«ЗУНР – крізь призму часу»

Донесення секретних працівників про святкування 18-ї річниці проголошення ЗУНР.

ДАІФО ф. 6, оп. 1, спр. 470 – Арк.6

Відозва з нагоди святкування 15-ї річниці Великого Зриву

ДАІФО ф. 6, оп. 2, спр. 196 – Арк.123.

Трильовський К. Мої перші дні у ЗУНР

Літопис «Червоної Калини». – 1936. – Ч. 11. – С. 18-19.