Вiддiл використання iнформацiї документiв

Заступник директора - начальник відділу використання інформації документів

Зельманович Іван Іванович

Зельманович Іван Іванович

Головний спеціаліст відділу використання інформації документів

Янош Володимир Михайлович

Янош Володимир Михайлович

Головний спеціаліст відділу використання інформації документів

Стасюк Наталія Яремівна

Стасюк Наталія Яремівна

Провідний науковий співробітник відділу використання інформації документів

Вся робота відділу спрямована на задоволення інформаційних потреб юридичних та фізичних осіб. Основні напрямки роботи відділу:
    -  виконання запитів фізичних і юридичних осіб;
    -  обслуговування користувачів у читальному залі архіву;
    -  висвітлення документів і матеріалів ДАІФО у засобах масової інформації (публікації, виставки, участь у роботі семінарів, конференцій та ін.);
    -  виконання завдань Держкомархіву з питань виявлення тематичних блоків документів та ін.

Із метою задоволення запитів фізичних і юридичних осіб в ДАІФО функціонує стіл довідок. Особистий прийом громадян проводиться почергово працівниками відділу використання інформації документів щоденно. Термін виконання заяв громадян України - місяць, запитів консульств, МЗС та іноземних громадян - три місяці.

Основний масив запитів:
      - соціально-правового характеру (про розмір зарплати та стаж роботи на підприємствах та установах області, які ліквідовані; нагородження орденами, медалями та присвоєння почесних звань; усиновлення й опікунство; обрання депутатами різного рівня; перебування на примусових роботах в Німеччині, переселення, репресії зі сторони радянського тоталітарного режиму, реабілітацію громадян та ін.);
      -  майнового характеру (про надання квартир, відведення земельних ділянок, видачу дозволу на будівництво, закріплення права власності та ін.);
      -  біографічного та генеалогічного характер ( у т. ч. про народження, шлюб, смерть, родинні зв'язки, національність, еміграцію, професії та громадську діяльність);
      -  тематичні (про зміни в адміністративно-територіальному поділі області, перейменування населених пунктів, створення й реорганізацію установ та ін.).

Відповіді  видаються громадянам на руки особисто, або надсилаються поштою. Взірці заяв та витяг з прейскуранту цін на послуги у сфері використання, поміщені на сайті та інформаційному стенді.

 

 

У читальному залі архіву створені комфортні умови для роботи дослідників, де вони мають змогу ознайомитися з документами згідно тематики своїх досліджень. Дороговказом для орієнтації у багатій джерельній  базі  ДАІФО,  яка  станом  на  01.01.2012 р.  нараховує 742 466 од. зб. у 3 579 фондах служить укладений працівниками архіву укладений  перший том путівник по фондах до 1939 року, електронна версія якого також є на сайті. Видача документів здійснюється в той же день за вимогою, у тому числі й для іногородніх. Дослідникам надаються кваліфіковані консультації. Обслуговування читачів здійснюють головні спеціалісти Римарук Марія Василівна та Фецинець Андрій Богданович.

У середньому за рік в читальному залі архіву експонується більше 10-ти тематичних виставок.

У рамках виконання завдань Держкомархіву працівники відділу приймали участь у підготовці статей до загальних довідкових видань:
  -  Архівні установи України: Довідник. – К., 2000. – С. 79–81.
  -  Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Архівні установи України: Довідник. – К., 2005. – Т. 1. Державні архіви. – С. 285–295.
  -  Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Українська архівна енциклопедія: Д-М. Робочий зошит / Державний комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2006. – С. 242–244.
  -  Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. – К., 2002. – С. 73–75;
  -  Українські архівісти: Бібліографічний довідник. – Випуск 1–3. – Київ, 1999–2003;
  -  Збірника "Документи з історії й культури євреїв в архівах України", видання якого планується.

Працівниками відділу використання проводилась робота і з наповнення науково-довідкового апарату ДАІФО для полегшення роботи дослідників.

Зокрема,  підготовлено 39 оглядів документів.