Відділ формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

 

Григорак Марія Володимирівна

Григорак Марія Володимирівна

Начальник відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Богачик Марія Степанівна

Богачик Марія Степанівна

Головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Хома Лілія Іванівна

Хома Лілія Іванівна

Головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Друк-Кудрич Світлана Йосипівна

Друк-Кудрич Світлана Йосипівна

Головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Кернякевич Надія Степанівна

Кернякевич Надія Степанівна

Архівіст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Основними завданнями відділу є:
- організація роботи пов'язаної з вилученням або віднесенням профільних документів до Національного архівного фонду документів незалежно від місця зберігання та форми власності на них;
- здійснення контролю за діяльністю архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, забезпечення дотримання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
- визначення джерел комплектування державного архіву області документами НАФ та забезпечення його комплектування профільними документами: управлінською документацією, кіно-, фото-, фоно-, відеодокументами, документами особового походження та документами громадських організацій;
- складання нормативно-правових документів, паспортів архівних підрозділів та ін.;
- вивчення і впровадження передового досвіду з профільних напрямків діяльності.

Із метою забезпечення своєчасного впорядкування документальних матеріалів установ, організацій, підприємств, планомірного комплектування Держархіву області й створення повноцінної документальної бази з історії краю 1 березня 1970 р. при облдержархіві згідно з рішенням Івано-Франківського облвиконкому від 25 лютого 1970 р. № 104 була створена окрема госпрозрахункова група. Із 1 січня 1993 р. на підставі наказу директора від 22.12.1992 р. №41 "Про зміни в структурі й штатному розпису Держархіву області" госпрозрахунковий відділ був ліквідований, а працівники відділу зараховані до штату Держархіву області. Був створений окремий відділ формування НАФ та діловодства, згодом об'єднаний відділ формування НАФ, дiловодства, облiку та довідкового апарату, який проіснував до 2012 р. Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 08.08.2012 р. № 553 "Про затвердження структури державного архіву області" та наказу Держархіву області № 65 від 25 вересня 2012 р. "Про введення в дію структури державного архіву області" був створений окремий відділ формування Національного архівного фонду та діловодства.

До його складу входять начальник відділу Марія Володимирівна Григорак, головні спеціалісти Марія Степанівна Богачик, Світлана Степанівна Данилюк, Лілія Іванівна Хома та секретар експертно-перевірної комісії Державного архіву області Світлана Йосипівна Друк-Кудрич.

Джерелами комплектування Державного архіву є юридичні й фізичні особи, які є утворювачами, або власниками документів НАФ, що підлягають постійному державному зберіганню в обов'язковому порядку або на підставі угоди.

У список джерел комплектування Держархіву області включено 144 установи. Він складений за галузевим принципом:
   – органи виконавчої влади й місцевого самоврядування;
   – юстиція, прокуратура, суд;
   – фінансування, кредитування, оподаткування, митна служба;
   – економіка, статистика, стандартизація;
   – енергетика та промисловість (меблева, хімічна та нафтохімічна, машинобудування, приладобудування, лісова, будівельних матеріалів, легка, харчова);
   – сільське, лісове, водне господарство, землевпорядкування;
   – охорона навколишнього середовища;
   – будівництво, архітектура, житлово-комунальне господарство;
   – транспорт, шляхове господарство;
   – зв'язок, радіомовлення, телебачення, преса;
   – торгівля, споживча кооперація;
   – наука й наукове обслуговування;
   – вища освіта;
   – культура й мистецтво;
   – охорона здоров'я;
   – фізкультура, спорт, молодіжна політика;
   – праця й соціальний захист;
   – громадські й релігійні організації.

Приймання документів НАФ до архіву від юридичних осіб-джерел комплектування здійснюється після закінчення граничних строків зберігання в їхніх архівних підрозділах. Документи готуються до передавання відповідно до вимог, встановлених Державною архівною службою України.