Структура та напрямки діяльності

Директор та його заступники

Сміжак Андрій Романович

Сміжак Андрій Романович

Виконуючий обов'язки директора архіву

Харук Любомир Степанович

Харук Любомир Степанович

Заступник директора - начальник відділу організаційно-аналітичної та режимно-секретної роботи

Заступник директора - начальник відділу використання інформації документів

Глинка Марія Богданівна

Глинка Марія Богданівна

Головний спеціаліст з питань персоналу

Тел.: +38(0342) 56 55 62

Блинчук Надія Михайлівна

Блинчук Надія Михайлівна

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Тел.: +38(0342) 549077


Відділи:


Відділ організаційно-аналітичної та режимно-секретної роботи

Заступник директора – начальник відділу: Харук Любомир Степанович
Тел.: +38(0342)565987

 

Вiддiл використання iнформацiї документiв

Заступник директора - начальник вiддiлу:
Тел.: +38(0342) 563403

 

Відділ звернень громадян, діловодного забезпечення та контролю

Начальник вiддiлу:
Тел.:  56 34 03

 

Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Начальник вiддiлу: Горошко Анжела Василівна
Тел.: 54 90 77

 

Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

Начальник вiддiлу: Григорак Марія Володимирівна
Тел.: 56 38 16

 

Відділ бухгалтерського обліку

Начальник вiддiлу - головний бухгалтер: Козак Оксана Федорівна
Тел.:  56 55 62

 

Відділ науково-технічного опрацювання документів

Начальник вiддiлу: Кіршак Людмила Андріївна

 

Сектор реставрації документів

Завідувач сектору: Ільчук Світлана Валеріанівна

 

Сектор господарського обслуговування

Завідувач сектору: