквідовані повіти та волості і створені райони, запроваджено новий адміністративний поділ.
Організаційне засідання І-го пленуму Станіславського обком КП/б/У 26  квітня 1940 року обрало перший склад бюро обкому партії.
27 червня 1944 року – 27 березня 1944 року Станіславський обком  партії припинив свою діяльність.
1953-1991 рр. Станіславський , з листопада 1962 року – Івано-Франківський обласний Комітет Комуністичної партії України.
24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР приймає Постанову «Про проголошення незалежності України, а Верховна Рада України «Акт проголошення незалежності України» і створення незалежної української держави – Україна.
В той самий день Верховна Рада України приймає постанову  «Про департизацію державних органів, установ та організацій».
25 серпня 1991 року Президія Верховної Ради України видала Указ «про тимчасове припинення діяльності Компартії України».
30 серпня 1991 року Указом Президії Верховної Ради України діяльність Компартії України заборонена.
4. 7 справ
5. 1972- 1990 рр.
6. 2015 р.
7. Постанови, оригінали постанов «Особлива папка» бюро обкому Компартії України і облвиконкому
8. Російською мовою
3.
1. П- 2
2. . Івано-Франківський міськком Компартії України
3. Див. П-1
1940-1941, 1944-1952 рр. –  Станіславський міськком КП/б/У
1953- 1991 рр. – Станіславський міськком КП України, з листопада 1962 року – Івано-Франківський
4. 1 справа
5. 1986 – 1989 рр.
6. 2015 р.
7. Матеріали бюро міськкому партії по питаннях мобілізаційної роботи і додатки до них
8. Російською мовою
4.
1. Р-3
2. Відділ народної освіти виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області
3. Створене 15 листопада 1939 р. як відділ народної освіти виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих. У червні 1941 р. припинив діяльність. З 01 травня 1944 р. Станіславський обласний відділ народної освіти знаходився в м. Снятині, а з 28 липня 1944 р. – у м. Станіславі. Підпорядковувався Міністерству освіти Української РСР. На основі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів № 139 від 22 серпня 1988 р. «Про організацію і структуру управління загальною, середньою і професійною освітою в області» перейменований в управління народної освіти виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів. Відповідно до розпорядження представника Президента по Івано-Франківській області № 20 від 08 квітня 1992 р. перейменовано в управління освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Здійснювало керівництво та контроль за роботою районних та міських відділів народної освіти, педагогічних училищ, шкіл, дитячих будинків і дошкільних закладів.
4. 28 справ
5. 1944 – 1988 рр.
6. 2010, 2011, 2015 рр.
7. Накази , розпорядження. Звіти , довідки, інформації. Інформація Міносвіти УРСР про ліквідацію неписьменності. Звіт облвно про навчання неписьменних і малописьменних.
8. Російською мовою
5.
1. П-3
2. Богородчанський райком Компартії України Івано-Франківська область
3. Партійне будівництво в області здійснювалося відповідно до рішення Політбюро ЦК КП/б/У від 1 жовтня 1939 року «про створення комуністичних організацій в Західній Україні і Західній Білорусії». Постановою ЦК КП/б/У від 31 грудня 1939 року та Указом Президії Верховної Ради УРСР від 20 січня 1940 року в західних областях України були ліквідовані повіти  та волості і створені райони.
8 січня 1940 року постановою бюро обкому партії був затверджений склад Богородчанського райкому партії 7 чоловік. З перших днів своєї діяльності райком партії займався питаннями організаційно-партійної, ідеологічної роботи, господарського та культурного будівництва в районі. У період нацистської окупації району райком партії припинив свою діяльність. Відновилась робота партійних органів після 28 липня 1944 року.
Рішенням бюро обкому партії від 18 жовтня 1944 року затверджений Богородчанський райком партії у складі 3 чоловік.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року в області ліквідовано 19 районів і на їх базі утворені укрупнені райони. Серед них і Богородчанський.
На виконання постанов листопадового  (1962 р.) Пленуму ЦК КПРС та грудневого (1962 р.)
Пленуму ЦК КП України була здійснена перебудова партійних органів за  виробничим принципом.
Для керівництва сільськогосподарським виробництвом створено шість комітетів колгоспно-радгоспних виробничих управлінь. Серед них і Богородчанський.
У відповідності до постанови листопадового (1964 р.)  Пленуму ЦК КПРС прийняті заходи спрямовані на відновлення принципів будівництва партійних органів за територіально-виробничою ознакою, які повністю відповідають статуту.
24 серпня 1991 року Верховна Рада України приймає постанову  «Про департизацію державних органів, установ та організацій».
26 серпня 1991 року Президія Верховної Ради України видала Указ «про тимчасове припинення діяльності Компартії України».
30 серпня 1991 року Указом Президії Верховної Ради України діяльність Компартії України заборонена. У жовтні 1991 року Богородчанський райком Компартії  припинив свою діяльність.
4. 1 справа
5. 1976 – 1983 рр.
6. 2015 р.
7. Постанови бюро Івано-Франківського обкому Компартії України, виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів і Богородчанського РК КПУ, виконкому районної ради народних депутатів по питаннях цивільної оборони.
8. Російською мовою
6.
1. Р-4
2. Виробниче управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів,
м. Івано-Франківськ
3. 1 серпня 1944 р. було створено Станіславський обласний шляховий відділ, який підпорядковувався Станіславському обласному виконавчому комітету Ради депутатів трудящих та Головному Шляховому Управлінню при Раді МіністрівУРСР. Підвідомчими організаціями Облшляхвідділу були 36 райшляхвідділів та 3 шляхово-експлуатаційні дільниці, а саме: в Станіславі, Калуші, Коломиї.
Облшляхвідділу підпорядковувались також обласна шляхово-будівельна контора, Облшляхпостач і проектна група. Основними завданнями відділу були: будівництво, ремонт і утримання доріг місцевого, обласного та республіканського значення. У 1953 р. обласний шляховий відділ було перейменовано в обласний відділ шляхового і транспортного господарства (Облшляхтранс). У 1954 р. Облшляхтранс було перейменовано в обласне управління автомобільного транспорту і шосейних доріг (Облавтошосдор). У 1962 р. організацію було перейменовано в управління автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчогокомітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих, а в 1968 р. – в
управління будівництва і експлуатації автомобільних шляхів. 1 жовтня 1972 р.управління було перейменовано у виробниче управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів. Нині діє як управління промисловості, транспорту та зв’язку головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Івано-Франківської ОДА.
4. 46 справ
5. 1944–1971 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів. Протоколи засідань технічної ради. Плани, річні звіти про виконану роботу на шляхах оборонного значення. Документи, виступи працівників з питань передового досвіду в шляховому будівництві. Постанови, протоколи про участь шляховиків в Республіканському конкурсі за кращі результати у виробництві та в конкурсах професійної майстерності. Листування з Управлінням шосейних доріг УРСР щодо
підготовки і утримання шляхів оборонного значення тощо.
8. Російською мовою
7.
1. Р-5
2. Відділ  комунального господарства виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області
3. Організований у 1939 р. як відділ комунального господарства виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих. У 1941 р., у зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією, припинив роботу. Відновив діяльність у липні 1944 р. У січні 1955 р., відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 41 від 04 січня 1955 р., реорганізований в обласне управління житлово-комунального господарства. У серпні 1955 р., згідно з постановою Ради Міністрів УРСР № 933 від 27 липня 1955 р. і наказом Міністра комунального господарства УРСР від 05 серпня 1955 р. управління реорганізовано в обласний відділ комунального господарства. На підставі рішення облвиконкому № 321 від 16 серпня 1976 р. відділ перейменовано в обласне управління комунального господарства виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих, з жовтня                 1977 р. – народних депутатів. Відповідно до наказу Міністерства житлово-комунального господарства УРСР № 153 від 01 серпня 1988 р. і рішення Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 04 жовтня 1988 р. управління комунального господарства і управління житлового господарства з 01 грудня 1988 р. об’єдналися в управління житлово-комунального господарства. Здійснювало керівництво і контроль за роботою установ і підприємств комунального господарства.
4. 79 справ
5. 1944-1990 рр.
6. 2010, 2015 рр.
7. Постанови бюро обкому КП/б/У та облвиконкому стосовно діяльності облкомунгоспу. Директиви Міністерства. Накази по облкомунгоспу з основної діяльності. Списки працівників. Акти приймання-передавання будинків військовою частиною. Проектні завдання стосовно будівництва водопроводу та газопостачання м. Івано-Франківськ; газопостачання м. Долина та м. Болехів.
8. Російською мовою
8.
1. Р-7
2. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Станіславської обласної Ради
депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області
3. Створений в 1939 р., як Станіславський обласний відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Станіславської обласної ради депутатів трудящих. У період нацистської окупації в 1941–1944 рр. припинив діяльність, у 1944 р. відновив роботу. У зв’язку з перейменуванням м. Станіслава на м. Івано-Франківськ, у 1962 р. перейменований на відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради депутатів трудящих (з 1977 р. обласної Ради народних депутатів). Відповідно до розпорядження Представника Президента України в Івано-Франківській області № 52 від 11 травня 1992 р. «Про утворення Івано-Франківської обласної державної адміністрації» створено управління охорони здоров’я облдержадміністрації, з 1 вересня 1994 р. існувало як Головне управління (Департамент) соціального захисту, медицини і маркетингу. Згідно з розпорядженням облдержадміністрації № 73 від 31 січня 1996 р. перейменоване в управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Підпорядковується обласній державній адміністрації та Міністерству охорони здоров’я України. Здійснює відповідно до законодавства державне управління та контроль у галузі охорони здоров’я, організовує надання медично-санітарної допомоги населенню, роботи органів медично-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, впроваджує заходи, спрямовані на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.
4. 68 справ
5. 1945 – 1957, 1967 – 1996 рр.
6. 2010, 2011, 2014  рр.
7. Накази Міністерства охорони здоров’я, Управління охорони здоров’я ОДА. Рішення звужених засідань облвиконкому. Кон’юктурні огляди з епідеміологічної захворюваності, про боротьбу з венеричними хворобами.  Порівняльні таблиці по народжуваності в області. Звіти про роботу медичних служб. Акти перевіряння облздороввідділу і акти знищення документів, що втратили своє значення.
8. Російською мовою
9.
1. Р-8
2. Відділ торгівлі виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області
3. Створений у 1939 р. як відділ торгівлі облвиконкому. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР № 697 від 02 червня 1955 р. і рішенням облвиконкому № 377 від 07 червня 1955 р.  відділ торгівлі реорганізований в управління торгівлі облвиконкому. Підпорядковувалося виконкому Івано-Франківської обласної ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – народних депутатів. На піідставі розпорядження представника Президента України в Івано-Франківській області № 52 від 11 травня 1992 р. «Про утворення Івано-Франківської обласної державної адміністрації та припинення діяльності виконкому Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів» утворено Івано-Франківську обласну державну адміністрацію, до якої управління торгівлі не ввійшло, а ліквідовано. Здійснювало керівництво, контроль та регулювання торгівлі в області.
4. 37 справ
5. 1944-1956 рр.
6. 2010, 2011, 2014 рр.
7. Постанови, рішення  Станіславського облвиконкому про розподіл контингентів і реалізацію продуктових товарів; про створення оперативних груп з контролю за створенням запасів промислових і продуктових товарів після відміни карткової системи; про  розвиток мережі громадського харчування. Накази Станіславського обласного торгового відділу.
Доповіді і інформації про стан торгівлі хлібом. Місячні звіти.
8. Російською мовою
10.
1. Р-11
2. Виконавчий комітет Станіславської  міської Ради депутатів трудящих,  м. Станіслав Станіславської  області
3. У жовтні 1939 року створене тимчасове міське управління, яке існувало до 20 грудня 1939 року. 21 грудня 1939 року на основі постанови облвиконкому був створений міський виконавчий комітет. В грудні 1940 року відбулися вибори до міської Ради депутатів трудящих. Під час окупації міста міська Рада тимчасово припиняла свою діяльність і відновила  її 28 липня 1944 року. Указом Президії  Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1962 року м. Станіслав перейменовано на м. Івано-Франківськ.
Згідно законів Української РСР «Про вибори» та «Міську Раду народних депутатів Української РСР»  з 03 по 19 квітня 1990 року на І організаційній сесії ХХІ скликання була обрана міська Рада народних депутатів в кількості 140 депутатів.
При виконкомі функціонують постійні комісії, громадські організації.
4. 3 справи
5. 1945 – 1950
6. 2010
7. Постанова звуженого засідання облвиконкому про реорганізацію евакогоспіталів. Інформація про діючий жіночий монастир в м. Станіславі. Інформація про закриття монастирів і передачі монастирських приміщень міськвиконкому.
8. Українською, російською мовою
11.
1. П-12
2. Городенківський райком Компартії України Івано-Франківська область
3. Див. П-3
14 січня  1940 р. постановою бюро обкому партії був затверджений склад  Городенківського райкому партії -9 чоловік.
Серед створених  в області у 1962 році колгоспно-радгоспних виробничих управлінь було і
Городенківське.
У вересні 1991 року Городенківський РК КПУ припинив свою діяльність.
4. 1 справа
5. 1982-1990 рр.
6. 2015 р.
7. Постанови бюро райкому партії з питань мобілізаційної роботи.
8. Російською мовою
12.
1. П-14
2. Верховинський  райком Компартії України Івано-Франківська область
3. Див. П-3
1941, 1944-1952 рр.  Жаб’ївський райком КП/б/У Станіславської області, смт. Жаб’є;
1953 р. – жовтень  1962 р. Жаб’ївський райком КП України Станіславської області;
листопад 1962 р. –  1991 р. Верховинський райком Компартії України Івано-Франківської області.
4. 1 справа
5.1969 – 1987 рр.
6. 2015 р.
7. Постанови бюро райкому партії з питань мобілізаційної роботи
8. Російською мовою
13.
1. П-30
2. Рогатинський райком Компартії України Івано-Франківська область
3. Див. П-3
Бюро обкому партії від 10 січня 1940 року затвердило склад Рогатинського райкому партії в кількості 9 чоловік.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Рогатинський район було ліквідовано з передачею його території у склад Галицького району.
Згідно постанови ЦК КП України від 31 грудня 1964 року бюро обкому партії від 30 січня 1965 року затвердило нову структуру Рогатинського райкому партії
У вересні 1991 року припинив свою діяльність
4. 1 справа
5. 1980-1988 рр.
6. 2015 р.
7. Документи райкому Компартії України з мобілізаційної готовності
8. Російською мовою
14.
1. П-32
2. Снятинський  райком Компартії України Івано-Франківська область
3. Див. П-3
Роки діяльності установи :
1940-1941, 1944-1952 рр. Снятинський  райком КП/б/У Станіславської області, м. Снятин;
1944-1991 рр. – Снятинський райком КП України Станіславської області, з листопада                 1962 року – Івано-Франківської області
4. 1 справа
5. 1982 – 1989 рр.
6. 2015 р.
7. Постанови бюро райкому Компартії України і виконавчої Ради народних депутатів і додатки до них.
8. Російською мовою
15.
1. П-34
2. Тисменицький райком Компартії України Івано-Франківська область
3. Див. П-3
Роки діяльності фондоутворювача 1940-1941, 1944-1959, 1966-1991
4. 1 справа
5. 1976 – 1989 рр.
6. 2015 р.
7. Постанови «Особлива папка» бюро райкому Компартії України і виконкому .
8. Російською мовою
16.
1. Н-37
2. Коломийське окружне староство, м. Коломия дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Діяли в період нацистської окупації (1941–1944 рр.). Дати утворення та ліквідації в документах фондоутворювачів не виявлено. Займалися керівництвом, організацією, наглядом, контролем за установами округів.
4. 3 справи
5. 1944 р.
6. 2021 р.
7. Списки осіб які служили в період нацистської окупації в німецькій армії, дивізії «СС Галичина» і працівників різних німецьких державних установ – жителів Косівського повіту Коломийського округу. Іменні списки німецьких, українських співробітників Коломийського окружного староства. Іменні списки осіб, які працювали в період нацистської окупації в різних установах Коломийського округу .
8. Українською, зустрічається німецькою мовою
17.
1. Н-39
2. Снятинська міська управа, м. Снятин дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Діяли у період нацистської окупації. Контролювали роботу підпорядкованих їм організацій і установ, внутрішній розпорядок міст, здійснювали санітарний нагляд. Займалися розглядом заяв громадян на отримання ордерів на житлові та торгівельні приміщення, заяв на зменшення розмірів сільгоспподатку, на отримання будівельних матеріалів для ремонту житлових приміщень; вирішували різні господарські питання
4. 2 справи
5. 1941-1944 рр.
6. 2021 р.
7. Списки членів української поліції, фольксдойче і райхдойче. Списки осіб, які вступили в українську фашистську дивізію «СС Галичина»
8. Українською мовою
18.
1. Н-40
2. Залучанська волосна управа, с. Залуччя Снятинського повіту дистрикту Галичина (період нацистської окупації )
3. Діяльність управ простежується за документами упродовж 1941–1944 рр. Займалися питаннями громадського, поліцейського, господарського і фінансового управління, вирішенням судових справ (запровадженням і дотриманням порядку в селянських господарствах, стягненням податків), утриманням хлібних запасних магазинів, запобіганням епідемій, опікувалися малолітніми сиротами, запобігали жебрацтву.
4. 2 справи
5. 1941-1943 рр.
6. 2021 р.
7. Списки вчителів і службовців німецьких установ. Списки власників торгових підприємств. Розпорядження про накладання штрафів за невиконання шляхових робіт. Заяви окремих осіб, членів сімей яких служили в дивізії «СС Галичина» про видачу їм талонів на одержання промислових товарів.
8. Українською мовою
19.
1. Н-41
2. Стецівська волосна управа, с. Стецева Снятинського повіту дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Див. Н-40
4. 3 справи
5. 1941-1944 рр
6. 2021 р.
7. Відозва «Українського Центрального Комітету» в Берліні і Кракові на передодні другої світової війни, яка закликала українських націоналістів до боротьби за «Самостійну Україну». Листування із Снятинським повітовим комісаріатом про надання допомоги сім’ям осіб які знаходяться на службі в дивізії «СС Галичина». Списки вчителів с. Стецева.
8. Німецькою мовою
20.
1. Н – 44
2. Окружний провід організації української націоналістичної молоді “Січ”,
м. Станіславі дистрикту Галичина (період нацистської окупації )
м. Станіслав
3. Створено 1941 р. Ліквідовано 1944 р.
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2005 р.
7. Тимчасовий статут і циркуляр обласного проводу “Січі”. Завдання організації,
її структура, загальні положення.
8. Українською мовою
21.
1. Н- 60
2. Коломийська міська управа, м. Коломия дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Див. Н-39
4. 28 справ
5. 1941-1944 рр.
6. 2021 р.
7. Заяви українських націоналістів про видачу їм характеристик для вступу в українську поліцію. Списки службовців німецьких окупаційних установ м. Коломия та «Українського окружного комітету». Список фольксдойче які проживали на території Коломийського округу. Заяви окремих осіб про видачу їм ордерів на житло і талонів на промислові товари. Листування з Коломийським відділом охоронної поліції про будівництво та маркування бомбосховищ в м. Коломия. Заяви керівників німецьких окупаційних установ і приватних осіб про надання їм робочої сили і транспорту для проведення санітарної очистки м. Коломия. Посвідчення громадян з місця роботи. Листування з біржею праці про направлення на роботу, звільнення і надання відпусток працівникам.
8. Українською, німецькою мовою
22 .
1. Н-71
2. Коломийська окружна команда української поліції, м. Коломия дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Діяльність установ простежується за документами упродовж 1943–1944 рр.
4. 4 справи
5. 1943 – 1944 рр.
6. 2021 р.
7. Листування відділу української поліції в м. Коломия з питань використання набоїв. Списки службовців поліції Коломийського повіту. Матеріали про особовий склад поліції.
8. Українською, німецькою мовою
23.
1. Н-73
2. Окружна команда української поліції в м. Городенка дистрикту Галичина
(період нацистської окупації)
3. Див. Н-71
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2021 р.
7. Листування окружної команди української поліції в м. Городенка з питань використання набоїв.
8. Українською, німецькою мовою
24.
1. Н- 104
2. Калуське окружне староство, м. Калуш дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Див. Н-37
4. 8 справ
5. 1941-1944 рр.
6. 2021 р.
7. Директивні вказівки і розпорядження  відділу просвіти при губернаторі Галицької області про реорганізацію Радянської системи просвіти на німецький лад. Список початкових і промислових шкіл Калуського округу. Листування з завідуючими шкіл про укомплектування їх викладачами. Статистичні звіти Калуського шкільного округу про наявність початкових і промислових шкіл, про кількість учнів в школах. Звітна доповідь завідуючого Калуською початковою німецькою школою про підсумки  1942/43 навчального року. Особова справа Квирини Кароліни, Кашовської Софії, Кушлика Симона. Листування з пенсійним управлінням у Варшаві про виплату пенсії Кушлик Олекксандрі.
8. Українською мовою
25.
1. Н-143
2. Станіславська міська управа, м. Станіслав дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Див. Н-39
4. 5 справ
5. 1940-1942 рр.
6. 2021 р.
7. Справа про проведення меліорації земельних ділянок у передмісті Станіславова, Княгинин, Гірка. Заяви пенсіонерів про виплату їм пенсій по старості. Особова справа Ліщинського Романа, Старчевської Юзефи, Старчевського Антона.
8. Українською мовою
26.
1. Н-144
2. Коломийське відділення націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини,
м. Коломия дистрикту Галичина (період нацистської окупації )
3. Дати утворення та ліквідації фондоутворювача в документах не виявлено.
Перше надходження – 1946 р.
4. 1 справа
5. 1942 р.
6. 2021 р.
7. Листування з будівельними організаціями про побудову дитячого будинку для німецьких дітей.
8. Українською, німецькою мовою
27.
1. Н-145
2. Коломийське відділення німецької охорон-ної поліції, м. Коломия дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Дати утворення і ліквідації установи в документах фондоутворювача не виявлено.
Перше надходження – 1946 р.
4. 1 справа
5. 1943 р.
6. 2021 р.
7. Посвідчення видані мешканцям м. Коломиї які служили в період німецької окупації              в 204-му батальйоні німецької охоронної поліції.
8. Німецька мова
28.
1. Н-146
2. Городенківське відділення Коломийського управління українсько-німецької
фашистської організації “Баудінст”№3/508, м. Городенка дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Дати утворення та ліквідації фондоутворювача в документах не виявлено.
Перше надходження – 1946  р.
4. 5 справ
5. 1943 р.
6. 2021 р.
7. Директивні вказівки Коломийського управління про внутрішній розпорядок, виховання і підготовку особового складу робочих груп організації «Баудинст» №3/508. Листування з
Коломийським управлінням про мобілізацію та звільнення осіб з робочих груп українсько-німецько-фашистської організації «Баудинст» №3/508. Місячні звіти  інспектора про умови праці робочих груп українсько-німецько-фашистської організації «Баудинст» №3/508. Списки членів українсько-німецько-фашистської організації «Баудинст» №3/508.
Списки членів робочої групи  українсько-німецько-фашистської організації «Баудинст» №3/508 розстріляних за втечу.
8. Українською, німецькою мовою
29.
1. Н-147
2. 5-й транспортний полк німецької армії м. Відень (період нацистської окупації )
3. Дати утворення та ліквідації фондоутворювача в документах не виявлено.
Перше надходження – 1946 р.
4. 4 справи
5. 1941-1943 рр.
6. 2021 р.
7. Накази командира 5-го транспортного полку. Доповідні записки про чисельність особового складу . Статистичні відомості про кількість військового транспорту. Іменний список особового складу полку.
8. Німецька мова
30.
1. Н – 148
2. Станіславське відділення націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини,               м. Станіслав дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Див. Н-144
4. 2 справи
5. 1942-1943 рр.
6. 2021 р.
7. Листування з  «СС – зондерштумбандфюрером» у Львові  про взяття на облік есесівців, які знаходяться в Станіславському окрузі.
Характеристики та анкетні дані на членів Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини.
8. Українська, німецька мови
31.
1. Р-191
2. Станіславська обласна контрактаційна заготівельна  контора Української республі-канської контори “Головрослинкаучук” Міністерства хімічної промисловості СРСР,
 м. Станіслав Станіславської області
3. Відповідно до постанови Ради Міністрів Союзу ССР № 2560 від 17 липня 1950 р., наказу Міністра хімічної промисловості від 17 серпня 1950 р. створена як Станіславська обласна контрактаційно-заготівельна контора «Головрослинкаучук». Підпорядковувалася Українській республіканській конторі «Головрослинкаучук». Здійснювала заготівлю від колгоспів насіння і коренів кок-сагизу. Відповідно до рішення Ради Міністрів Союзу ССР від 30 січня 1953 р. та наказу Міністра хімічної промисловості СРСР № 137 від 20 лютого 1953 р. контора припинила діяльність.
4. 2 справи
5. 1952 р.
6. 2015 р.
7. Плани заготівель контрактації насіння і коренів кок-сагизу по районах; агротехнічний звіт проведення посіву кок-сагизу районами області. Звіти заготівельних пунктів.
8. Російською мовою
32.
1. Н-193
2. Пост кримінальної поліції Дрогобицького  комісаріату прикордонної поліції
м. Долина, дистрикту Галичина (період нацистської окупації)
3. Дати утворення і ліквідації установи в документах фондоутворювача не виявлено.
Перше надходження – 1953 р.
4. 1 справа
5. 1944 р.
6. 2021 р.
7. Документи про оплату співробітникам поліцейського поста за відрядження.
8. Німецька, російська мови
33.
1. Р-212
2. Станіславська міжрайонна державна інспекція з визначення  врожайності Головної державної інспекції з визначення  врожайності Міністерства  сільського господарства  СРСР, м. Станіслав
3. Створені відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 501 від 11 березня 1947 р.  як міжрайонні державні інспекції з визначення врожайності. Підпорядковувались Головній державній інспекції з визначення врожайності при Держплані СРСР, з 06 лютого 1949 р. – Головній державній інспекції з визначення врожайності при Раді Міністрів СРСР, з червня 1953 р. – Головній державній інспекції з визначення врожайності Міністерства сільського господарства СРСР. Займалися визначенням врожайності, обліком посівних площ і сортових посівів у колгоспах і радгоспах. Контролювали виконання колгоспами та радгоспами державних завдань з підвищення врожайності. Ліквідовані відповідно до наказу Головної державної інспекції з визначення врожайності Міністерства сільського господарства СРСР № 4 від 24 лютого 1954 р.
4. 37 справ
5. 1947 – 1954 рр.
6. 2014 р.
7. Листування з Головдержінспекцією і обласними установами по питаннях визначення урожайності, обліку посівних площ і сортових посівів. Розроблені матеріали по оприлюдненню урожайності с/г культур. Зведені таблиці по урожайності сільськогосподарських культур в колгоспах. Відомості про посівні площі по підсобних і селянських господарствах. Плани урожайності І, ІІ, ІІІ груп.Звіти по урожайності.
8. Російською мовою
34.
1. Р-213
2. Галицька міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності Головної державної інспекції з визначення врожайності Міністерства сільського господарства СРСР,  м. Галич Галицького району Станіславської області.
3. Див. Р- 212
4. 23 справи
5. 1947 – 1953 рр.
6. 2014 р.
7. Звіти держінспектора (з доповідними записками) стосовно визначення урожайності І, ІІ, ІІІ груп сільгоспкультур; про перевірку стану озимих посівів після зимівлі по колгоспах. Доповідні записки по агротехніці.
8. Російською мовою
35.
1. Р -214
2. Коломийська міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності Головної державної інспекції з визначення врожайності Міністерства сільського господарства СРСР, м. Коломия Станіславської області
3. Див. Р-212
4. 17 справ
5. 1947 – 1953 рр.
6. 2014 р.
7. Інформації, доповідні записки і статзвіти Головній  Держінспекції. Листування з Головною Держінспекцією з визначення урожайності, облік посівних площ, втрату озимих, визначення урожайності. Звіти і доповідні записки з урожайності сільськогосподарських культур (зернобобових, круп’яних, тютюну, кок-сагизу, коноплі та технічних, овочевих, баштанних, кормових культур і картоплі). Статзвіти про розміри посівних площ.
8. Російською мовою
36.
1. Р-216
2. Городенківська міжрайонна державна інспекція з визначення врожайності Головної інспекції з визначення врожайнос-ті Міністерства сільського господарства СРСР, м. Городенка Городенківського району Станіславської області
3. Див. Р-212
4. 17 справ
5. 1947 – 1954 рр.
6. 2014 р.
7. Звіти і доповідні записки про урожайність сільськогосподарських культур в колгоспах, селянських господарствах, пояснюючі записки до підсумкових  звітів. Звіти з обліку посівних площ і результати перевіряння озимих посівів
8. Російською мовою
37.
1. Р-219
2. Калуський калійний комбінат Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Калуш Калуського району Станіславської області
3. Розпочав свою діяльність з 01 січня 1940 р. на базі націоналізованого акціонерного товариства по експлуатації калійних солей «ТЕСП». Під час нацистської окупації припинив діяльність. Відновив роботу в 1944 р. Підпорядковувався Головному управлінню гірничохімічної промисловості. Проводив геологорозвідувальні роботи, займався видобутком калійної солі і її переробкою на мінеральні добрива. Ліквідований у                   березні 1967 р.
4. 10 справ
5. 1952 – 1966 рр.
6. 2014 р.
7. Місячні статистичні звіти комбінату про виконання плану випуску продукції. Листування з Львівським філіалом інституту «Держміськхімпроект» стосовно розрахунку запасів солей і  координатам. Плани накопичення матеріальних цінностей у мобілізаційний резерв та листування по ним.
8. Російською мовою
38.
1. Р-245
2. Старший контролер Міністерства Державного контролю СРСР з використання і зберігання хлібопродуктів в Станіславській області м. Станіслав
3. Група старшого контролера Державного контролю за витрачанням і збереженням хлібопродуктів створена на основі Положення про Державний контроль за витрачанням і збереженням хлібопродуктів, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР № 2525 від 24 листопада 1946 р. Підпорядковувалася Міністерству державного контролю СРСР. Здійснювала контроль за витрачанням і збереженням хлібопродуктів в організаціях та підприємствах Міністерства заготівель та Міністерства харчової промисловості на території Станіславської області. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 699 від 06 березня 1951 р. і наказу Міністерства державного контролю СРСР № 308 від 28 березня 1951 р.  у  квітні 1951 р. фондоутворювач припинив діяльність.
4. 4 справи
5. 1948-1951 рр.
6. 2015 р.
7. Акти перевірки хлібопродуктів на пунктах Заготзерна.
8. Російською мовою
39.
1. Р-295
2. Виконавчий комітет Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів, м. Івано-Франківськ
3. Після вступу у Західну Україну Червоної Армії відповідно до постанови Військової Ради Українського Фронту від 3 жовтня 1939 р. в Станіславському воєводстві було створено обласне тимчасове управління, а після проголошення радянської влади на землях Західної України Народними Зборами в середині грудня 1939 р. був сформований обласний виконавчий комітет. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р. було створено Станіславську область. 15 грудня 1940 р. відбулися перші вибори до місцевих Рад області.14 січня 1941 р. на першій сесії обласної Ради депутатів трудящих був обраний
її виконавчий комітет. Під час тимчасової окупації області нацистськими загарбниками облвиконком припинив свою діяльність, поновив її у квітні 1944 р. у м. Снятині Станіславської області, а з 27 липня 1944 р. – у м. Станіславі.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1962 р. Станіславську область перейменовано в Івано-Франківську, відповідно облвиконком отримав назву виконавчий комітет Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих; з жовтня 1977 р. – виконавчий комітет Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів.
4. 464 справи
5. 1941, 1944–1991 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Постанови РНК СРСР, ЦК ВКП(б), РНК УРСР, ЦК КП(б)У, обкому КП(б)У і Станіславського облвиконкому. Постанови Ради 1-го Українського фронту і 38-ї Армії. Донесення райвиконкомів, керівників підприємств та організацій про дії ОУН-УПА на території Станіславської області. Директиви РНК СРСР і облвиконкому з питань діяльності уповноважених у справах російської православної церкви. Звіти: про церкви і молитовні будинки; з питань відбудови промислових підприємств Станіславської області; з питань забезпечення і облаштування сімей військовослужбовців. Постанови Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів УРСР, директиви Президії Верховної Ради УРСР з питань проведення виборів у місцеві органи влади. Матеріали щодо відведення земельних ділянок для потреб Прикарпатського військового округу. Протоколи засідань і  постанови звуженого складу облвиконкому. Рішення облвиконкому. Доповідні і спецповідомлення органів МВС про боротьбу зі злочинністю. Матеріали про працевлаштування громадян, що переселились з Польщі в Станіславську область. Матеріали про відведення земельних ділянок під спецоб’єкти. Щорічні плани розвитку народного господарства. Листування з Радою Міністрів УРСР та республіканськими міністерствами і відомствами, з органами державної безпеки, з виконкомами районних Рад депутатів трудящих з питань переселення колгоспників в інші області та щодо претензій громадян іноземних держав на майно, що знаходиться на території області. Постанови республіканської надзвичайної  протиепідемічної комісії тощо.
8. Українською, частково російською мовою
40.
1. Р-296
2. Станіславський  державний республіканський лісозаготівельний і деревообробний трест  “Станіславліспром” Міністерства лісової і паперової промисловості УРСР, м. Станіслав Станіславської області (О.А.Ф. )
3. Станіславський державний лісозаготівельний промисловий трест «Станіславліспром» організований на підставі наказу Народного Комісара лісової промисловості УРСР № 119 від 10 квітня 1944 р. Підпорядковувався Народному Комісаріату лісової промисловості, з 1946 р. – Міністерству лісової промисловості УРСР. З 1950 р. перейменовано на Станіславський державний республіканський лісозаготівельний і деревообробний трест «Станіславліспром» Міністерства лісової і деревообробної промисловості, з 1952 р. – лісозаготівельний трест, з 1953 р. – промисловий трест, з 1956 р. – Міністерства лісової промисловості УРСР. З квітня 1957 р. підпорядковувався Станіславському раднаргоспу. Відповідно до постанови Станіславського раднаргоспу від 15 грудня 1959 р. «Станіславліспром» реорганізований у державний лісовий, лісозаготівельний і деревообробний трест «Станіславліс». Підпорядковувався Управлінню лісового господарства, лісової і деревообробної промисловості Станіславського (з листопада 1962 р. – Івано-Франківського) раднаргоспу. Відповідно до постанови Івано-Франківського раднаргоспу № 6 від 03 січня 1963 р. трест «Станіславліс» з 11 січня 1963 р. перейменовано на трест «Прикарпатліс». З 1966 р. підпорядковувався Міністерству лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості УРСР, з 1969 р. – Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР № 422 від 31 серпня 1971 р. і наказу Мінліспрому УРСР № 213 від 29 вересня 1971 р. трест «Прикарпатліс» реорганізований у комбінат «Прикарпатліс». Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 399 від 13 травня 1975 р., постанови Ради Міністрів УРСР № 325 від 03 липня 1975 р., наказу Мінліспрому СРСР № 190 від 08 серпня 1975 р. і наказу Мінліспрому УРСР № 176 від 28 липня 1975 р. комбінат реорганізований у Прикарпатське виробниче лісозаготівельне об’єднання «Прикарпатліс». Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР № 631 від 28 грудня 1977 р., Указу Президії Верховної Ради УРСР від 15 вересня 1977 р. і наказу Мінліспрому УРСР № 13 від 11 січня 1978 р. об’єднання перейменовано на Прикарпатське виробниче лісозаготівельне об’єднання «Прикарпатліс» ім. 60-річчя Радянської України. На підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 04 листопада 1980 р. і наказу Мінліспрому СРСР № 60 від 24 лютого 1982 р., наказу Мінліспрому УРСР № 79 від 14 квітня 1982 р. об’єднання перейменовано на Прикарпатське ордена Трудового Червоного Прапора виробниче лісозаготівельне об’єднання «Прикарпатліс» ім. 60-річчя Радянської України Міністерства лісової і деревообробної промисловості. Відповідно до наказу Державного комітету УРСР з деревообробної промисловості № 19 від 07 квітня 1992 р. об’єднання було ліквідовано і на його базі на добровільних засадах створено Лісопромислове об’єднання «Прикарпатліс». Підпорядковувалося Державному комітету УРСР з деревообробної промисловості, з 1995 р. – Міністерству лісового господарства України.  На підставі Указу Президента України № 224/94 від 11 травня 1994 р., наказу Фонду державного майна України від 28 лютого 1996 р. створена холдингова компанія на базі лісопромислового об’єднання «Прикарпатліс». Згідно з актом від 18 листопада 1996 р. всі активи і пасиви об’єднання «Прикарпатліс» були передані холдинговій компанії «Прикарпатліс» (об’єднання ліквідоване відповідно до рішення засновників об’єднання від 08 липня 1996 р.). На підставі рішення засновників лісопромислового об’єднання «Прикарпатліс» від 27 лютого 2001 р. відновлено роботу лісопромислового об’єднання «Прикарпатліс». Згідно з наказом Держкомполітики України № 212 від 22 травня 2001 р. об’єднання перейменовано на Державне лісопромислове підприємство «Прикарпатліс». Займалося виробничою та підприємницькою діяльністю в галузі деревопереробки, ефективним та раціональним використанням лісосировинних ресурсів.
4. 17 справ
5. 1944- 1954 рр.
6. 2011 р.
7. Плани Наркомлісу УРСР по заготівлі спецдеревини, укупорки і ін. плани спецзаготівлі. Журнал обліку диверсій. Листування з Міністерством УРСР, підприємствами тресту про матеріальні збитки тресту і його підприємствам  заподіяні озброєними бандами: пошкодження мостів, доріг колій, підпалення лісозаводу і складу з дровами, викрадення продуктів і промислових товарів, порушеня телефонного зв’язку. Доповідні записки і спецповідомлення ліспромгоспів тресту про аварії, пожежі, грабунки і акти з матеріалами розслідування. Політінформації ліспромгоспів тресту з питань політико-виховної роботи з кадрами.
8. Російською мовою
41.
1. Р-302
2. Головне управління статистики в Івано-Франківській області,
м. Івано-Франківськ
3. У зв’язку з утворенням у грудні 1939 р. Станіславської області було створено Управління статистики уповноваженого Держплану СРСР по Станіславській області. У серпні 1948 р. Управління статистики перейменовано в Статистичне управління Станіславської області, а в листопаді 1962 р. у зв’язку з перейменуванням області в Івано-Франківську – в Статистичне управління Івано-Франківської області. Здійснювало статистичний облік, проводило збирання різноманітної статистичної інформації за окремими програмами і завданнями на території області та безпосередньо підпорядковувалось Центральному статистичному управлінню при Раді Міністрів УРСР, водночас було підзвітним і ЦСУ СРСР. З 1987 р. статистичне управління перейменовано в Івано-Франківське обласне управління статистики Державного комітету УРСР зі статистики, а 15 квітня 2004 р. – в Головне управління статистики в Івано-Франківській області.
4. 304 справи
5. 1945–1991 рр.
6. 2007 р.
7. Постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) про перепинення фактів приписок до державної звітності підприємств щодо виконання планів, про заходи з удосконалення статистики врожайності сільгоспкультур, про товарообіг і заготівлю сільськогосподарських продукції, про проведення Всесоюзного перепису населення. Вказівки ЦСУ СРСР щодо організації обліку та звітності по статистиці промисловості. Річні звіти: про роботу вантажного автотранспорту; про природній приріст населення області; про кількість робітників та службовців; про фонд заробітної плати підприємств зв’язку, залізничного транспорту і хімічної промисловості. Квартальні і місячні звіти з розвитку промисловості, житлового фонду. Доповідні записки про плани підприємств нафтової і вугільної промисловості області. Стисла історична довідка про запаси сильвініту Калуського родовища. Розпорядження Ради Міністрів СРСР про проведення статистичних розвідок щодо вікового складу дорослого населення області, про смертність населення по районах області. Баланси трудових ресурсів за 1950–1960-ті рр. Звіти промислових підприємств про виконання норм та про витрати палива, теплової енергії. Звіти: по торгівлі, постачанню та фінансах; про кількість населення працездатного віку; про виробничий травматизм; про капітальне будівництво 1970–1990-х рр. Звіти промислових підприємств з основної
діяльності тощо.
8. Російською мовою, з 1991 р. – українською мовою
42.
1. Р- 305
2. Відділ шосейних доріг Станіславської області Управління шосейних доріг УРСР Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР, м. Станіслав Станіславської області
3. Створений у листопаді 1939 р. Підпорядковувався Управлінню шосейних доріг УРСР та Міністерству автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР. До функцій входило будівництво, ремонт та утримання в належному стані шляхів республіканського і обласного значення. Ліквідований з 01 січня 1955 р. відповідно до постанови Ради Міністрів № 2459 від 14 грудня 1954 р. і наказу Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг № 723 від 21 грудня 1954 р.
4. 4 справи
5. 1952, 1954 рр.
6. 2011 р.
7. Акти огляду доріг та титульні списки по будівництву та ремонту доріг та мостів. Листування з Прикарпатським військовим округом та військовими частинами з питань виконання дорожньо – будіввельних робіт. Листування з Управлінням шосейних доріг УРСР з питань будівництва доріг і мостів союзного значення, графіки на відновлення мостів.
8. Російською мовою.
43.
1. Р- 332
2. Прокурор Чернелицького району, смт. Чернелиця Станіславської області
3. Прокурори районів в Станіславській області створені після приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР у 1939 р. Підпорядковувалися Генеральному прокурору УРСР та обласній прокуратурі. Відповідно до поставлених завдань прокурори виконували такі функції: нагляд за дотриманням і виконанням законів органами державного управління, підприємствами, організаціями, посадовими особами та громадянами країни; боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями, розслідування злочинів, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочин, забезпечення невідворотності відповідальності за скоєне правопорушення. На підставі указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. «Про укрупнення сільських районів Української РСР» ліквідовано одинадцять прокурорів районів.
4. 21 справа
5. 1951 – 1955 рр.
6. 2011 р.
7. Плани роботи прокурора області і району. Статистичні звіти прокурора. Довідки прокурора району про стан боротьби з злочинністю. Матеріали по надзору за органами міліції. Акти перевірки роботи прокуратури. Доповідні записки, спецдонесення прокурора.
8. Російською мовою
44.
1. Р-333
2. Прокурор Войнилівського району,  смт. Войнилів  Станіславської області
3. Див. Р-332
4. 18 справ
5. 1948 – 1954 рр.
6. 2011 р.
7. Статистичні звіти про роботу прокуратури. Огляди і аналізи виконання планових завдань.
8. Російською мовою
45.
1. Р-334
2. Прокурор Кутського району, смт. Кути  Станіславської області
3. Див. Р-332
4. 5 справ
5. 1952 – 1954 рр.
6. 2011 р.
7. Спецдонесення прокурора району про грубі порушення соцзаконності; про виконання наказів Генерального прокурора СРСР і фактах порушень законів. Оперативно статистичні звіти .
8. Російською мовою
46.
1. Р-337
2. Прокурор Жовтневого районут, смт. Жовтень  Станіславської області
3. Див. Р- 332
4. 18 справ
5. 1945 – 1954 рр.
6. 2011 р.
7. Місячні статистичні звіти про роботу районної прокуратури та акти перевірки РО МВД. Доповіді про виконання наказів Генерального прокурора СРСР, директивні вказівки по ним, спецдонесення. Документи інструктивно-методичної роботи по судовому надзору. Акти перевірок камер попереднього ув’язнення (КПЗ)з питань законності утримання громадян під охороною; райвідділу міліції.
8. Російською мовою
47.
1. Р- 357
2. Уповноважений Міністерства заготівлі СРСР в Станіславській області, м. Станіслав Станіславської області  ( О.А.Ф. )
3. Почав діяльність в 1940 р. Підпорядковувався Народному Комісаріату заготівель СРСР, а з 1946 р. – Міністерству заготівель СРСР. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 1011 від 11 квітня 1953 р. Міністерство заготівель СРСР було об’єднано з Міністерством сільського господарства і отримало назву – Міністерство сільського господарства і заготівель, а в районах, області – Управління сільського господарства і заготівель. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР № 2980 від 21 грудня 1953 р. знову створено Міністерство заготівель СРСР, а з 01 січня 1954 р. відновив роботу Уповноважений Міністерства заготівель СРСР в Станіславській області. Здійснював контроль за роботою районних уповноважених і заготівельних організацій з виконання державних планів заготовок сільськогосподарських продуктів і сировини. В його підпорядкуванні знаходились підприємства із зберігання та переробки зернових продуктів з первинної переробки льону та конопель. Ліквідований відповідно до наказу Міністерства заготівель СРСР                                 від 31 березня 1956 р.
4. 48 справ
5. 1946 – 1956 рр.
6. 2014 р.
7. Постанови Ради Міністрів СРСР, УРСР, ЦК КПРС та ЦК КПУ, Станіславського обкому КП України і облвиконкому про заготівлю сільськогосподарських продуктів. Плани хлібозаготівель. Звіти по зерну, постачанню м’яса, шерсті. Матеріали по визначенню урожайності.
8. Російською мовою
48.
1. Р-358
2. Станіславська обласна контора Української республіканської контори із заготівлі та збуту тваринної сировини (“Заготживсировина”) Міністерства заготівлі СРСР,
м. Станіслав Станіславської області ( О.А.Ф.)
3. Створена в 1940 р. як Станіславська обласна контора Української республіканської контори із заготівлі і збуту тваринницької сировини «Заготтваринсировина» Міністерства заготівель СРСР. В період нацистської окупації 1941–1944 рр. припинила діяльність, 16 червня 1944 р. відновила роботу в м. Снятин, з 10 серпня 1944 р. переведена в м. Станіслав. Підпорядковувалася Українській республіканській конторі «Заготтваринсировина». Займалася організацією на території області державних заготовок шкіряної, хутряної сировини, вовни, хутра тощо. Відповідно до постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР № 96 від 24 січня 1956 р. припинила діяльність.
4. 20 справ
5. 1944 – 1954 рр.
6. 2014 р.
7. Витяг з протоколу Станіславського обкому КП/б/У про підготовку кадрів для промисловості і сільського господарства. Накази керуючого облконтролю. Річні і квартальні звіти заготівлі шкірсировини і шерсті.
8. Російською мовою
49.
1. Р-366
2. Станіславський обласний комітет товариства Червоного Хреста, м. Станіслав
Станіславської області
3. Розпочав роботу в серпні 1944 р. як Станіславський обласний комітет товариства Червоного Хреста УРСР, з листопада 1962 р. – Івано-Франківський комітет. Даних про функціонування Обкому в довоєнний період немає. Відповідно до постанови правління Товариства Червоного Хреста України № 2 від червня 1996 р. обком перейменовано на Івано-Франківську обласну організацію Товариства Червоного Хреста. Здійснює медично-санітарну допомогу самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям-сиротам, інвалідам та іншим верствам населення, сприяє реалізації програм місцевих органів державної влади, спрямованих на охорону здоров’я і надання допомоги малозабезпеченим людям.
4. 11 справ
5. 1957 – 1967 рр.
6. 2014 р.
7. Звіти по санітарно-оборонній роботі.
8. Російською мовою
50.
1. Р-370
2. Виконавчий комітет Кутської районної Ради депутатів трудящих, смт. Кути  Кутського району Станіславської області
3. В жовтні 1939 року створене повітове тимчасове управління, яке існувало до 20 грудня 1939 року. 21 грудня  на основі постанови облвиконкому створений повітовий виконавчий комітет. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 17 січня 1940 р. на території Станіславської області замість 10 повітів створено 37 районів, в т.ч. Кутський .
У лютому 1940 р. облвиконком затвердив склад відповідних виконавчих комітетів, які проіснували до перших виборів районних рад депутатів трудящих у грудні 1940 р. в області. Після звільнення області від нацистських окупантів у 1944 р. відновив роботу Кутський райвиконком.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 року район ліквідовано.
4. 12 справ
5. 1944 – 1957 рр.
6. 2010 р.
7. Довідка про боротьбу з повстанцями ОУН-УПА. Зведення про кількість молитовних будинків, церков по району та кількість віруючого населення. Список священників.
8.  Російською мовою
51.
1. Р-388
2. Уповноважений Ради в справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР в Станіславській області,  м. Станіслав Станіславської області
3. Організоване у 1944 р. як Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді Народних Комісарів СРСР, з 1947 р. – при Раді Міністрів СРСР. З 1966 р. існує як Уповноважений Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР, з 1992 р. – відділ у справах релігій облдержадміністрації, з 1993 р. – відділ у справахнаціональностей, міграцій та культів облдержадміністрації.
Відповідно до розпорядження Президента України № 10/96-рп від 12.01.1996 р. «Про впорядкування структури місцевих державних адміністрацій», листа Кабінету Міністрів України № 28-338/98 від 05.02.1996 р. з питання реорганізації відділу облдержадміністрації у справахнаціональностей, міграцій та культів розпорядженням Івано-Франківської облдержадміністрації № 340 від 15.05.1996 р. ліквідовано і на його базі утворено управління у справах релігій та відділ у справахнаціональностей та міграцій.
Згідно з розпорядженням облдержадміністрації № 539 від 22.06.1998 р. управління у справах релігій та відділ у справахнаціональностей та міграцій було об’єднано в управління у справах національностей, міграцій та релігій.
На підставі розпорядження облдержадміністрації № 496 від 12.08.2008 р. «Про ліквідацію управління у справах національностей, міграцій та релігій» управління було ліквідоване, його функції передано головному управлінню правової роботи та внутрішньої політики.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 105 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України № 179 від 12 березня 2005 р. «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» головне управління правової роботи та внутрішньої політики було ліквідоване, його функції в частині міжконфесійних, міжнаціональних відносин, взаємодії з релігійними організаціями, громадськими організаціями національних меншин та етно-культурних і просвітницьких товариств перейшли до новоствореного управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
4. 48 справ
5. 1945-1983 рр.
6. 2010, 2013 рр.
7. Інформації про об’єднання церков. Діяльність молитовних домів. Листування  стосовно діяльності релігійних культів області. Матеріали з питань релігії
8. Російською мовою
52.
1. Р-389
2. Уповноважений Ради в справах православної церкви при Раді Міністрів СРСР  в  Станіславській області, м. Станіслав Станіславської області
3. Діяльність установи простежується упродовж 1944–1966 рр.
Перше надходження – 1956 р., останнє – 1970 р.
4. 25 справ
5. 1944-1965 рр.,
6.2010, 2013 рр.
7.Звіти і інформації  про діяльність російської православної церкви. Листування
8. Російською мовою
53.
1. Р-401
2. Виконавчий комітет Рожнятівської районної Ради депутатів трудящих,
смт. Рожнятів Рожнятівського району Станіславської області
3. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 17 січня 1940 р. на території Станіславської області замість 10 повітів створено 37 районів, у лютому 1940 р. облвиконком затвердив склад відповідних виконавчих комітетів, які проіснували до перших виборів районних рад депутатів трудящих у грудні 1940 р. в області. Після звільнення області від нацистських окупантів у 1944 р. відновили роботу 36 райвиконкомів (Новицький район об’єднався з Калуським). Указами Президії Верховної Ради УРСР 1957, 1959, 1962 рр. було ліквідовано 29 районів. На їх місці в області створено 6 укрупнених сільських районів: Богородчанський, Галицький, Городенківський, Калуський, Коломийський, Косівський та промисловий Верховинський, який в жовтні 1963 р. був ліквідований. Тоді ж був створений Долинський промисловий район. У 1965 р. в області додатково створено ще 5 нових районів: Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький, а в 1966 р. – Верховинський та Івано-Франківський. Райвиконкоми, як виконавчі органи районних рад депутатів трудящих, проводять організаційно-господарську, адміністративну та соціально-культурну роботу в масштабах району.
4. 38 справ
5. 1947 – 1975 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому і документи до них. Інформації про діяльність православної церкви і релігійний рух в районі. Списки єговістів, молитовних будинків.
8. Українською мовою
54.
1. Р-409
2. Виконавчий комітет Рогатинської районної Ради депутатів трудящих, м. Рогатин Рогатинського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 36 справ
5. 1968-1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Інформації Уповноваженому Ради у справах релігій про релігійну обстановку в районі
8. Російською, українською мовою
55.
1. Р-437
2. Виконавчий комітет Солотвинської районної Ради депутатів трудящих,
смт. Солотвин Солотвинського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 6 справ
5. 1944 – 1958 рр.
6. 2010
7. Інформація військового трибуналу на осіб, побавлених виборного права.Відомості про наявність в районі костелів, церков і списки священників. Списки спецпоселенців, що повернулися з спецпоселень в район.  Інформація про облік  і реалізацію майна , конфіскованого у виселених з району селян.
8. Російською, українською мовою
56.
1. Р- 477
2. Виконавчий комітет Богородчанської районної Ради депутатів трудящих,
смт. Богородчани Богородчанського району Станіславської області
3. Див. Р- 401
4. 28 справ
5. 1957-1991
6. 2010
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Список відібраних держфондівських будинків для передачі колгоспам Одеської області і листування щодо спецпоселенців. Довідки спецпоселенцям.
8. Російською, українською мовою
57.
1. Р-492
2. Управління легкої промисловості виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області
3. Створене у 1939 р. У період нацистської окупації припинило діяльність. У липні 1944 р. відновило роботу. Контролювало, фінансувало та розробляло виробничі плани підлеглих підприємств. Ліквідоване з 01 січня 1955 р. відповідно до наказу «Укршкірвзуттятресту» № 1098 від 26 грудня 1954 р
4. 7 справ
5. 1949-1954 рр.
6. 2010 р.
7. Накази обласного управління легкої промисловості. Листування з підприємствами легкої промисловості
8. Російською, українською мовою
58.
1. Р-511
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Болехівської районної Ради депутатів трудящих, м. Болехів Болехівського району Станіславської області
3. Створений на підставі рішення виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 143 від 24 листопада 1939 р. Підпорядковувалися Міністерству фінансів УРСР, районним та міським виконкомам, Станіславському облфінвідділу. Займався складанням та затвердженням районних бюджетів, здійснювали керівництво і контроль за діяльністю бюджетних і господарських організацій з використання коштів, додержанням штатних розписів і фінансової дисципліни, здійснювали облік платників податків та їх збір з підприємств, організацій, установ та населення.
4. 1 справа
5. 1947 р.
6. 2010 р.
7. Рішення засідання райвиконкому стосовно діяльності райфінвідділу.
8. Російською мовою
59.
1. Р-539
2. Управління Міністерства юстиції УРСР в Станіславській області, м. Станіслав
3. Відповідно до наказу Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1939 р. при обласних радах депутатів трудящих були організовані Управління народного комісаріату юстиції УРСР. У жовтні 1939 р. створено Управління наркомату юстиції в Станіславській області. УНКЮ перебувало при обласній раді депутатів трудящих і по адміністративній лінії підпорядковувалося Наркомату юстиції УРСР. У зв’язку з окупацією території німецькими військами Управління наркомату юстиції припинило роботу 1 лютого 1941 р., і відновило діяльність в липні 1944 р.
Згідно з наказом Президії Верховної Ради УРСР від 30 серпня 1956 р. та постановою Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1956 р. Управління міністерства юстиції в Станіславській області ліквідовано, його функції були передані обласному суду.
Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР № 611 від 04 грудня 1970 р. утворено відділ юстиції Івано-Франківської ради депутатів трудящих. З 1977 р. працює як відділ юстиції виконавчого комітету обласної ради народних депутатів, з 1992 р. –управління юстиції Івано-Франківського облвиконкому, з 1993 р. –управління юстиції Івано-Франківської області, з 1999 р. – Івано- Франківське обласне управління юстиції.
 На підставі наказу Міністерства юстиції України № 139 від 18 жовтня 2005 р. «Про створення та повноваження ліквідаційної комісії по ліквідації відділів державної виконавчої служби обласного, районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції» відділи державної виконавчої служби були ліквідовані, а, згідно з наказом Департаменту державної виконавчої служби № 2 від 19 січня 2007 р. та наказом начальника Головного управління юстиції в Івано-Франківської області, створені знову.
На підставі наказу Міністерства юстиції України № 21/5 від 25 січня 2007 р. Івано-Франківське обласне управління юстиції реорганізовано у Головне управління юстиції в Івано-Франківській області. З 2015 р. існує як Головне територіальне управління юстиції. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 870 від 9 жовтня 2019 р. «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» та наказу Міністерства юстиції України № 3173/5 від 16 жовтня 2019 р. «Про утворення міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції України» територіальні органи Міністерства юстиції, зокрема Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області було ліквідовано, на його базі створено Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
4. 118 справ
5. 1944 – 1991 рр.
6. 2013 р.
7. Накази Міністерства юстиції УРСР і начальника УМЮ по області. Директивні вказівки УМЮ народним судам області по судовим і організаційним питанням. Доповідні записки про роботу органів юстиції і народних судів по області. Звіти про роботу судових органів і обласного Управління. Статзвіти, аналізи про роботу судів і розгляд кримінальних і цивільних справ, про роботу судових виконавців.
8. Російською мовою
60.
1. Р-584
2. Прокуратура Івано-Франківської області, м. Івано-Франківськ
3. Після звільнення території Станіславської області від нацистських загарбників у 1944 р.          у м. Станіславі було поновлено діяльність прокуратури Станіславської області. Архівні документи про функціонування облпрокуратури у довоєнний період відсутні. Станіславська обласна прокуратура була централізованим органом юстиції та підпорядковувалась безпосередньо прокуратурі УРСР. Станіславській обласній прокуратурі підпорядковувались міські, міжрайонні та районні прокуратури. Завдання і функції прокуратури області полягали в зміцненні соціалістичної законності та правопорядку, нагляді за виконанням законності всіма установами, підприємствами та організаціями, а також окремими посадовими особами та громадянами області. У листопаді 1962 р. у зв’язку з перейменуванням області в Івано-Франківську Станіславську обласну прокуратуру було перейменовано в прокуратуру Івано-Франківської області.
4. 407 справ
5. 1944–1991 рр.
6. 2009, 2021, 2022 рр.
7. Доповідні записки, адресовані прокурору УРСР, Генеральному прокурору України про діяльність прокуратури області за 1944–1994 рр.: про політичне становище в області; про наявність в області повстанців ОУН-УПА; про заходи УНКВС щодо ліквідації осередків і формувань ОУН-УПА. Оперативні статистичні звіти. Накази прокурора області. Огляди роботи міських та районних прокурорів стосовно нагляду за справами спецпоселенців за 1946, 1960–1970-ті рр. Протоколи обласних нарад районних прокурорів та документи до них.
Доповідні записки, адресовані прокурору СРСР та прокурору УРСР: з питань прокурорсько-слідчої роботи; про роботу районних прокуратур області. Звіти про комплектування, розподіл та підготовку прокурорсько-слідчих кадрів у системі прокуратури області. Звіти, адресовані Генеральному прокурору СРСР і прокурору республіки з питань нагляду за розслідуванням справ в органах держбезпеки. Інструктивні і методичні листи, орієнтування прокуратури області. Протоколи оперативних нарад народних слідчих. Доповіді, протоколи
міжвідомчих нарад у районах. Доповідні записки про боротьбу зі злочинністю серед неповнолітніх. Аналітичні матеріали щодо стану злочинності. Довідки: про кількість злочинів, скоєних по районах області; про перевіряння дотримання законності під час розгляду скарг спецпоселенців. Довідка прокуратури м. Івано-Франківська “Про результати вивчення причин зростання злочинності”. Аналітичні й інформаційні матеріали з питань нагляду за пенітенціарними установами. Статистичні звіти по справах про державні злочини. Доповідні записки і аналізи роботи по нагляду за дотриманням чинного законодавства про
національну безпеку за 1990-1991 рр. тощо.
Аналізи, огляди, узагальнення, інформаційні листи вищестоящих прокуратур.  Директивні вказівки прокурора області.
8. Російською мовою, з 1991 р. – українською мовою.
61.
1. Р-619
2. Планова комісія виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області
3. Рішенням виконкому Станіславської обласної Ради депутатів трудящих від 4 грудня 1939 року створена обласна планова комісія. З 30 червня 1940 року по квітень 1944 року робота перервана, і тільки у квітні 1944 року поновлено діяльність.
У 1988 році на базі обласної планової комісії створено Головне планово-економічне управління Івано-Франківського облвиконкому.
На виконання наказу Головного планово-економічного управління Івано-Франківського облвиконкому № 43 від 29 липня 1991 р.  «Про реорганізацію головного планово-економічного управління», ухвали V сесії Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів XXI скликання від 02 липня 1991 р. «Про реорганізацію структури державного управління області» Головне планово-економічне управління Івано-Франківського облвиконкому реорганізоване в Управління економіки Івано-Франківського облвиконкому.
Відповідно до розпорядження Представника Президента України в Івано-Франківській області № 52 від 11 травня 1992 р. «Про утворення Івано-Франківської обласної державної адміністрації та припинення діяльності виконкому Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів» та наказу начальника управління економіки № 1 від 05 червня 1992 р.  ліквідовано Управління економіки Івано-Франківського облвиконкому та створено Управління економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відповідно до рішення І сесії Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів ІІ демократичного скликання від 15 серпня 1994 р. ліквідовано Управління економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та створено Головне управління (департамент) економіки та промисловості виконкому Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів.
Згідно рішення V сесії Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів ІІ демократичного скликання від 01 липня 1995 р. припинено діяльність Головного управління (департаменту) економіки та промисловості виконкому Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів та створено Управління економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Згідно з розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 337 від 21 травня 1997 р.
Управління економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації і Управління промисловості та енергетики Івано-Франківської обласної державної адміністрації реорганізовано, на їх базі створено єдине управління економіки та промисловості обласної державної адміністрації. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 377 від 03 червня 1997 р. управлінню економіки та промисловості Івано-Франківської обласної державної адміністрації надано статус Головного.
Розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 539 від 22 червня 1998 р.  Головне управління економіки та промисловості Івано-Франківської обласної державної адміністрації  реорганізовано в Головне управління економіки, промисловості і власності обласної державної адміністрації.
Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 522 від 02 серпня 2000 р. Головне управління економіки, промисловості і власності Івано-Франківської обласної державної адміністрації реорганізовано в Головне управління економіки, промисловості і розвитку підприємництва Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 210   від 08 квітня 2004 р.  на базі Головного управління економіки, промисловості і розвитку підприємництва Івано-Франківської обласної державної адміністрації створено Головне управління економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Підпорядковувалось виконавчому комітету обласної Ради депутатів трудящих (з 1977 р.  – виконавчому комітету обласної Ради народних депутатів) та Державній плановій комісії Ради Міністрів УРСР (Держплану), з 1991 р. – виконавчому комітету обласної Ради народних депутатів та Міністерству економіки України, 1992–1994 рр. – обласній державній адміністрації та Міністерству економіки України, 1994–1996 рр. – виконавчому комітету обласної Ради народних депутатів та Міністерству економіки України, з 1996 р. – обласній державній адміністрації та Міністерству економіки України.
4. 92 справи
5. 1941, 1944-1991 рр.
6. 2010, 2015 рр.
7. Постанови Ради Народних комісарів СРСР і витяги з протоколів бюро Станіславського обкому КП(б)У.Рішення, постанови та розпорядження облвиконкому щодо діяльності планової комісії. Листування з Держпланом РМ по кадрах; про введення в дію нових потужностей; про розподіл і витрати природного газу по області; по народногосподарських планах. Річні, квартальні плани та звіти про електрифікацію області; розподіл і використання електроенергії та природного газу. Техніко-економічні основи розвитку міста та області. Зведений баланс трудових ресурсів.
8. Російською мовою, з 1991 р. – українською мовою.
62.
1. Р-628
2. Станіславський державний медичний інститут Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Станіслав Станіславської області
3. Створений як Станіславський Державний медичний інститут згідно до рішення Ради Народних Комісарів СРСР від 04 липня 1945 р. і відповідно до рішення Ради Народних Комісарів СРСР від 17 липня 1945 р. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я від 27 травня 1994 р. була створена Івано-Франківська державна медична академія. Підпорядковувалась Міністерству охорони здоров’я України. Здійснювала підготовку висококваліфікованих лікарів з глибокими теоретичними і необхідними практичними знаннями, проведення науково-дослідної роботи, підвищення кваліфікації лікарів.
4.  55 справ
5. 1945-1995 рр.
6. 2012, 2015 рр.
7. Документи про організацію в м. Станіславі державного медичного інституту. Накази по інституту. Доповіді про підсумки військової та військово-медичної підготовки студентів. Звіти про виконання науково-дослідницьких робіт по інституту. Експериментальні дослідження.  Відгуки та висновки на автореферати докторських і кандидатських дисертацій. Науково-дослідні роботи.
8. Російською мовою, з 1991 р. – українською мовою.
63
1.Ф. 631
2. Колекція метричних книг церков, костелів, синагог Станіславського воєводства
3. Колекцію створено Держархівом Івано-Франківської області у 1993 р. на базі метричних книг, які раніше зберігалися в різних фондах архіву (загалом 41 фонд).
Метричні книги надійшли до архіву від уповноваженого у справах Російської
православної церкви в Івано-Франківській області, обласного та районних відділів ЗАЦС (РАЦС), три книги – від Івано-Франківського обласного художнього музею. У 2007 р. до колекції включено 9 од. зб. з ф. 594 та 148 метричних книг,
які надійшли з обласного відділу РАЦС.
4. 49 справ
5. 1847–1933 рр.
6. 2008 р.
7. Метричні книги церков, костелів, синагог на території Станіславського воєводства.
Перелік населених пунктів для зручності подано за їх сучасним адміністративно-територіальним, в алфавітному порядку назв районів. Спершу подано метричні книги християнських церков греко-католицького обряду, у кінці – костелів у кількох містах і селах і синагоги у м. Станіславі (Івано-Франківську). Верховинський р-н: с. Голови – метрична книга церкви реєстрації смерті (1868–1932); с. Красноїлля – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1879–1931); села Полянки, Яблуниця – метрична книга церкви реєстрації смерті (1866–1931); Галицький р-н:села Водники, Дегова, Дубівці – метрична книга церкви реєстрації народження, смерті, шлюбу (1866–1933); села Жалибори, Кінашів – метрична книга церкви реєстрації смерті, шлюбу (1866–1931); села Підшумлянці, Скоморохи – метрична книга церкви реєстрації смерті, шлюбу (1866–1933); Городенківський р-н: с. Ко-
лінки – метрична книга церкви реєстрації народження (1882–1922); с. Поточище – метрична книга церкви реєстрації народження, смерті, шлюбу (1847–1932); с. Стрільче – метрична книга церкви реєстрації народження (1901–1933); села Хмелева, Чернелиця – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1875–1931); с. Чернелиця – метрична книга костелу реєстрації народження (1865–1931); Калуський р-н: с. Войнилів, Довпотів – метрична книга церкви реєстрації народження (1900–1933); с. Довгий Войнилів – метрична книга церкви реєстрації
шлюбу (1887–1931); с. Дубовиця – метрична книга церкви реєстрації народження (1868–1931); с. Слобідка – метрична книга церкви реєстрації шлюбу, смерті (1893–1933); Коломийський р-н: с. Баб’янка – метрична книга церкви реєстрації шлюбу, смерті (1884–1932); с. Ворона – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1890–1932); с. Підгайчики – метрична книга церкви реєстрації смерті (1890–1931); с. Турка – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1905–1932); Надвірнянський р-н: с. Делятин – метрична книга церкви реєстрації народження (1927–1933); с. Ланчин – метрична книга церкви реєстрації народження (1914–1932); м. Надвірна – метрична книга церкви реєстрації народження (1921–1932); м. Надвірна – метрична книга церкви реєстрації смерті (1915–1932); м. Надвір-
на – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1905–1931); Рогатинський р-н: с. Журів – метрична книга костелу реєстрації шлюбу (1883–1933); с. Луковець-Вишнівський – метрична книга церкви реєстрації народження (1903–1933); с. Явче – метрична книга церкви реєстрації народження (1911–1932); Рожнятівський р-н: с. Красне – метрична книга церкви реєстрації смерті, шлюбу (1868–1933); с. Погорілець – метрична книга церкви реєстрації смерті (1873–
1932); Снятинський р-н: с. Вовчківці – метрична книга церкви реєстрації народження (1915–1932); с. Заболотів – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1900–1932); с. Потічок – метрична книга церкви реєстрації смерті (1853–1933); с. Русів – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1907–1932); с. Стецева –метрична книга церкви реєстрації народження (1923–1932); с. Тучапи, Драгасимів – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1888–1933); Тисменицький р-н: с. Козина – метрична книга церкви реєстрації народження, смерті, шлюбу
(1893–1933); Тлумацький р-н: с. Долина (м. Тлумач, с. Олеша та ін.) – метрична книга церкви реєстрації смерті (1866–1932); с. Нижнів – метрична книга церкви реєстрації народження, шлюбу (1881–1887); с. Нижнів – метрична книга церкви реєстрації смерті (1891–1901); м. Болехів – метрична книга костелу реєстрації шлюбу (1893–1929); м. Івано-Франківськ – метрична книга катедри реєстрації народження (1928–1931); метрична книга синагоги реєстрації народження (1931); метрична книга синагоги реєстрації народження (1932–1933);
метрична книга синагоги реєстрації смерті (1931–1932); метрична книга синагоги реєстрації шлюбу (1932); метрична книга синагоги реєстрації шлюбу (1933); м. Коломия – метрична книга костелу реєстрації народження, смерті, шлюбу (села Коломийського і Косівського районів) – 1932; метрична книга костелу реєстрації народження (1926–1933).
8. Латинською, польською, українською мовами
64.
1. Р-740
2. Відділ в справах репатріації при виконавчому комітеті Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав
3. Діяльність установи простежується упродовж 1945–1953 рр.
Перше надходження – 1957 р., останнє – 1970 р.
4. 2 справи
5. 1945-1953 рр.
6. 2010, 2015 рр.
7. Інформації про репатріацію громадян. Відомості про працевлаштування репатрійованих
8. Російською мовою.
65.
1. Р-752
2. Жаб’ївський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1947 р. У 1962 р. Жаб’ївський район перейменовано у Верховинський. Нині Верховинський районний військовий комісаріат Івано-Франківської області об’єднано з Косівським районним військовим комісаріатом з місцезнаходженням у м. Косові.
4. 6 справ
5. 1947–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Протоколи звуженого засідання обласної і районної Рад депутатів трудящих за 1947 р. Довідки щодо військово-економічного стану Жаб’ївського району Станіславської області за 1947–1949 рр. Донесення про боротьбу із загонами ОУН-УПА в Жаб’ївському районі за 1948–1949 рр.
8. Російською мовою.
66.
1. Р-753
2. Станіславський обласний військовий комісаріат, з 1962 р. – Івано-Франківський обласний військовий комісаріат
3. Створено у жовтні 1939 р. після вступу Червоної Армії на територію Західної України. У 1941 р. у зв’язку з окупацією нацистськими військами території Станіславської області облвійськкомат тимчасово припинив свою діяльність і його документацію були передано ліквідкому, що знаходився у м. Бровари Київської області. У 1944 р. після звільнення Червоною Армією території Станіславської області від німецько-фашистських загарбників облвійськкомат поновив свою діяльність. У 1939 р. облвійськкомат підпорядковувався
Київському військовому округу; з 1944 по 1947 рр. – Львівському військовому округу; з 1947 по 2000 рр. – Червонопрапорному Прикарпатському військовому округу; з 2000 р. – Західному оперативному командуванню Збройних Сил України. Основними завданнями облвійськкомату є облік, довійськова підготовка та призов громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, ведення військово-мобілізаційної роботи, облік і оптимальне використання наявних кадрових ресурсів офіцерів, старшин, сержантів і солдат
запасу, транспорту і шляхово-ремонтної техніки підприємств, установ, організацій області, організація оборонно-масової та військово-патріотичної роботи серед військовозобов’язаних, призовників і допризовної молоді, здійснення військово-оборонних заходів тощо.
4. 152 справи
5. 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Донесення і зведення міськрайвійськкоматів про призов мешканців області в рамках загальної мобілізації воєнного часу за 1944–1945 рр. Донесення про кількість засуджених і відправлених у штрафні частини діючої армії. Звіти міськрайвійськкоматів про результати чергових призовів. Листування з міськрайвійськкоматами про персональний облік втрат рядового і сержантського складу Червоної Армії. Відомості про наявність промислових підприємств в області. Накази обласного військового комісара і облвійськкомату. Звіти про облік кадрового офіцерського складу. Донесення і рапорти про надзвичайні ситуації. Військово-економічні довідки по Станіславській області. Річні фінансові звіти і листування про грошове забезпечення. Донесення міськрайвійськкоматів про облік дезертирів військових частин. Статистичний і економічний опис території області. Донесення про бо-
ротьбу з ОУН-УПА на території області. Постанови і рішення звуженого складу облвиконкому про облік могил загиблих воїнів. Постанови, протоколи і рішення звужених засідань облвиконкому за 1960–1991 рр. Географічний опис території області. Іменні списки на команди, відправлені у військові частини згідно призову і документи на поповнення тощо.
8. Російською мовою.
67.
1. Р-755
2. Вигодський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 р.
Вигодський район ліквідовано, а населений пункт Вигода передано до складу Долинського району.
4. 14 справ
5. 1944–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви і розпорядження командування військового округу. Політдонесення
про політико-моральний стан офіцерів райвійськкомату і партійно-політичну роботу за 1944–1945 рр. Відомості про військово-економічний стан Вигодського району за 1946–1949 рр. Донесення про комсомольську роботу. Рішення звуженого засідання райвиконкому і відомості про облік братських могил за 1947–1949 рр. Відомості про облік втрат особового складу і матеріальне забезпечення сімей військовослужбовців за 1947–1948 рр.
8. Російською мовою.
68.
1. Р-756
2. Долинський об’єднаний районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено у 1944 р. Основні функції військкомату – ведення обліку, допризовна
підготовка та призов громадян на строкову військову службу, забезпечення мобілізаційної готовності резервістів та ін.
4. 10 справ
5. 1944–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти і відомості військкомату про роботу щодо призову і приписки військовозобов’язаних за 1944–1945 рр. Листування про мобілізацію військовозобов’язаних в діючу армію на звільненій від ворога території за 1944 р. Політдонесення про політико-моральний стан офіцерів райвійськкомату, партійно-політичну і комсомольську роботу за 1945–1948 рр. Директивні вказівки і звіти щодо обліку братських та індивідуальних могил військовослуж-
бовців за 1948–1949 рр. Листування про надзвичайні випадки і дисциплінарні порушення за 1949 р.
8. Російською мовою.
69.
1. Р-759
2. Рогатинський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. Надалі Рогатинський районний військовий комісаріат Івано-
Франківської області було об’єднано з Галицьким районним військовим комісаріатом з базуванням об’єднаного районного військкомату у м. Галичі.
4. 1 справа
5. 1946 р.
6. 2009 р.
7. Документи щодо військово-економічного стану Рогатинського району за 1946 р.
8. Російською мовою.
70.
1. Р-760
2. Бурштинський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Бурштинський район ліквідовано, а с-ще Бурштин ввійшло до складу Галицького району.
4. 11 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан офіцерів райвійськкомату і листування про партійно-комсомольську роботу за 1944–1948 рр. Статистичні звіти про облік військовозобов’язаних солдатів, матросів, сержантів і старшин запасу за 1944 р. Донесення про бойовий і кількісний склад райвійськкомату, листування про вивчення його особового складу за 1944 р. Листування про облік військовозобов’язаних. Списки дезертирів. Постанови звуженого засідання виконкому про проведення мобілізації. Накази і розпорядження облвійськкомату та Львівського військового округу за 1944 р. Військово-економічна довідка Бурштинського району за 1946–1948 рр. Методичні рекомендації, розклад занять з кадровим офіцерським складом за 1947 р.
8. Російською мовою.
71.
1. Р-762
2. Більшівцівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Більшівцівський район ліквідовано, а с-ще Більшівці увійшло до складу Галицького району.
4. 17 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про роботу військкомату за 1944 р. Зведення і звіти про призов і відправлення призовників за 1944 р. Відомості про наявність навчальних закладів щодо підготовки допризовників та осіб запасу 1927 р. народження. Листування з облвійськкоматом і донесення про боротьбу з повстанцями ОУН-УПА, вбивства та випадки дезертирства за 1944–1946 рр. Директиви облвійськкомату щодо атестації офіцерського складу і листування з питань атестації за 1945 р. Директиви і відомості щодо наявності і кількості бойової та навчальної зброї. Донесення про бойовий склад райвійськкомату за 1945 р. Директиви облвійськкомату про ресурси військовозобов’язаних за 1945 р.                      Донесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату. Довідки про військово-економічний стан району за 1946–1948 рр. Донесення проучасть працівників райвійськкомату в хлібозаготівельній кампанії за 1947 р. Листування з облвійськкоматом і органами прокуратури про розшук дезертирів за 1947 р.
8. Російською мовою.
72.
1. Р-763
2. Коломийський районний військовий комісаріат Станіславської області, з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт.
4. 27 справ
5. 1944–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Донесення про диверсійні і терористичні акти в Коломийському районі за 1944–1945 рр. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1944–1945 рр. Військово-економічні довідки району за 1945–1949 рр. Донесення про випадки дезертирства за 1945 р. Статистичні звіти про склад партійної організації райвійськкомату. Протоколи звужених засідань райвійськкомату за 1945–1958 рр. Рішення звужених засідань облвиконкому і Коломийського райвиконкому за 1968–1981 рр.
8. Російською мовою.
73.
1. Р-764
2. Коломийський міський військовий комісаріат Станіславської області, з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Див. Р-763
4. 72 справи
5. 1944–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Військово-економічні довідки Коломийського району за 1944–1967 рр. Накази і
розпорядження Коломийського міськвійськкомату, воєнкома і начальника гарнізону за 1944–1945 рр. Донесення про політико-моральний стан особового складу міськвійськкомату за 1944 р. Звіт про бойовий і кількісний склад міськвійськкомату за 1945 р. Політдонесення про політико-виховну, партійну і комсомольську роботу та спецпропаганду за 1947–1956 рр. Протоколи звужених засідань міськвиконкому за 1953–1967 рр. Рішення звужених засідань обласної, Коломийської міської і районної Ради про забезпечення мобілізації за 1964–1985 рр. Протоколи звужених засідань Коломийської міської Ради за 1986–1991 рр.
8. Російською мовою.
74.
1. Р-765
2. Печеніжинський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1946 р. з головною метою мобілізації призовників до лав Червоної Армії. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 р. Печеніжинський район ліквідовано, а с-ще Печеніжин увійшло до складу Коломийського району.
4. 14 справ
5. 1946–1954 р.
6. 2009 р.
7. Військово-економічні довідки Печеніжинського району за 1946–1948 рр. Постанови звужених засідань Станіславського облвиконкому за 1949 р. Протоколи звужених засідань Печеніжинського райвиконкому за 1950–1954 рр. Політдонесення і доповіді про політико-моральний стан у військових частинах, виховну, партійну і комсомольську роботу та спецпропаганду за 1949–1954 рр.
8. Російською мовою
75.
1. Р-766
2. Городенківський районний військовий комісаріат Станіславської області,
з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб при-
зовного віку на фронт. У 1999 р. Городенківський районний військовий комісаріат об’єднано зі Снятинським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Снятині.
4. 50 справ
5. 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкомату за 1944–1945 рр. Військово-економічна довідка Городенківського району за 1945–1948 рр. Постанови звужених засідань виконкомів Рад депутатів трудящих за 1951–1954 рр. Матеріали звужених засідань виконкомів за 1957–1962 рр. Плани робіт, рішення звужених засідань облвиконкому, райвиконкому і листування з різних питань за 1960–1991 рр.
8. Російською мовою.
76.
1. Р-767
2. Чернелицький районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 р. Чернелицький район було ліквідовано, а с-ще Чернелиця ввійшло до складу Городенківського району Станіславської області, з 1962 р. – Івано-Франківської області.
4. 3 справи
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості Чернелицького райвійськкомату про боротьбу з повстанцями ОУН-УПА за     1944 р. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу Чернелицького райвійськкомату за 1945 р. Військово-економічна довідка Чернелицького району за 1948 р.
8. Російською мовою.
77.
1. Р-768
2. Надвірнянський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. У 1999 р. Надвірнянський районний військовий комісаріат об’єднано з Богородчанським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Надвірній
4. 11 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви та інструкції облвійськкомату з фінансових питань за 1944–1945 рр. Донесення і листування про виконання нарядів щодо мобілізації військовозобов’язаних за 1944 р. Статистичні звіти щодо обліку військовозобов’язаних солдатів, матросів, сержантів і старшин запасу за 1945 р. Протоколи засідань військово-медичної комісії за 1945–1948 рр. Директиви облвійськкомату і копії директив штабу Львівського військового округу з питань
репатріації радянських громадян за 1945 р. Довідки про військово-економічний стан Надвірнянського району за 1945–1948 рр. Листування про взяття на облік і зняття з обліку військовозобов’язаних запасу за 1945 р. Повідомлення і списки загиблих, померлих військовослужбовців і тих, що пропали безвісти за 1946 р. Копії донесень про діяльність ОУН-УПА на території Надвірнянського району за 1947–1948 рр. Листування про облік втрат Червоної Армії за 1947 р.
8. Російською мовою.
78.
1. Р-769
2. Снятинський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Снятинський районний військовий комісаріат об’єднано з Городенківським районним військовим комісаріатом з базуванням військкоматому                    у м. Снятині
4. 53 справи
5. 1944–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про проведений призов військовозобов’язаних запасу за 1944–1945 рр.  Копії директивних вказівок облвійськкомату щодо особового складу райвійськкомату за 1944–1945 рр. Політдонесення про партійно-політичну роботу і проведення мобілізації у Снятинському районі за 1944 р. Директиви облвійськкомату і листування про розшук і облік нагороджених за 1944 р. Виписки з наказів про призначення і звільнення в запас за 1945 р. Донесення про бойовий і кількісний склад райвійськкомату за 1945 р. Листування про боротьбу з ОУН-УПА в Снятинському районі за 1945 р. Довідка про військово-економічний стан району за 1945–1948 рр. Донесення про випадки дезертирства за 1946 р. Протоколи звужених засідань виконкому обласної і Заболотівської районної Рад депутатів трудящих за 1944–1958 рр. Постанови і протоколи звужених засідань облвиконкому і Снятинського райвиконкому за 1953–1989 рр.
8. Російською мовою.
79.
1. Р-770
2. Яблунівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Яблунівський район було ліквідовано, а с-ще Яблунів ввійшло до складу Косівського району Івано-Франківської області. У 1999 р. Косівський районний військовий комісаріат об’єднано з Верховинським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Косові.
4. 4 справи
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Накази районного військового комісара за 1944–1946 рр. Військово-економічна довідка Яблунівського району за 1946 р. Політдонесення про політико-моральний стан і дисципліну за 1948 р.
8. Російською мовою.
80.
1. Р-771
2. Гвіздецький районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено в 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Гвіздецький район було ліквідовано, а с-ще Гвіздець увійшло до складу Городенківського району Івано-Франківської області. У 1999 р. Городенківський районний військовий комісаріат об’єднано із Снятинським районним військовим комісаріатом з базуванням військко-
мату у м. Снятині.
4. 16 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Статистичні звіти про особовий склад райвійськкомату за 1944–1945 рр. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату і партійно-політичну роботу за 1944–1948 рр. Накази обласного військового комісара з питань діяльності райвійськкомату за 1945 р. Огляд і довідки провійськово-економічний стан Гвіздецького району за 1945–1948 рр. Листування про нагородження і списки нагороджених військовослужбовців за 1945 р. Листування з облвійськкоматом про персональну справу офіцера райвійськкомату
Сахарова І.Л. за 1945 р. Періодичні доповіді про результати бойової і політичної підготовки за 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
81.
1. Р-772
2. Перегінський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня 1959 р. Перегінський район було ліквідовано, а с-ще Перегінськ увійшлодо складу Рожнятівського району Станіславської області, з 1962 р. – Івано-Франківської області. У 1999 р. Рожнятівський районний військовий комісаріат об’єднано із Калуським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Калуші.
4. 17 справ
5. 1944–1959 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1944–1945 рр.
Військово-економічна довідка Перегінського району за 1946 р. Листування з райвідділом НКВС УРСР та облвійськкоматом про випадки дезертирства за 1944–1945 рр. Постанови звужених засідань Перегінського райвиконкому за 1950–1959 рр. Алфавітні книги призовників 1933, 1934 і 1935 років народження за 1952 р. Рішення звуженого засідання Перегінського райвиконкому від 12 березня 1959 р. “Про підсумки листування з призовною дільницею громадян 1940 р. народження і завдання щодо підготовки до призову на 1959 р.”
8. Російською мовою.
82.
1. Р-773
2. Заболотівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Заболотівський район було ліквідовано, а с-ще Заболотів увійшло до складу Снятинського району Івано-Франківської області.
4. 20 справ
5. 1944–1955 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкомату за
1944–1951 рр. Військово-економічні довідки Заболотівського району за 1945–1949 рр. Звіти про проведення призову на строкову службу за 1944–1954 рр. Копії повідомлень за 1944 р. про загиблих і тих, хто пропав безвісти. Звіти і відомості про навчання військовозобов’язаних запасу та боротьбу з ОУН-УПА в районі за 1945–1946 рр. Списки комуністів і комсомольців за 1945 р. Повідомлення на померлого військовослужбовця Данилюка Д.К. за 1955 р.
8. Російською мовою.
83.
1. Р-774
2. Войнилівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Войнилівський район було ліквідовано, а с-ще Войнилів увійшло до складу Калуського району Івано-Франківської області.
4. 9 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкомату за 1944–1946 рр. Військово-економічна довідка Войнилівського району за 1948 р. Звіти про проведення призову на строкову службу за 1944 р. Директиви облвійськкомату і листування про бронювання робочої сили для народного господарства за 1944 р. Алфавітна книга обліку призовників до лав Червоної Армії за 1946 р. Книга наказів райвійськкомату за 1947 р.
8. Російською мовою.
84.
1. Р-775
2. Отинянський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1946 р. з першочерговим завданням обліку і призову військовозобов’язаних на строкову службу. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Отинянський район було ліквідовано, а с-ще Отиня ввійшло до складу Коломийського району Івано-Франківської області. У 1989 р. згідно з рішенням Верховної Ради України населеному пункту повернуто його історичну назву, що існувала до 1946 р. – Отинія.
4. 7 справ
5. 1946–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкомату за 1946–1954 рр. та про партійно-політичну і комсомольську роботу серед особового складу за 1946–1954 рр. Документи про випадки дезертирства і боротьбу з формуваннями ОУН-УПА на території Отинянського району за 1946 р.
8. Російською мовою.
85.
1. Р-776
2. Коршівський районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня 1959 р. Коршівський район було ліквідовано, а с. Коршів увійшло до складу Коломийського району Станіславської (з 1962 р. – Івано-Франківської) області.
4. 16 справ
5. 1944–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу військкомату за 1944–1954 рр. та про партійно-політичну і комсомольську роботу серед особового складу за 1946–1954 рр. Список військовослужбовців, заарештованих органами контррозвідки “CМЕРШ” на території Коршівського району за 1944 р. Довідка про військово-економічний стан Коршівського району за 1945 р. Донесення про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА за 1946 р. Відомості про надання допомоги сім’ям військовослужбовців, вручення повідо-
млень про загиблих та надання допомоги їх сім’ям за 1947–1948 рр. Відомості про благоустрій військових кладовищ за 1947 р.
8. Російською мовою.
86.
1. Р-777
2. Калуський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1945 р. з головною на той час метою виявлення, обліку і мобілізації
призовників на фронт. У 1999 р. Калуський районний військовий комісаріат об’єднано із Рожнятівським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Калуші.
4. 3 справи
5. 1945–1947 рр.
6. 2009 р.
7. Донесення про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА в Калуському районі за
1944–1947 рр.
8. Російською мовою
87.
1. Р-778
2. Тлумацький районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим на той час завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Тлумацький районний військовий комісаріат об’єднано із Тисменицьким районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у
м. Тисмениця.
4. 24 справи
5. 1944–1953 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви облвійськкомату та вказівки і звіти Тлумацького райвійськкомату про проведення призову рядового і сержантського складу за 1944 р. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату та про партійно-політичну і комсомольську роботу серед особового складу за 1944–1952 рр. Довідки про військово-економічний стан Тлумацького району за 1945–1949 рр. Донесення про випадки дезертирства за 1945 р. Алфавітні книги призовників 1933 і 1934 років народження за 1952–1953 рр.
8. Російською мовою.
88.
1. Р-780
2. Рожнятівський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Рожнятівський районний військовий комісаріат об’єднано з Калуським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Калуші.
4. 4 справи
5. 1944–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Списки мобілізованих військовослужбовців по Рожнятівському району за 1944–1945 рр. Військово-економічна довідка по Рожнятівському району за 1948 р. Рішення і постанови райвиконкому про підсумки приписки громадян за 1962 р.
8. Російською мовою.
89.
1. Р-781
2. Лисецький районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Лисецький район було ліквідовано, а с-ще Лисець увійшло до складу Богородчанського району Івано-Франківської області. В 1999 р. Богородчанський районний військовий комісаріат об’єднано із Надвірнянським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату                        у м. Надвірна.
4. 13 справ
5. 1944–1958 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з облвійськкоматом про надзвичайні випадки, про моральний стан особового складу райвійськкомату за 1944–1945 рр. Вказівки облвійськкомату і плани райвійськкомату про розшук призовників за 1945 р. Військовоекономічні довідки по Лисецькому району за 1945–1947 рр. Протоколи засідань звуженого складу Станіславського облвиконкому і Лисецького райвиконкому за 1955–1958 рр.
8. Російською мовою.
90.
1. Р-782
2. Солотвинський районний військовий комісаріат Станіславської області,
з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня 1959 р. Солотвинський район було ліквідовано, а с-ще Солотвина ввійшло до складу Богородчанського району Івано-Франківської області. В 1999 р. Богородчанський районний військовий комісаріат об’єднано з Надвірнянським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Надвірна.
4. 6 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення політвідділу облвійськкомату про боротьбу з ОУН-УПА і директивні вказівки політвідділу за 1944–1945 рр. Донесення про економічний стан Солотвинського району за 1945–1948 рр. Політдонесення начальнику політвідділу облвійськкомату про політичну роботу і стан дисципліни серед особового складу райвійськкомату за 1945 р.
8. Російською мовою.
91.
1. Р-783
2. Обертинський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Обертинський район було ліквідовано, а с-ще Обертин ввійшло до складу Городенківського району Івано-Франківської області. У 1999 р. Городенківський районний військовий комісаріат об’єднано зі Снятинським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Снятині.
4. 8 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення і доповідні про політико-моральний стан серед військовослужбовців, політико-виховну, партійну і комсомольську роботу та спецпропаганду за 1944–1946 рр. Директиви облвійськкомату про боротьбу з ОУН-УПА за 1945 р. Доповідні про випадки дезертирства серед військовозобов’язаних, списки дезертирів за 1945 р. Військово-економічна довідка по Обертинському району за 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
92.
1. Р-784
2. Тисменицький районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Тисменицький районний військовий комісаріат об’єднано із Тлумацьким районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Тисмениці.
4. 55 справ
5. 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки облвійськкомату про бронювання робочої сили за 1944 р.
Листування і облікові документи щодо розшуку військовозобов’язаних за 1944 р. Акти ревізії фінансового господарства за 1944 р. Політдонесення про мобілізацію військовозобов’язаних мешканців району за 1944 р. Книга видачі свідоцтв про звільнення від призову на строкову службу в період реєстрації за 1944 р. Звіти про проведений призов серед військовозобов’язаних за 1944 р. Довідки про військово-економічний стан Тисменицького району за 1945–1948 рр. Доповідні про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА на території
району за 1945–1948 рр. Політдонесення про моральний стан особового складу, партійно-політичну і комсомольську роботу серед особового складу райвійськкомату за 1945–1948 рр. Списки дезертирів за 1945–1948 рр. Протоколи засідань військово-медичної комісії за 1947 р. Протоколи засідань звуженого складу Станіславського (Івано-Франківського) облвиконкому і Тисменицького райвиконкому за 1960–1979 рр. Рішення звужених засідань облвиконкому і райвиконкому за 1980–1991 рр.
8. Російською мовою
93.
1. Р-785
2. Яремчанський районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Яремчанський район було ліквідовано, а м. Яремча (з 2006 р. – Яремче) ввійшло до складу Богородчанського району Івано-Франківської області. У 1999 р. Богородчанський районний військовий комісаріат об’єднано з Надвірнянським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Надвірна.
4. 15 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки облвійськкомату: про мобілізацію сержантів і солдатів за 1944–1945 рр.; про фінансове забезпечення за 1944–1945 рр. Політдонесення про партійно-політичну роботу за 1944–1947 рр. та про моральний стан особового складу за 1945–1947 рр. Довідки про військово-економічний стан Яремчанського району за 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
94.
1. Р-786
2. Ланчинський районний військовий комісаріат Станіславської області,
з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб
призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Ланчинський район було ліквідовано, а с-ще Ланчин ввійшло до складу Коломийського району Івано-Франківської області.
4. 6 справ
5. 1944–1947 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення: про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1945–1947 рр.; про бойовий і кількісний склад райвійськкомату за 1945 р.; про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА на території району за 1946 р. Довідки про військово-економічний стан Ланчинського району за 1946 р.
8. Російською мовою.
95 .
1. Р-787
2. Богородчанський районний військовий комісаріат Станіславської області,
з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1945 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Богородчанський районний військовий комісаріат об’єднано з Надвірнянським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату
у м. Надвірна.
4. 9 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення: про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1945–1948 рр.; про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА на територіїрайону за 1945 р. Довідки про військово-економічний стан Богородчанського району за 1945–1948 рр. Постанови звужених засідань райвиконкому за 1945 р. Списки осіб, які ухиляються від обліку та призову в армію за 1945 рік.
8. Російською мовою
96.
1. Р-788
2. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав Станіславської області
3. Створений у 1939 р. як відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих. У червні 1941 р. припинив діяльність у зв’язку з тимчасовою нацистською окупацією. Відновив роботу в 1944 р. З листопада 1962 р. перейменований на відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – народних депутатів. Підпорядковувався Міністерству соціального забезпечення УРСР. У 1988 р. перейменований на Івано-Франківський обласний відділ соціального забезпечення населення. Відповідно до розпорядження Президента України № 59/93-РП від 08 червня 1993 р. відділ перейменований на Івано-Франківське обласне управління соціального забезпечення населення обласної державної адміністрації. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації № 5222 від 02 серпня 2000 р. шляхом злиття управління праці і зайнятості та управління соціального захисту населення утворено Головне управління праці та соціального захисту населення Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Підпорядковується Міністерству праці і соціальної політики України.
4. 4 справи
5. 1944-1945 рр.
6. 2010, 2015 рр.
7. Звіти про протезування.
8. Російською мовою
97.
1. Р-792
2. Болехівський районний військовий комісаріат Станіславської області,
з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Болехівський район було ліквідовано, а с-ще Болехів ввійшло до складу Калуського району Івано-Франківської області. У 1999 р. Калуський районний військовий комісаріат об’єднано з Рожнятівським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Калуші.
4. 4 справи
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1944, 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
98.
1. Р-794
2. Станіславська обласна рада професійних спілок (облпрофрада), м. Станіслав Станіславської області
3. Відповідно до постанови Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок (ВЦРПС) від 21 серпня 1948 р. в республіках, краях та областях були створені ради професійних спілок. 25 жовтня 1948 р. відбулася перша міжспілкова конференція профспілок області на якій обрано Станіславську обласну раду професійних спілок. На виконання Указу Президії Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1962 р. «Про перейменування м. Станіслав на м. Івано-Франківськ», постановою Президії ВЦРПС від 30 листопада 1962 р. Станіславська обласна рада професійних спілок перейменована на Івано-Франківську.
6 жовтня 1990 р. відбувся Установчий з’їзд незалежних профспілок України, який проголосив про утворення Федерації незалежних профспілок України. 2 березня 1991 р. відбулася Установча міжспілкова конференція профспілок Івано-Франківської області, на якій проголошено про припинення повноважень обласної ради профспілок та утворено Раду профспілок Івано-Франківської  області, яка є правонаступником облпрофради.
Рада профспілок незалежна в своїх діях від державних, господарських органів, політичних і громадських організацій. Здійснює контроль за охороною праці, навколишнього середовища, трудового і житлового законодавства, охорони здоров’я; проводить дослідження, в тому числі соціологічні, рівня життя різних груп та категорій населення.
4. 83 справи
5. 1969 – 1990 рр.
6. 2012 р.
7. Постанови Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок. Постанови президії і секретаріату обласної ради профспілок. Доповіді, доповідні записки і інформації в обком Компартії України з питань профспілкової роботи. Зведені річні статистичні звіти.
8. Російською, частково українською мовами.
99.
1. Р-824
2. Галицький районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Галицький районний військовий комісаріат об’єднано з Рогатинським районним військовим комісаріатом з базуванням військкоматом в м. Галичі.
4. 30 справ
5. 1944–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки і директиви облвійськкомату. Звіти райвійськкомату про виконання завдань мобілізації військовозобов’язаних мешканців Галицького району в діючу армію за 1944 р. Інформації: про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА в районі за 1944–1951 рр.; про штат райвійськкомату за 1944 р. Військово-економічні довідки по району за 1945–1949 рр. Листування про випадки дезертирства в районі за 1946–1947 рр. Протоколи і рішення засідань звуженого складу райради за 1952–1954 рр. Листування про розшук військовозобов’язаних за 1952 р. Доповідні про заходи з вдосконалення обліку військовозобов’язаних – мешканців Галицького району за 1953 р.
8. Російською мовою.
100.
1. Р-825
2. Жовтневий районний військовий комісаріат Станіславської області, з
1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1945 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 р. Жовтневий район було ліквідовано, а с-ще Жовтень увійшло до складу Більшівцівського району Івано-Франківської області. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. Більшівцівський район було ліквідовано,а с-ще Жовтень увійшло до складу Галицького району Івано-Франківської області. Рішенням облвиконкому від 14 січня 1972 р. Жовтневу селищну раду передано до складу Івано-Франківського району. Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 11 березня 1982 р. адміністративний центр Івано-Франківського району перенесено в смт Тисмениця і район перейменовано на Тисменицький. У 1999 р. Тисменицький районний військовий комісаріат об’єднано зі Тлумацьким районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Тисмениця.
4. 6 справ
5. 1945–1950 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА у Жовтневому районі за 1945–       1950 рр. Листування: про випадки дезертирства в районі за 1947–1950 рр.; про персональний облік втрат рядового і сержантського складу Червоної Армії; про забезпечення сімей військовослужбовців, які загинули, та інвалідів війни за 1946–1948 рр.
8. Російською мовою.
101.
1. Р-828
2. Станіславський обласний трест борошномельної промисловості  обласного відділу харчової промисловості, м. Станіслав Станіславської області
3. Створений відповідно до рішення Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 87 від 14 серпня 1944 р. Займався організацією роботи районних борошномельних підприємств (млинів), заготовляв і переробляв зерно, виробляв борошно сортового і простого помелу. Ліквідований з 31 квітня 1956 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР № 256 від 12 березня 1956 р. і рішення Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 145 від 21 березня 1956 р. і переданий з підвідомчими підприємствами у підпорядкування Станіславському обласному управлінню промисловості продовольчих товарів.
Микитинецький державний млин організований відповідно до рішення Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 87 від 14 серпня 1944 р. Ліквідований згідно з постанови Ради Міністрів УРСР № 256 від 12 березня1956 р. і рішення Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 145 від 21 березня 1956 р. і переданий у підпорядкування Станіславському обласному управлінню промисловості продовольчих товарів. Відповідно до наказу Станіславського обласного управління промисловості продовольчих товарів № 53 від 12 березня 1957 р. об’єднаний з Чукалівським державним млином.
Станіславський державний млин № 3 вже існував за австро-угорської влади в Галичині приблизно з 1880 р. і був приватною власністю. У 1939 р. націоналізований. Підпорядковувався Станіславському облмлинтресту Наркомату харчової промисловості УРСР, з 1954 р. – Міністерства харчової промисловості УРСР. Після ліквідації Станіславського облмлинтресту від 01 квітня 1956 р. підпорядковувався обласному управлінню промисловості продовольчих товарів. Згідно з наказом обласного управління промисловості продовольчих товарів № 163 від 25 травня 1957 р. приєднаний до Станіславського державного млину № 4 на правах цеху, а з 13 листопада 1957 р. відповідно до розпорядження виконкому Станіславської обласної Ради депутатів трудящих млин перейменовано на Станіславський млинкомбінат.
Діяльність державних млинів №№ 4, 5 простежується протягом 1939–1941 рр. Після звільнення території від нацистських окупантів відновили діяльність. Станіславський державний млин № 5 ліквідований відповідно до постанови облвиконкому від 03 квітня 1952 р., наказу облхарчопрому № 45 від 10 квітня 1952 р., наказу облмлинтресту № 129 від 15 квітня 1952 р. і переданий як цех Станіславському міському харчовому комбінату № 1.
Займалися заготівлею і переробкою зерна.
4. 5 справ
5. 1948 – 1955 рр.
6. 2015 р.
7. Звіт про роботу з керівними кадрами  тресту(1948 р.). Баланс електропостачання промисловості та комунально-побутових споживачів по обласному тресту борошномельної промисловості, довідки про дислокацію підприємства та введення в дію імпортного обладнання. Доповідна записка про роботу з кадрами. Довідки про роботу і основні показники промисловості та сільгоспборошномельної промисловості області.  План випуску валової продукції підприємствами облмолтресту.
8. Російською мовою.
102.
1. Р-837
2. Косівський районний військовий комісаріат Станіславської області,  з 1962 р. – Івано-Франківської області
3. Створено у 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. У 1999 р. Косівський районний військовий комісаріат об’єднано з Верховинським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Косові.
4. 14 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА у Косівському районі за 1944–            1946 рр. Доповідні і листування про хід мобілізації військовозобов’язаних та про їх ресурси за 1945 р. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1944–1948 рр. Довідки про військово-економічний стан району за 1945–1948 рр.
8. Російською мовою.
103.
1. Р-838
2. Кутський районний військовий комісаріат Станіславської області, з 1962 р. –
Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з першочерговим завданням виявлення і мобілізації осіб призовного віку на фронт. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 р. Кутський район ліквідовано, а с-ще Кути увійшло до складу Косівського району. У 1999 р. Косівський районний військовий комісаріат об’єднано з Верховинським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Косові.
4. 8 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Копії вказівок облвійськкомату про підготовку і проведення чергового призову військовозобов’язаних за 1944–1945 рр. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату за 1946–1948 рр. Довідка про військово-економічний стан Кутського району за 1948 р.
8. Російською мовою.
104.
1. Р-843
2. Станіславська обласна Рада промислової коопе-рації (облпромрада), м. Станіслав Станіславської області (О. А. Ф.)
3. Створена в 1940 р. Підпорядковувалася Українській Раді промислової кооперації. Об’єднувала артілі. У 1953 р. галузеві спілки ліквідовані, а артілі, які об’єднувалися з ними, перейшли у підпорядкування облпромради. На виконання постанови Ради Міністрів УРСР №1762 від 25 серпня 1953 р., рішенням облвиконкому №2131 від 05 вересня 1953 р. до системи облпромради приєднано артілі кооперації інвалідів та обласної спілки лісопромислової кооперації. Здійснювала керівництво та контроль за роботою артілей промислової кооперації області. Ліквідована 01 листопада 1960 р., а підприємства передані в систему державної промисловості.
4. 1 справа
5. 1953 – 1960 рр.
6. 2015 р.
7. Окремі списки та документи з передачі справ
8. Російською мовою.
105.
1. Р-851
2. Виконавчий комітет Коршівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Коршів Коршівського району Станіславської області
3. Див. Р-401
3. 4 справи
5. 1950-1957 рр.
6. 2010 р.
7. постанови звужених засідань виконкому райради депутатів трудящих.  Списки релігійних, сектанських груп, репатрійованих громадян.
8. Російською мовою.
106.
1. Р-854
2. Прокурор Яремчанського району Станіславської області, смт. Яремча Яремчанського району
3. Див. Р-332
4. 14 справ
5. 1945 – 1954 рр.
6. 2011 р.
7. Накази, листи пркурора СРСР та УРСР з питань керівництва оперативною діяльністю.
Матеріали з прокурорсько-слідчої роботи ( аналізи по роботі підготовчих засідань судів, огляди ведення слідства. Статистичні звіти.
8. Російською мовою.
107.
1. Р-856
2. Виконавчий комітет Букачівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Букачівці Букачівського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 4 справи
5. 1944- 1957 рр.
6. 2010 р.
7. Відомості про дезертирів радянської  армії. Відомості про стан римо-католицької церкви, монастирів, наявність духовного персоналу, списки релігійних громад в районі. Відомості про кількість польського населення на території району, костелів. Списки віруючих п’ятидесятників. Постанови звуженого засідання виконкому.
8. Російською мовою.
108.
1. Р-866
2. Виконавчий комітет Перегінської районної Ради депутатів трудящих, смт. Перегінське Перегінського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 10 справ
5. 1949-1958 рр.
6. 2010 р.
7. Постанови звужених засідань виконкому. Документи з інвентаризації церковного майна, списки священників і членів церковних общину селах району. Список спецпоселенців, які повернулися з місць спецпоселення  в район.
8. Російською мовою.
109.
1. Р-887
2. 51-й загін воєнізованої охорони Міністерства нафтової промисловості СРСР в смт. Битків Надвірнянського району Станіславської області
3. Створений відповідно до наказу Української територіальної інспекції ВОХР та Протиповітряної оборони (ППО) № 22 від 29 травня 1945 р. як 151–й загін воєнізованої охорони Народного комісаріату нафтової промисловості СРСР у смт. Битків, Надвірнянського району.
Згідно з наказом Управління воєнізованими спецчастинами та ППО Міністерства нафтової промисловості Південних та Західних районів № 1с від 30 травня 1946 р., 151–й загін воєнізованої охорони перейменовано   на 263-й загін ВОХР.
1 січня 1947 р. відповідно до наказів Міністерства нафтової промисловості № 108с від 29 жовтня 1957 р. та Української територіальної інспекції ВОХР і ППО № 11с від 30 жовтня 1957 р., 263-й загін ВОХР розформований, функції передано Дрогобицькому об’єднаному загону ВОХР.
4. 30 справ
5. 1945 – 1956 рр.
6. 2014 р.
7. Накази Міністерства нафтової промисловості та інших вищестоящих органів про діяльність загону. Дислокація постів та штатні розписи загону. Звіти про роботу загону.
8. Російською мовою.
110.
1. Р-893
2. Станіславський комбінат з виготовлення хлібобулочних виробів Станіславського обласного управління промислово-продовольчих товарів, м. Станіслав
3. Станіславська хлібопекарня № 1 розпочала діяльність у 1939 р. У період нацистської окупації припинила роботу. Відновила діяльність з 01 березня 1945 р. відповідно до постанови виконкому Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 104 від 24 лютого 1945 р. як заводоуправління. Підпорядковувалася Головному управлінню хлібопекарної промисловості «Укрголовхліб» Народного Комісаріату харчової промисловості УРСР,           з 1946 р. – Міністерства харчової промисловості УРСР. З 1957 р. переданий у підпорядкування Станіславського обласного управління промислово-продовольчих товарів і перейменований на Станіславський комбінат. Займався виготовленням хліба та хлібобулочних виробів.
4. 5 справ
5. 1947-1954 рр.
6. 2014 р.
7. Місячні статистичні звіти по кадрах. Місячні звіти комбінату про прийняття борошна для випічки хліба військовим частинам
8. Російською мовою.
111.
1. Р-906
2. Архівний відділ УМВС  в Станіславській області м. Станіслав
3. Створений наприкінці 1939 р. як Архівний відділ УНКВС Станіславської області. У період нацистської окупації в 1941–1944 рр. припинив діяльність, у 1944 р. відновив роботу. З 1947 р. існує як Архівний відділ УМВС по Станіславській області, з 1956 р. – Архівний відділ УВС Станіславського облвиконкому, з 1960 р. – Архівний відділ виконкому Станіславської  (з 1962 р. – Івано-Франківської) обласної Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – архівний відділ виконкому Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів. Згідно з постановою бюро Івано-Франківського обласного комітету КП України і виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів від 4 жовтня 1988 р. Архівний відділ був ліквідований з передачею його функцій державному архіву області. Підпорядковувався обласній Раді і її виконавчому комітету та Головному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР. Архівний відділ виконавчого комітету здійснював забезпечення схоронності документів, створення і розвиток науково-довідкового апарату, перевірку роботи відомчих архівів.
4. 23 справи
5. 1941-1955 рр.
6. 2015 р.
7. Річні плани роботи таємної частини обласного держархіву. Звіти роботи відділу таємних фондів Станіславського облдержархіву.
Списки – довідники на :
– контрреволюційний елемент, який діяв на території області в період нацистської окупації;
– на авторів антирадянських і українських націоналістичних статей та працівників націоналістичних видавництв, службоців Станіславської поліції, українських добровольців СС дивізії «Галичина», фольксдойче та ін. ;
– на командний і рядовий склад Української Галицької армії, керівників і службовців судових закладів;
– на членів українського націоналістичного товариства «Союз українок» та керівників читальні «Просвіта»;
– на осіб які працювали в період нацистської окупації в державних закладах та осіб які входили до ОУН;
– на осіб які добровільно виїжджали на роботу в Німеччину в період нацистської окупації.
Характеристика на політичні партії і організації, які знаходилися на території Станіславського воєводства 1935-1938 рр. Дані ДАУ МВС СРСР про навяність таємних документальних матеріалів в державних архівах.
8. Російською мовою.
112.
1. Р-909
2. Станіславський обласний історичний архів, м. Станіслав, з 1958 р. Станіславський обласний державний архів, з 1962 р.-Івано-Франківський
3. Створений в грудні 1939 р. як Станіславський обласний історичний архів. У 1941 р. перейменований на Державний архів Станіславської області, з 1958 р. – Станіславський обласний державний архів. З листопада 1962 р., у зв’язку з перейменуванням міста Станіслава на Івано-Франківськ, архів одержав назву Івано-Франківського, з 1980 р. – Держаний архів Івано-Франківської області. Підпорядковується обласній державній адміністрації та Державній архівній службі України. Здійнює забезпечення схоронності документів державного архівного фонду, ведення науково-дослідної і методичної роботи в галузі архівознавства, організацію експертизи наукової і практичної цінності документів, створення і удосконалення системи науково-довідкового апарату та документів НАФ. Виконання запитів установ, заяв громадян про видачу довідок соціально-правового характеру.
4. 223 справи
5. 1951-1954, 1972 – 1998 рр.
6. 2003, 2008, 2009, 2015 рр.
7. Накази про результати перевірок стану зберігання державних таємниць та ведення таємного діловодства. Накази, розпорядження, інструкції ДАУ при Раді Міністрів УРСР і ДАУ при Раді Міністрів СРСР та архівного управління при Раді Міністрів УРСР. Рішення колегій Головного архівного Управління при РМ УРСР. Огляди роботи архівних установ з таємними документами. Довідка архівного Управління при РМ УРСР щодо перевірки стану таємного діловодства та забезпечення зберігання документів. Перелік документів, інформація, історичні довідки на ОУН (1989 р.).
8. Російською мовою.
113.
1. Р-1020
2. Виконавчий комітет Городенківської районної Ради депутатів трудящих, м. Городенка Городенківського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 37 справ
5. 1958-1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому . Листування з Уповноваженим Ради по справах релігій про дотримання законодавства по культам і релігії в районі.
8. Російською, українською мовою.
114.
1. Р-1039
2. Виконавчий комітет Надвірнянської районної Ради депутатів трудящих,
м. Надвірна Надвірнянського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 30 справ
5. 1971-1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому . Листування з Уповноваженим Ради по справах релігій про дотримання законодавства по культам і релігії в районі.
8. Російською, українською мовою.
115.
1. Р-1061
2. Станіславська обласна контора Всесоюзного об’єднання з заготівлі зерна “Південьзаготзерно”, м. Станіслав Станіславської області
3. Історична довідка відсутня. Див. Р-2093
4. 33 справи
5. 1947 – 1956 рр.
6. 2014 р.
7. Місячні звіти про рух хлібофуражних продуктів та розробки до них; про наявність зерна, продукції маслонасіння. Пояснювальні записки про роботу відділу хлібофуражного постачання.
8. Російською, українською мовою.
116.
1. Р- 1088
2. Виконавчий комітет Яремчанської районної Ради депутатів трудящих, смт. Яремча  Яремчанського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 15 справ
5. 1945 – 1962 рр.
6. 2010, 2015  рр.
7. Протоколи і постанови звужених засідань виконкому. Відомості про служителів культу, діючі молитовні будинки, монастирі, списки священників і монашек. Листування з облвиконкомом про наявність в районі священників і діючих церков, про релігійні секти. Довідки на членів ОУН. Список помічників ОУН с. Микуличин. Листування з РО МДБ про ворожу діяльнясть окремих осіб та їх належність до організацій ОУН та УПА. Відомості про членів сімей оунівців. Списки сімей, що прибули із спецпоселень в район.
8. Російською мовою
117.
1. Р-1117
2. Виконавчий комітет Ланчинської  районної  Ради депутатів трудящих, смт. Ланчин  Ланчинського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 1 справа
5. 1960 р.
6. 2010 р.
7. Список єговістів станом на 01.04.1960 року, списки громадян які прибули з-за кордону в 1955 році.
8. Російською мовою
118.
1. Р-1215
2. Виконавчий комітет Жаб’ївської районної Ради депутатів  трудящих, смт. Жаб’є Жаб’ївського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 26 справ
5. 1969-1989 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому . Листування з Уповноваженим Ради по справах релігій про дотримання законодавства по культам і релігії в районі.
8. Російською, українською мовою.
119.
1. Р-1253
2. Виконавчий комітет Станіславської районної Ради депутатів  трудящих,
с. Софіївка Станіславського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 9 справ
5. 1944-1958 рр.
6. 2010 р.
7. Відомості про наявність церков та  молитовних будинків, релігійних культів. Стан діючих
культових споруд. Списки населення , яке добровільно переселилося із Станіславської області  в колгоспи і радгоспи південних областей УРСР. Довідки на спецоселенців, які повернулися з поселення.
8. Російською мовою.
120 .
1. Р-1268
2. Виконавчий комітет Войнилівської  районної Ради депутатів трудящих, смт. Войнилів Войнилівського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 11 справ
5. 1945 – 1959 рр.
6. 2010 р.
7. Описи релігійних пам’ятників і діючих молитовних будинків.. Акти передачі костелу в смт. Войнилів.Списки сектанських релігійних груп та священників.
Списки громадян, які мали зв’язки з ОУН.Описи конфіскованого майна в сімей, що допомагали бандерівцям, та списки громадян-нелегалів.
Списки спецпоселенців району та громадян, що повернулися з-за кордону.
8. Російською мовою.
121.
1. Р-1336
2. Виконавчий комітет Косівської районної  Ради депутатів трудящих, м. Косів Косівського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 36 справ
5. 1944-1989 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Листування з уповноваженим Ради у справах релігій.Відомості наявність молитовних будинків та списки священників.
Списки громадян , які добровільно переселились із Станіславської області  в колгоспи і радгоспи південних областей УРСР, а потім самовільно повернулися.
8. Російською мовою.
122.
1. Р- 1348
2. Станіславська бавовняно-паперова фабрика управління легкої промисловості Станіславського раднаргоспу, м. Станіслав Станіславської області
3. Створена у 1957 р. Підпорядковувалась Міністерству легкої промисловості УРСР,                                   з 1963 р. – управлінню легкої промисловості Львівського раднаргоспу. Виготовляла ватин, гуцульське полотно, бязь. Ліквідована у 1966 р. відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 30 серпня 1966 р.
4. 3 справи
5. 1958 – 1963 рр.
6. 2015 р.
7. Акти на знищення таємних справ.  План виробництва основних видів промислово-цивільної продукції в натуральному вираженні.
8. Російською мовою.
123.
1. Р – 1409
2. Виконавчий комітет Гвіздецької  районної  Ради депутатів  трудящих, смт. Гвіздець Гвіздецького району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 1 справа
5. 1960 р
6. 2010 р.
7. Списки єговістів району.
8. Російською мовою.
124.
1. Р-1424
2. Виконавчий комітет Коломийської районної Ради депутатів трудящих, м. Коломия Коломийського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 48 справ
5. 1948-1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Листування з уповноваженим Ради у справах релігій про дотримання законності щодо культів і релігії в районі. Інформації про стан релігійних культів. Списки сектантів.
Списки громадян, які мали зв’язки з ОУН та списки заможніх сімей.
8. Російською мовою.
125.
1. Р-1428
2. Виконавчий комітет Тлумацької районної Ради депутатів трудящих, м. Тлумач  Тлумацького району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 40 справ
5. 1947-1990 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Листування з уповноваженим Ради у справах релігій про дотримання законності щодо культів і релігії в районі. Листування про релігійні секти, списки монахів, п’ятидесятників, списки членів двадцятки Делевської общини бабтистів. Списки пам’ятників греко-католицької церкви в районі.
Списки виселених 27 жовтня 1947 року сімей.
8. Російською мовою.
126.
1. Р -1432
2. Група комісії державного контролю Ради Міністрів  УРСР в Станіславській області, м. Станіслав
3. Створена у квітні 1958 р. відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 31 грудня 1957 р. і постанови Ради Міністрів УРСР № 128 від 13 лютого 1958 р. як група комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР по Станіславському економічному адміністративному району. Діяла на території Станіславського економічного адміністративного району, до складу якого входили Станіславська, Дрогобицька, Закарпатська та Чернівецька області. На виконання Указу Президії Верховної Ради УРСР № 431 від 19 серпня 1961 р. «Про перетворення Комісії радянського контролю Ради Міністрів Української РСР в союзно-республіканський орган Української РСР – Комісію державного контролю Ради Міністрів Української РСР (Держконтроль Української РСР)» реорганізована в групу комісії державного контролю Ради Міністрів УРСР по Станіславській області. Підпорядковувалась Комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР, з вересня 1961 р. – Комісії державного контролю Ради Міністрів УРСР. Здійснювала перевірку виконання рішень уряду з основних питань народного господарства, нагляд за дотриманням державної дисципліни у витрачанні та збереженні грошових коштів і матеріальних цінностей, контролювала стан обліку та державної звітності, займалася питаннями удосконалення роботи державного апарату і скороченням витрат на його утримання.
Ліквідована відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР № 656 від 06 грудня 1962 р. «Про ліквідацію Комісії державного контролю Ради Міністрів Української РСР». 
4. 2 справи
5. 1961-1962 рр.
6. 2015 р.
7. Інструкція Міністерства оборони СРСР, постанови Хустського бюро РККПУ, повідомлення Комісії радянського контролю. Листи облвиконкому, перелік №47 посад і професій , по яким бронюються військовозобов’язані які працюють в Комісії Державного конторлю Ради Міністерстрів СРСР та її місцевих органах, постанова Комісії Держконтролю Ради Міністрів УРСР.
8. Російською мовою.
127.
1. Р -1434
2. Виконавчий комітет Лисецької районної Ради депутатів   трудящих, смт. Лисець  Лисецького району Станівської області
3.Див. Р-401
4. 3 справи
5. 1944-1958 рр.
6. 2010 р.
7. Листування з уповноваженим з питань релігійних культів району. Характеристики на осіб, які мали зв’язки з ОУН. Списки осіб, які повернулися в район з спецпоселення.
8. Російською мовою.
128.
1. Р- 1438
2. Виконавчий комітет Отинянської районної Ради депутатів трудящих, смт. Отинія
Отинянського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 4 справи
5. 1947-1959 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови звужених засідань райвиконкому. Списки  осіб вивезених до Німеччини на примусові роботи. Довідки про кількість єговістів, п’ятидесятників, уніатів та інших проживаючих на території району.
8. Російською мовою.
129.
1. Р- 1439
2. Виконавчий комітет Снятинської районної Ради депутатів  трудящих, м. Снятин Снятинського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 39 справ
5. 1946, 1948, 1951, 1965-1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови звужених засідань райвиконкому. Листування з уповноваженим з питань релігійних культів району про стан контролю за дотриманням законодавства про релігію та культуру. Листування з облвиконкомом про діяльність в районі релігійних груп, священників-уніатів, про репатріацію населення польської національності.
Доповідна записка РВ МВС про боротьбу з ОУН-УПА.
8. Російською мовою.
130.
1. Р- 1440
2. Виконавчий комітет Більшівцівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Більшівці Більшівського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 5 справ
5. 1955 – 1958 рр.
6. 2010, 2015 рр.
7. Листування з облвиконкомом про діяльність релігійних громад, впорядкування могил які загинули в районі. Листування з РВ МДБ про довідки підтверджуючі смерть громадян району від рук банд ОУН. Постанови звужених засідань райвиконкому. Економічно-географічна характеристика смт. Більшівці.
8. Російською мовою.
131.
1. Р-1445
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Лисенької районної ради депутатів трудящих, смт. Лисець Лисецького району Станіславської області
3. Створений на підставі рішення виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 143 від 24 листопада 1939 р. Підпорядковувалися Міністерству фінансів УРСР, районним та міським виконкомам, Станіславському облфінвідділу. Займався складанням та затвердженням районних бюджетів, здійснювали керівництво і контроль за діяльністю бюджетних і господарських організацій з використання коштів, додержанням штатних розписів і фінансової дисципліни, здійснювали облік платників податків та їх збір з підприємств, організацій, установ та населення.
У зв’язку з укрупненням районів області, Указами Президії Верховної Ради УРСР було ліквідовано у 1962 р. район.
4. 1 справа
5. 1946-1956 рр.
6. 2010 р.
7. Списки уніатських священників.
8. Російською мовою.
132.
1. Р-1518
2. Виконавчий комітет Долинської районної Ради депутатів трудящих, м. Долина Долинського району  Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 33 справи
5. 1962-1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови звужених засідань райвиконкому. Листування з уповноваженим з питань релігійних культів району.
8. Російською, українською мовами
133.
1. Р-1530
2. Станіславський приладобудівний завод Управління електротехнічної та приладобудівної промисловості, м. Станіслав
3. У 1920 р. заснована фабрика машин, у 1940 р. націоналізована і перейменована на Станіславський машинобудівельний завод Управління машинобудування Станіславського раднаргоспу. У лютому 1957 р. до заводу був приєднаний вагомеханічний завод. Згідно з постановою Станіславського раднаргоспу від 14 жовтня 1959 р. реорганізований у Станіславський приладобудівельний завод Управління електротехнічної і приладобудівної промисловості. Підпорядковувався Міністерству приладобудівництва, засобів автоматизації і систем управління СРСР. З 12 квітня 1982 р. перейменований на Івано-Франківське виробниче об’єднання «Геофізприлад». На підставі наказу Міністерства приладобудування, засобів автоматизації систем управління № 639 від 30 грудня 1988 р. завод перейменовано на Івано-Франківське виробниче об’єднання «Промприлад». Згідно з наказом генерального директора  об’єднання № 76 від 30 квітня 1993 р. на базі головного заводу об’єднання було створене Державне підприємство Івано-Франківський завод «Промприлад». Відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 р., рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України № 777 від 23 грудня 1993 р., наказу Міністра машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України № 655 від 29 квітня 1994 р., наказу генерального директора об’єднання № 84 від 16 вересня 1994р. на базі державного підприємства створене Відкрите акціонерне товариство Івано-Франківський завод «Промприлад». До 1959 р. випускав насоси, автоваги, запчастини для сільськогосподарських машин, з жовтня 1959 р. – газові лічильники і витратоміри газу. Розробляв і випускав прилади та засоби для нафтової і газової промисловості, деталі із пластмаси, кольорових металів, чавунного листва, сталевого листва, комплектуючі вироби (вузли, деталі, плати) до приладів регулювання технологічних процесів і управління та ін. прилади.
4. 5 справ
5. 1959 -1963 рр.
6. 2014 р.
7. Плани відрахування продукції в мобрезерв.
8. Російською мовою
134.
1. Р-1548
2. Станіславський м’ясокомбінат Управління м’ясної і молочної промисловості Станіславського раднаргоспу, м. Станіслав
3. М’ясокомбінат був заснований на базі старої міської бойні, яка була збудована магістратом міста в 1899 р. Вона складалася з 7 приміщень: приміщення для забою великої рогатої худоби, будинку для забою свиней, холодильника, котельні з двома паровими котлами та компресорною дільницею з обладнанням для виготовлення холоду. У 1939 р. всі приміщення бойні були передані новоствореному м’ясокомбінату. Підпорядковувалось Управлінню м’ясної і молочної промисловості Станіславського раднаргоспу. Здійснював виробництво м’ясопродуктів.
4. 31 справа
5. 1947 – 1962 рр.
6. 2014 р.
7. Статистичні відомості про наявність  і стан м’ясокомбінатів по м. Станіславу і району. Доповідні записки управління КГБ про збитки нанесені озброєними бандами м’ясокомбінату. Накази по управлінню м’ясної і молочної промисловості Станіславського раднаргоспу. Звіти про рух забійних тварин; про виконання планів постачання м’ясопродуктами.
8. Російською мовою.
135.
1. Р-1555
2. Управління промисловості продовольчих товарів виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих,  м. Станіслав
3. Створений у кінці 1939 р. як відділ харчової промисловості облвиконкому. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 1001 від 14 травня 1953 р. і рішення виконкому Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 395 від 20 травня 1953 р. відділи харчової і легкої промисловості об’єдналися в Управління легкої і харчової промисловості облвиконкому. Підпорядковувався обласній Раді депутатів трудящих і його виконавчому комітету, Міністерству харчової промисловості УРСР, а з березня 1954 р. – Міністерству продовольчих товарів. Згідно з рішенням № 201 від 31 березня 1954 р. відновило діяльність як Управління промисловості продовольчих товарів виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих. У січні 1963 р. управління припинило діяльність, передавши функції тресту промисловості продовольчих товарів Львівського раднаргоспу. На підставі постанови Львівського раднаргоспу № 85 від 04 квітня 1963 р. був створений Івано-Франківський трест промисловості продовольчих товарів Управління харчової промисловості Львівського раднаргоспу. Після ліквідації у січні 1966 р. Львівського раднаргоспу управління відновило свою діяльність. Підпорядковувалось Івано-Франківському облвиконкому. Відповідно до наказу Держагропрому УРСР від 29 грудня 1985 р. і наказу агропромислового комітету Івано-Франківської області № 7 від 21 січня 1986 р. було створене Управління харчової промисловості агропромислового комітету Івано-Франківської області. Згідно з рішенням облвиконкому № 33 від 20 лютого 1990 р. і наказу начальника Управління харчової промисловості № 30 від 29 червня 1990 р. управління реорганізоване на обласне виробниче об’єднання харчової промисловості «Карпатхарчопром». На підставі наказу генерального директора об’єднання № 3 від 31 січня 1992 р., враховуючи рішення конференції Трудових колективів об’єднання харчової промисловості від 24 січня 1992 р. протокол № 1, об’єднання з 31 січня 1992 р. було ліквідоване і створена Івано-Франківська виробничо-комерційна фірма «Карпатхарчопром». На базі виробничо-комерційної фірми «Карпатхарчопром» у 1994 р. була створена виробничо-наукова фірма «Карпатхарчопром», статут фірми перереєстрований у міськвиконкомі 24 червня 1994 р., розпорядження № 188. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 656 від 07 грудня 1992 р., наказів регіонального відділення фонду державного майна України в Івано-Франківській області № 609 від 09 червня 1995 р., № 472 від 18 вересня 1995 р. та наказу генерального директора виробничо-наукової фірми «Карпатхарчопром» № 66 від 13 листопада 1995 р. було перетворено виробничо-наукову фірму «Карпатхарчопром» у Відкрите акціонерне товариство Виробничо-наукова фірма Карпатхарчопром». Здійснювало керування і контроль за виробничою діяльністю міських, районних харчових комбінатів та інших підвідомчих підприємств. Ліквідоване у 2005 р.
4. 8 справ
5. 1949-1953 рр.
6. 2010 р.
7.Інформації Міністерству промисловості про роботу з кадрами та виробництво підприємств. Накази по облхарчопрому. Плани випуску продукції.
8. Російською мовою.
136.
1. Р-1559
2. Виконавчий комітет Калуської районної Ради депутатів трудящих, м. Калуш Калуського району Станіславської області
3. Див. Р-401
4. 37 справ
5. 1945-1990 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань райвиконкому. Листування з Уповноваженим Ради у справах релігійних культів, про наявність віруючих ієговістів, наявність церков і костелів в районі. Відомості про діяльність російської православної церкви, римокатолицької церкви, монастирів, наявність духовного складу.
Паспорт Калуського району.
Списки активних учасників ОУН – УПА в районі. Списки спецпоселенців і осіб, засуджених за націоналістичну діяльність в районі.
8. Російською мовою.
137.
1. Р-1565
2. Виконавчий комітет Тисменицької районної Ради депутатів трудящих, смт. Тисмениця Тисменицького району Станіславської  області
3. Див. Р-401
4. 25 справ
5. 1969-1990 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови звужених засідань райвиконкому. Листування з уповноваженим з питань релігійних культів району
8. Російською мовою.
138.
1. Р-1577
2. Відділ організованого набору працівників і переселення виконавчого комітету станіславської обласної Ради депутатів трудящих, м. Станіслав
3. Організована відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 3871 від 16 листопада 1947 р. як Станіславська обласна контора з організованого набору робітників Міністерства трудових резервів СРСР. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР № 1206 від 03 травня 1953 р., постанови Ради Міністрів УРСР № 1010 від 16 травня 1953 р. і рішення виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 405 від 25 травня 1953 р. на базі обласної контори створено відділ організованого набору робітників. Підпорядковувався Головному управлінню організованого набору робітників при Раді Міністрів УРСР і  виконавчому комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 925 від 10 серпня 1955 р. і рішення облвиконкому Станіславської обласної Ради депутатів трудящих № 501 від 16 серпня 1955 р. обласний відділ організованого набору робітників і відділ переселення виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих об’єдналися у відділ організованого набору робітників і переселення. Підпорядковувався облвиконкому і Головному управлінню організованого набору робітників і переселення при Раді Міністрів УРСР. З 1967 р. відділ перейменовано на відділ з використання трудових резервів виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих. З 1977 р. відділ перейменовано на відділ з праці. Підпорядковувався виконавчому комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів та Державному комітету Ради Міністрів УРСР з праці. Відповідно до указу Президії Верховної Ради УРСР № 6262-11 від 25 липня 1988 р., постанови Ради Міністрів УРСР № 203 від 26 липня 1988 р. і рішення виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів № 166 від 20 вересня 1988 р. відділ перетворено у відділ з праці і соціальних питань облвиконкому. Згідно з розпорядженням Представника Президента № 52 від 11 травня 1992 р. утворено Управління праці і соціальних питань Івано-Франківської обласної державної адміністрації, з вересня 1994 р. – Управління праці та зайнятості населення Головного управління (департаменту) економіки та промисловості облвиконкому, з січня 1996 р. Управління праці та зайнятості населення Івано-Франківської облдержадміністрації. З листопада 2000 р. управління приєднано до Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Основні завдання: визначення пріоритетів соціального розвитку, забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, забезпечення сприяння реалізації державної політики зайнятості на відповідній території, зниженню рівня безробіття та ін.
4. 38 справ
5. 1967 – 1988 рр.
6. 2010, 2014 рр.
7. Відомості стосовно використання трудових ресурсів у сільській місцевості. Звіти про приймання, облік та побутове облаштування реемігрантів та репатріантів, їх списки.  Розрахунки балансу трудових ресурсів. Плани забезпечення народного господарства області робочою силою. Зведені кошториси трудових ресурсів та їх рорахунки.
8. Російською мовою.
139.
1. Р-1578
2. Івано-Франківський обласний комітет добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ), м. Станіслав
3. Створений в 1944 р. як Станіславський обласний комітет Добровільного товариства сприяння армії (ДТСАРМ). В 1948 р. комітет поділився на три самостійних товариства: Добровільне товариство сприяння армії (ДТСАРМ), Добровільне товариство сприяння авіації (ДТСАВ) та Добровільне товариство сприяння флоту (ДТСФЛОТ). Відповідно до рішення Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р. ДТСАРМ, ДТСАВ та ДТСФЛОТ були об’єднані в одне Станіславське (з 1962 р. Івано-Франківське) Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту.
В жовтні 1991 р. товариство було перейменоване в Івано-Франківське товариство сприяння обороні України (ТСО України).
Здійснювало спільно з органами влади підготовку спеціалістів для Збройних сил України; проводило виховання молоді в дусі додержання законів, готовності до праці та патріотизму.
4. 84 справи
5. 1945 – 1994 рр.
6. 2014, 2015 рр.
7. Звіти про роботу комітету (Ради) Товариства сприяння обороні авіаційно-хімічної промисловості (по протиповітряній хімічній обороні і розмінуванню). Контрольні завдання та річні звіти по всім видам роботи комітету (військово-технічній, військово-масовій, протиповітряній обороні, кадрам, озброєнню). Звіти (ф. 4) про підготовку спеціалістів для Збройних Сил в навчальних організаціях ДТСААФ в області та пояснюючі записки до них..
Кадрові звіти.
8. Російською мовою, з 1991 р. українською.
140.
1. Р-1646
2. Інспектура державної  статистики Надвірнянського району, м. Надвірна
Станіславської області
3. Створена в серпні 1944 року. Відповідно до наказу ЦСУ при Раді Міністрів СРСР № 116 від 09 лютого 1960 р. перейменована в районну інспектуру державної статистики.
Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. ліквідовано 19 районів і на їх базі створено укрупнені райони, надвірнянський район ввійшов до складу Богородчанського району. Президія Верховної Ради УРСР Указом від 04 січня 1965 року внесла зміни в адміністративне районнування, Надвірнянський район вийшов з території Богородчанського району.
Відповідно до наказу ЦСУ УРСР № 208 від 06 квітня 1971 р. перейменована в районну інформаційно-обчислювальну станцію державної статистики.
1 жовтня 1987 року станцію реорганізовано в Надвірнянський районний відділ статистики.
4. 2 справи
5. 1944 р.
6. 2021 р.
7. Списки громадян мобілізованих в німецьку армію. Списки осіб які втекли з німцями.
8. Російською мовою
141.
1. Р-1813
2. Виконавчий комітет Галицької районної Ради депутатів трудящих. м. Галич Галицького району  Станіславської  області
3. Див. Р – 401
4. 31 справа
5. 1963 – 1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови звужених засідань райвиконкому. Листування з уповноваженим з питань релігійних культів району. Виписки з справ судової колегії Верховного суду УРСР по справам спецпоселенців.
8. Російською мовою.
142.
1. Р -1950
2. Коломийський м’ясокомбінат Івано- Франківського об’єднання “Укрголовм’ясо”, м. Коломия Івано-Франківської області
3. Підпорядковувався Івано-Франківському об’єднанню «Укрголовм`ясо». Здійснював виробництво м’ясопродуктів.
4. 3 справи
5. 1956 – 1967 рр.
6. 2015 р.
7. Інформації направлені на боротьбу з розкраданням соціалістичного майна. Листування з Укроптм’ясорибторгом про закладання м’яса в держрезерв.
8. Російською мовою.
143.
1. Р – 1965
2. Комітет партійно-господарського контролю Івано-Франківського обкому КП України та обласної Ради депутатів трудящих, м. Івано-Франківськ
3. Створений у січні 1963 р. на основі постанови Центрального Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР № 1201 від 27 листопада 1962 р. і постанови ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради і Ради Міністрів Української РСР № 655 від 06 грудня 1962 р. як комітет партійно-державного контролю Івано-Франківського обкому КП України і обласної Ради депутатів трудящих. Із січня 1966 р. на основі Закону УРСР від 22 грудня 1965 р. «Про органи народного контролю в Українській РСР» реорганізований в обласний комітет народного контролю. Підпорядковувався Комітету партійно-державного контролю при ЦК Компартії України і Раді Міністрів Української РСР, з 1966 р. – Комітету народного контролю Української РСР. На виконання постанови Верховної Ради УРСР від 20 листопада 1990 р. «Про скасування комітетів народного контролю Української РСР» та ухвали Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 31 січня 1991 р. «Про органи контролю Рад народних депутатів області» реорганізований у комітет контролю обласної Ради народних депутатів. Обласному комітету підпорядковувалися  районні та міські комітети народного контролю. Керував роботою груп і постів народного контролю при сільських і селищних радах депутатів трудящих, на підприємствах, у колгоспах, установах і організаціях. Здійснював контроль за ходом та якістю виконання підприємствами, установами та організаціями планів розвитку народного господарства, економним витрачанням трудових, фінансових та матеріальних ресурсів; боровся з безгосподарністю та марнотратством, порушенням трудової дисципліни. Припинив діяльність відповідно до рішення сесії Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 12 січня 1993 р. «Про ліквідацію комітету народного контролю обласної Ради».
4. 10 справ
5. 1967 – 1975 рр.
6. 2015 р.
7. Постанови ЦК КПУ, Ради Міністрів УРСР і Комітету народного контролю Української  РСР та контрольні листи до них. Довідка про результати перевірки обласного об’єднання “Сільгосптехніка» про забезпечення автозапчастинами автоуправлінь (1970 р.).
8. Російською мовою.
144.
1. Р-2004
2. Виконавчий комітет Калуської міської Ради депутатів трудящих, м. Калуш Калуського району Івано-Франківської області
3. В кінці вересня 1939 р. у містах Західної України були створені тимчасові міські управління, затверджені постановою Військової Ради Українського фронту від 03 жовтня 1939 р. Вони існували до 20 грудня 1939 р. Постановою облвиконкому від 21 грудня 1939 р. створені міські Ради та їх виконкоми. У грудні 1940 р. відбулись перші вибори до міських Рад. Під час нацистської окупації у липні 1941 р. виконкоми міських рад припинили свою діяльність. Відновили діяльність влітку 1944 р. Виконавчий комітет Яремчанської селищної Ради депутатів трудящих створено у 1957 р., з 1963 р. – виконавчий комітет Яремчанської міської Ради депутатів трудящих. З листопада 1977 р., з прийняттям Конституції УРСР, виконавчі комітети міських рад депутатів трудящих перейменовані у виконавчі комітети міських рад народних депутатів. Здійснюють розпорядчі, виконавчі та адміністративні функції в містах.
4. 31 справа
5. 1972-1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови звужених засідань міськвиконкому. Листування з уповноваженим з питань релігійних культів міста.
8. Російською мовою.
145.
1. Р-2013
2. Бурштинська державна районна електростанція районного енергетичного управління “Львівенерго” Міністерства енергетики і електрифікації УРСР,
смт. Бурштин Галицького району Івано-Франківської області
3. Будівництво Бурштинської  ГРЕС розпочалося в 1962 році згідно розпорядження Ради Міністрів СРСР від 7 квітня 1962 року. Перший енергоблок введено у експлуатацію 28 квітня 1968 року., а повне будівництво станції завершено у грудні 1969 року.
4. 9 справ.
5. 1964 – 1975 рр.
6. 2013 р.
7. Накази по ГРЕС і по РЕУ «Львівенерго». Накази і розпорядження ГРЕС «Львівенерго», Міненерго СРСР і Міненерго УРСР. Листування з проектними інститутами і організаціями по питаннях виготовлення проектної і технічної  документації для ГРЕС.
8. Російською мовою.
146.
1. Р-2019
2. Виконавчий комітет Коломийської міської Ради депутатів трудящих, м. Коломия Коломийського району Івано-Франківської області
3. Див. Р-2004
4. 42 справи
5. 1945 – 1991 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови звужених засідань міськвиконкому. Листування з уповноваженим з питань релігійних культів міста та дотримання закону стосовно культів і релігії..
8. Російською мовою.
147.
1. Р-2025
2. Управління з охорони державних таємниць в пресі, м. Івано-Франківськ
3. Створене у 1939 р. як Станіславське обласне управління в справах літератури і видавництва (Облліт). У період окупації німецькими військами в 1941–1944 рр. припинило діяльність, у 1944 р. відновило роботу. У 1953 р. управління перейменоване в Станіславське обласне управління по охороні військових і державних таємниць в пресі, (з 1962 р. – Івано-Франківське), з 1967 р. – управління по охороні державних таємниць в пресі при Івано-Франківському облвиконкомі. Здійснювало цензуру та охорону державних таємниць в пресі.
4. 73 справи
5. 1954 – 1980 рр.
6. 2015 р.
7. Інформації, доповідні записки, звіти Облліта Головліта УРСР та акти обстеження роботи. Донесення, інформації Головліту УРСР з питань цензури, інформаційні листи районним цензорам. Листування з місцевими партійними та радянськими органами з питань цензури. Матеріали атестації цензорів. Постанова Ради Міністрів СРСР і УРСР, накази, листи Головліта про утворення управління з охорони військових та державних таємниць в пресі (1953 р.). Накази начальника Управління та супровідні (інформаційні) листи до них. Управління. Донесення Головліту УРСР про результати  перевірки книжкових фондів бібліотек. Протокольні записи виробничих нарад. Квартальні та річні звіти та висновки до звітів.
8. Російською мовою.
148.
1. Р-2063
2. Калуський хіміко-металургійний комбінат об’єднання Укрхлор Міністерства хімічної промисловості УРСР, м. Калуш Івано-Франківської області
3. Будівництво розпочато у 1961 р. Першу продукцію випустив у 1965 р. У 1967 р. до комбінату приєднався Калуський калійний комбінат як дослідно-промислове виробництво, основною задачею якого було відпрацювання у промислових масштабах технологічних режимів та апаратури для хімічної промисловості. З 1961 р. підпорядковувався Управлінню хімічної промисловості Львівського раднаргоспу, з 1966 р. – Головному управлінню хлорної промисловості (з 1967 р. – об’єднання Укрхлор) Міністерства хімічної промисловості УРСР. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР № 205 від 11 березня 1975 р., наказу Міністра хімічної промисловості СРСР № 300 від 25 квітня 1975 р. комбінат реорганізовано у виробниче об’єднання «Хлорвініл». Займався видобутком полімінеральних калійних руд.
4. 15 справ
5. 1963 – 1970 рр.
6. 2014 р.
7. Документи з питань проектування і початку будівництва заводу. Звіти та кон̓ юктурні огляди  комбінату з будівництва магнієвого заводу. Відомості про запас калійних і магнієвих солей в Калуському родовищі. Накази по комбінату. Квартальні плани. Листування з організаціями та підприємствами о координатах.
8. Російською мовою.
149.
1. Р-2065
2. Івано-Франківський інститут нафти і газу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, м. Івано-Франківськ
3. Створений 11 травня 1960 р. як загально-технічний факультет Львівського політехнічного інституту. Згідно з наказом Львівського політехнічного інституту № 765 від 29 серпня 1963 р. оголошено наказ МВ і ССО УРСР № 465 від 24 серпня 1963 р. «Про перевід нафтового факультету Львівського політехнічного інституту в Івано-Франківський філіал з 1 вересня 1963 р.». Наказом Львівського політехнічного інституту № 25 від 13 січня 1967 р.  оголошено наказ МВ і ССО УРСР № 1 від 01 січня 1967 р. «Про організацію Івано-Франківського інституту нафти і газу». Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії № 9 від 17 лютого 1994 р. та постановою Кабінету Міністрів України № 244 від 20 квітня 1994 р. Івано-Франківський інститут нафти і газу отримав статус державного технічного університету та віднесений до навчальних закладів IV рівня акредитації. Згідно Указу Президента України від 07 серпня 2001 р. та наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2001 р. надано Івано-Франківському державному технічному університету нафти і газу статус національного.
4. 25 справ
5. 1962 – 1980 рр.
6. 2012 р.
7. Протоколи засідань і рішення наукової ради інституту. Навчальні плани, річні звіти військової кафедри. Доповіді і листування по організації і проведенню військової підготовки і  навчання студентів інституту, звіти про випускні іспити з військової підготовки. Плани, звіти, листування з інститутами СРСР по науково-дослідній роботі.
8. Російською мовою.
150.
1. Р-2069
2. Івано-Франківський аеропорт Українського управління цивільної авіації,
м. Івано-Франківськ
3. Історія будівництва Станіславського аеропорту бере свій початок з 1928 р. У 1934 р. розпочали роботи з облаштування злітного поля. У серпні 1944 р. розпочав свою діяльність Станіславський аеропорт, з листопада 1962 р. перейменований на Івано-Франківський. Підпорядковувався Українському територіальному управлінню цивільного повітряного флоту, з 1964 р. – Українському управлінню цивільної авіації. Здійснює перевезення пасажирів та вантажу, забезпечує обслуговування повітряних суден всіх типів.
4. 9 справ
5. 1954-1970 рр.
6. 2015 р.
7. Накази Івано-Франківської об’єднаної авіаескадрильї та Чернівецького об’єднаного авіавідділення (1966, 1967 рр.). Накази командира з основної діяльності. Акт технічного огляду аеродрому (1969 р.). Листування з питань основної діяльності (1962 р.).
8. Російською мовою.
151.
1. Р-2093
2. Івано-Франківське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР, м. Івано-Франківськ
                     3. Створена 1944 р. як обласна контора із заготівлі зерна. Підпорядковувалась Всесоюзному об’єднанню «Південьзаготзерно»; з жовтня 1957 р. – «Укрголовзерно». Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 881 від 18 серпня 1957 р. та наказу Міністерства хлібопродуктів УРСР № 0/124 від 08 серпня 1957 р. «Про поліпшення організаційної структури Міністерства хлібопродуктів УРСР», обласна контора із заготівлі зерна реорганізована в обласне управління хлібопродуктів. Підпорядковувалася Міністерству хлібопродуктів УРСР. Відповідно до наказу Міністерства заготівель УРСР № 36 від 25 березня 1961 р. обласне управління хлібопродуктів реорганізоване в обласне управління заготівель і підпорядковувалось Міністерству виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР. Згідно з постановою березневого пленуму ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР від 22 березня 1962 р. «Про перебудову управління сільським господарством СРСР», постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР № 362 від 27 березня 1962 р.  «Про перебудову управління сільським господарством УРСР», обласне управління заготівель реорганізовано в обласне управління виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів Міністерства з виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів УРСР. З 29 квітня 1965 р. обласне управління виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів відповідно до постанови ЦК КП України № 334 «Про заходи щодо поліпшення керівництва сільськогосподарської республіки» реорганізовано  в обласне управління хлібопродуктів та комбікормової промисловості. Підпорядковувалося Державному Комітету Ради Міністрів УРСР з хлібопродуктів та комбікормової промисловості. В 1969 р. обласне управління хлібопродуктів та комбікормової промисловості перейменовано в обласне управління хлібопродуктів. Підпорядковувалося Міністерству заготівель УРСР. Здійснювало прийом, переробку, очистку, сушку, зберігання і реалізацію зерна.
4. 80 справ
5. 1957- 1994 рр.
6. 2014 р.
7. Звіти про наявність, рух і якість зерна і хлібопродуктів, комбікормів, фуражу. Звіти про постачання хлібофуражу спецспоживачам. Відомості наявності хліба держрезерву.
8. Російською мовою.
152.
1. Р-2150
2. Виконавчий комітет Яремчанської міської Ради народних депутатів, м. Яремча Івано-Франківської області
3. Див. Р-2004
4. 15 справ
5. 1978 – 1990 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення і постанови звужених засідань міськвиконкому.
8. Російською мовою.
153.
1. Р-2152
2. Калуський міський військовий комісаріат Івано-Франківської області
3. Створено у 1965 р. У 1999 р. Калуський міський військовий комісаріат об’єднано з Калуським районним військовим комісаріатом і з Рожнятівським районним військовим комісаріатом з базуванням військкомату у м. Калуші.
4. 42 справи
5. 1965–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Плани роботи, протоколи і рішення облвиконкому, райвиконкому і міськвиконкому за 1965–1991 рр.
8. Російською мовою.
154.
1. Р-2161
2. Коломийський лісокомбінат тресту “Прикарпатліс”, м. Коломия Івано-Франківської області
3. Діяльність установи простежується в 1966–1989 рр.
4. 5 справ
6. 1966 – 1989 рр.
7. Керівні (директивні) документи з питань режиму таємності та ведення таємного діловодства. Планшети-картки Коломийського лісокомбінату. Описи та акти на знищення справ таємного діловодства. Акти на знищення цілком таємних і таємних справ.
8. Російською мовою.
155.
1. Р-2171
2. Івано-Франківський міський військовий комісаріат
3 . Створено у жовтні 1939 р. після вступу Червоної Армії в Західну Україну. У1941 р. у зв’язку з окупацією німецькими військами території Станіславської області військкомат тимчасово припинив свою діяльність, а його документація була передана ліквідкому, що знаходився у м. Бровари Київської області. У 1944 р. після звільнення Червоною Армією території Станіславської області від німецько-фашистських загарбників роботу військкомату було оперативно поновлено. До 1992 р. військкомат мав статус районного, з 1992 р. діє у статусі міського.
4. 13 справ
5. 1980–1997 рр.
6. 2009 р.
7. Листування і рішення звужених засідань міськвиконкому за 1980–1997 рр.
8. Російською, українською мовами